DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mina ord på dig är levande och de är Ande

18 april 1992

Svek och våld fyller deras mun,
deras tunga gömmer ondska och fördärv.
De lägger sig i försåt vid gårdarna,
för att dräpa den oskyldige när ingen ser. 1

Mitt usla stackars redskap, väx i Min Kärlek; Jag är Han som adopterar dig, så förbli i Min Kärlek och väx i Min Kärlek; du skall få äta av Mina Rikedomar för att uppenbara Mig och förhärliga Mig; Min Själs välsignade, skriv:

där det finns misstro och rationalistiskt tänkande, finns också diskussioner och tvister; detta slags människor lever i ett intellektuellt mörker och är främmande för Andens Verk; dotter, de har ännu inte varseblivit Min Skönhet ....

Jag har utvalt ditt hjärta, Mitt barn, till att bli Min Skrivtavla på vilken Jag vill skriva Min Kärlekssång till alla Mina barn; Jag gjorde dig till en Kärlekshymn; Mina ord är inte bara tryckta; Mina ord på dig är levande och de är Ande; Jag har gett dig pålitlig undervisning;

bekymra dig inte om dem som kommer till dig med ändlösa argument och med maniskt ifrågasättande av allt och tvister om ord; dessa människor är Frestarens byte som tillåter Frestaren, genom att ge honom fotfäste, att fånga dem i ärelystnad; lägg dina händer på dessa människor och välsigna dem: ”i Faderns och Sonens och den Helige Andes Namn;” du kommer att hedra Mig och förhärliga Mig;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message