DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Låt dina böner vara en advokat som försvarar ditt släkte

17 januari 1992

Barmhärtighetens Herre,
ditt folk behöver bli tröstat,
Din Kropp, som är delad, går under
och mycket få finns som kan trösta Dig,
Ditt folk är förtvivlat,
lyssna därför, Barmhärtighetens Herre
och se vår sorg. Amen.

Jag är nedsölad i Mitt Blod av allt som Mina Ögon bevittnar och av det som Mina Öron hör; dotter, Min avsikt är att göra dig till Mitt Ords svärd, genom dig skall Jag genomborra människors hjärtan för att låta Mitt Ord tränga djupt in i dem; Min Röst skall genljuda i dem och fastän deras hjärta inte har någon livsande i sig, skall Mitt Ord, Livgivaren, uppliva deras hjärta, och därifrån skall en väldoft spridas, som lindrar Mina Sår;

Min dotter, fatta mod; många skall fortsätta att leva ett oheligt liv och många kommer att framhärda i sin synd och såra Min Helighet utan att lyssna till Mina varningar, utan en tanke på de tecken Jag ger världen idag, och ondskan skall fortsätta att öka Min Rättvisas Bägare; ondska och gudlöshet, makthunger och rationalism är kännetecken för dessa människor;

ack, Min Vassula, ... det blir en sådan förlust som aldrig har skådats! syndaren ligger i försåt och väntar på ett tillfälle, och som en tjuv skall han komma om natten! många skall jämmerropen vara, från härskare, domare och inflytelserika män, alla kommer att jämra sig! Min dotter, hör Mina suckar, lyssna till Mitt Hjärta;

O Min Själs älskade, kom och trösta Mitt Hjärta; hungra efter Mig; Jag är Uppståndelsen, älska Mig; låt dina böner vara en advokat som försvarar ditt släkte mot Min Faders vrede, låt dina rop och dina böner vädja till Fadern; Jag, Herren, välsignar dig, barn, kom ...

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message