DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Tillbe Mig i tystnad

5 juni 1989

Min Herre?

Jag är;

Ära vare Gud. Jag måste uppfylla de löften som jag gav dig, min Herre, att vara Dig trogen och endast söka Dina intressen och vad som ger Dig mer ära, för Du kom till min räddning, från Din Tron har Du böjt Dig ned för att se mig i min skam. Du har upprättat mig, så att jag kan vandra i Din Närvaro, i de levandes ljus.

blomma, Min egen, ära Mig genom att älska Mig; kom och tillbe Mig i tystnad; betrakta Mig i tystnad; älska Mig i tystnad; ta emot Min Frid, dotter; Jag skall föröka Mina Himmelska Verk över mänskligheten;

stig in i Mitt Heliga Hjärta och finn din vila där inne, kom;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message