DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Gud vill ha er dagliga överlåtelse

25 oktober 1989

(Vår Heliga Moders budskap till bönegruppen)

Min Frid är med er; kyrkan skall pånyttfödas;

kom, behaga Herren och överlämna er dagligen åt Honom; tillåt Honom att förvandla er till hängivna barn, till Ljusets barn; ändra era liv genom att lösgöra er från världsliga ting, för, ni passerar bara förbi i denna värld, Mina små; Jag påminner er ständigt om att själen kommer att leva för evigt och Jag uppmanar er gång på gång att ändra era liv;

vad vill Gud ha av er? och vad är det rätta som ni bör göra? Gud vill ha er dagliga överlåtelse, en fullständig överlåtelse för att forma er till en fullkomlig varelse; det mest fullkomliga sättet att lyda Guds Vilja är genom att erbjuda Honom er vilja; sök Honom, sök allt som tillhör Honom; Jag bönfaller er, lyssna inte till demonens viskningar, lyft er själ till Gud genom ständig bön; Jag älskar er, barn, och Mina Ögon lämnar er inte ensamma för ett ögonblick;

lär er att göra gott genom Våra Budskap, låt Våra Budskap ge näring åt er fattiga själ och leda er tillbaka till Kunskapen, låt dem leda er tillbaka till den Heliga Bibeln, till Sanningen och Livet; Jag vill rädda er från djävulens nät; jag vill lyfta er själ till en högre tillstånd av bön;

Mina barn, i kväll skall Jag be till Fadern för er alla på ett mycket speciellt sätt; ni skall veta att genom Hans Godhet kan ni få många gåvor av nåd, ni skall veta hur oändligt rik på Nåd Han är; längta efter Herren, hungra alltid efter Herren; lägg bort alla era bekymmer genom att ge dem till Honom, lita på Honom;

utbred Hans Rike med er kärlek till Honom och till era bröder; löna ont med kärlek, låt kärleken vara ert rättesnöre i livet, låt kärleken vara er rot; ge akt på era tankar, döm inte varandra, för era vägar är INTE som Herrens; sträva efter att behaga Herren genom att vara ödmjuka, utan att döma någon annan; Guds Kärlek uppenbaras till och med för de minsta av er;

gå i frid, Mina älskade, gå till era hem utan att lämna Oss bakom er, ta Oss med er; lär er att uppfatta Vår Heliga Närvaro; lär er att säga, “vi” istället för “jag”, “oss” istället för “mig”; Jag välsignar er alla; var ett, så som Herren önskar; var inte splittrade, för i Himmelen är ni ett;

förbli i Frid och lev i Frid;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message