DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Liknelsen om bröllopsfesten
Jag Är den Jag Är

20 oktober 1990

Jesus?

Jag Är;

allt Jag ber dig om är kärlek; detta är Mitt Tema; Jag behöver varje droppe kärlek i ditt hjärta; Jag vill ha all den kärlek du har för att frälsa dem som är på väg mot den eviga elden; när Jag säger ”återuppliva Min Kyrka”, eller ”försköna Min Kyrka”, eller ”förena Min Kyrka”, så menar Jag att du skall be, be, be utan uppehåll, be med hjärtat, älska Mig med brinnande iver och med dina gottgörelser, som skall förenas med Mina heliga martyrers, kommer du att förhärliga Mig; ja, dotter, med dina gottgörelser och dina brinnande böner framburna till Mig i kärlek kan du förändra kommande olyckor; du kan förändra naturkatastrofer; du kan stilla Min Faders upptända vrede; Gud kan blidkas, genom dina böner kan Han bevekas; du kan försköna Min Kyrka; du kan föra samman Mitt Folk under Mitt Namn så att de firar Mässa kring ett enda altare; du kan laga deras herdes stav, den stav som de bröt sönder, först i två delar, sedan i flisor; för människor verkar denna enhet omöjlig, men för Mig är allting möjligt; så be och gottgör för dina bröder;

Jag behöver offersjälar; Jag behöver frikostiga själar som lönar ont med kärlek, som lönar ont med självuppoffring; så ge Mig er vilja så skall Jag göra er till redskap för Min Fred och Kärlek; Jag skall göra er till Mina redskap för Försoning och Enhet;

Herre,
vår egen avfällighet tillrättavisar oss.
Förlåt oss och hjälp oss att gottgöra.
Led oss tillbaka till vår första kärlek från den tid då vi stod brud, de första dagarna,
och påminn oss om den tillgivenhet vi en gång hade för Dig i vår ungdom.
Låt inget ont någonsin få makt över oss.

ja, ge Mig dina böner så skall Jag bygga upp Mitt Hus som också är ditt Hus; var trofast så skall denna särskilda ynnest bli dig given; liksom vid Min förklaring skall Jag göra Min Kyrka strålande så att den får tillbaka all sin ungdoms glans, som Hon hade under sin brudtid; Jag vill göra allt detta för Mitt Heliga Namns skull, Jag skall förena er och så visa Min Makt;

Herre, det finns andra saker också, jag har bett Dig om detta tidigare men jag skulle vilja be Dig om det igen och jag vet inte hur jag ska säga det!

Jag skall öppna din mun och du skall tala! 1

Herre, har du inte sagt att Hjälparen, den Helige Ande, skall lära oss allt och påminna oss om allt som du har sagt? Står det inte i Skriften... ”I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter,”2 och säger inte Skriften: ”på samma sätt finns det i vår tid en återstod som Gud har utvalt av nåd. Men om det var av nåd, var det inte för gärningars skull – då vore nåden inte nåd!” 3 och till sist, säger inte Skriften: ”när ni samlas har var och en något att bidra med: sång, undervisning, uppenbarelse”. 4 Så varför, Herre, ser somliga präster med förakt på de profetiska eller de privata uppenbarelserna? Med ett öga i stället för med två? Och varför är det så att somliga präster och biskopar till och med angriper Dina Budskap med förakt?

i själva verket, Mitt barn, brottas de med Mig; eftersom de undertrycker Hjälparen, dotter, dessa personer är inte i strid med dig; nej, Min ängel, de strider inte mot dig; de har invändningar mot Mig, inte mot dig; om de ignorerar dig, Min blomma, så är det därför att du har vuxit upp Mitt i deras öken; de vill låta dig vara utan vatten, så att du vissnar bort och försvinner; men de glömmer att Jag Är din Hängivne Vårdare;

Vassula, Jag vill påminna dig om liknelsen om bröllopsfesten;5 dotter, många är kallade, men få är utvalda; att kunna tro är en nåd given av Mig; att vara rotad i tron är också en nåd given av Mig; detta är Nådens och Barmhärtighetens Tider; detta är de Tider då Min Helige Ande utgjuts över er; detta är de Tider då Min Helige Ande skall lyfta er ur ert stora avfall, för att äkta er; er tidsålders elände kommer att skalas av er; ty Jag skall med Min Egen Hand veckla upp er liksvepning och klä er i bröllopskläder; känn Min glädje, Min Vassula! känn hur Jag redan gläder Mig inför denna kommande händelse!

Min Helige Ande skall komma och tända en Eld på jorden, och hur önskar Jag inte att den redan brann! detta är Tiderna för Min Helige Andes Bröllop: detta är Tiderna då er Fridskonung sänder ut Sina tjänare, Sina änglar, Sina profeter och Sitt Himmelska Hov för att gå ut till jordens fyra hörn och inbjuda Sina vänner till Sin Bröllopsfest och till Sitt Rike och ge dem Sitt Himmelska Manna;

Jag har sänt Mina budbärare i sann rättfärdighet hela vägen till deras tröskel för att förkunna Min Återkomst, men många av er trodde dem inte, och behandlade dem som bedragare, andra ville inte komma därför att de satte mänsklig ära före den ära som kommer från Mig; eftersom Jag har inbjudit er och ni har tackat nej, eftersom Jag har gjort tecken för er och ni inte vill uppmärksamma dem, eftersom ni ignorerade alla Mina enträgna böner och avvisade Kärlekens utsträckta hand, skall Jag fylla Mitt Hus och ge Mitt Rike till ert samhälles utslagna, och förbrylla er alla; Jag skall ge dem deras syn tillbaka och bota dem, Jag skall öppna Dörrarna till Mitt Hus på vid gavel för att släppa in dem;

Mina budbärare skall ropa högt på gator och torg, de skall sändas av Mig för att inbjuda alla de döda de möter i varje gathörn, och de som aldrig hört talas om Mig skall se Mig, och de som aldrig fått höra om Mig skall lyssna och förstå; Jag skall bli funnen av dem som aldrig sökte Mig, så som Jag har uppenbarat Mitt Heliga Ansikte för dig, dotter, skall Jag uppenbara Mig Själv för dem som inte frågade efter Mig; ni vill inte ta emot av Min Ande! inte heller av Mitt Hjärta som Jag räcker er med Min Hand! Jag säger er detta nu, innan det händer, så att ni, när det verkligen sker, skall tro att Jag Är den Jag Är:

Mitt Rike skall tas ifrån er och ges till ett folk som ni kallar föraktligt och dåraktigt, ert samhälles utstötta, och Mitt Hus skall byggas upp igen och upprättas av dem som ni kallar enfaldiga; de skall, med sin kärlek, bygga upp ruinerna av Mitt Hus och allt som har legat öde, och det är Min Helige Ande som skall föra dem i vall och trösta dem ... de stoltas borg skall snart störta samman till en hög av stoft ... Rättvisan skall segra; be för dessa herdar, be för deras omvändelse; var välsignad, Mitt barn, Jag skall inte dröja länge, snart skall du få se Mig ansikte mot ansikte;

Jag Är;


1 Plötsligt kom en ström av ord ur mig.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message