DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ta då Min Bägare och drick från den

23 oktober 1990

Herre, dagligen står jag inför underverk som övergår mitt förstånd och min stackars kunskap, att möta Dig varje dag på detta sätt är fullständigt bortom min fattningsförmåga!

frid vare med dig, förstå vilken glädje du ger Mig, du lilla;

Hur önskar jag inte att få vara där uppe hos Dig nu, vet Du det?

Mitt barn, ja Jag vet, men du måste vänta, du måste först fullfölja ditt uppdrag, det är din uppgift nu; gödsla dessa ofruktbara land med allt som Jag har gett dig, ge jorden näring; Jag älskar dig till dårskap, tvivla aldrig på Min Kärleks storhet; ensam är du inte, aldrig; Jag är överallt där du går, Jag är din Helige Följeslagare;

Källa! som förvandlar torrt land till fruktbara trädgårdar!
Källa med Levande Vatten!
ge oss strömmande flöden så att vi får leva...
låt mig få dela Din Bägare med Dig.

ta då Min Bägare och drick från den, och om du sviktar av dess bitterhet, kom och luta dig mot Mig, kom och vila i Mig; Vassula, Min egendom, Jag, din Konung, håller dig fångad av Min Kärlek; och Jag skall vaka över dig som en väktare bevakar en port; Jag har givit dig Min Kärlek som gåva genom att viga dig till Mig, därför skall Jag se till att ingen inkräktare gör intrång på Min egendom; Jag har nu förvandlat Min egendom till en trädgård, dit Jag kan gå och finna vila; låt Mig andas i dig, låt Mig fullfölja Mina Verk i dig; var följsam och ta emot Mig, din Mästare och Konung;

Kärlek är Mitt Namn, kom till Mig och ät från Min Hand; 1 Jag skall förse dig med föda intill slutet;


1 Jesus menar på det här sättet, genom att skriva, vilket ger näring åt min själ.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message