DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag räddar alla dem som håller fast vid Mig

23 april 1989

(Efter bönemötet och läsning av Budskap i den lilla kyrkan i S:t Maurice. Den lilla kyrkan var fullsatt.)

Lovad vare Herren,
som inte nekade oss att mötas i Hans Namn.
Herren är god även mot dem som är utan förtjänster.
Min Herre, Du hörde våra böner,
Du svarade på vår fasta och de offer
som Dina älskade barn gav Dig.
Jag välsignar Ditt Namn. Vi välsignar Ditt Namn.
“Ty Herren är god,
Hans nåd varar evinnerligen
och Hans trofasthet från släkte till släkte.” 1
Låt oss tjäna Herren.

Jag är Herren som älskar er; Jag skall mätta er inför ögonen på dem som förföljer er, var välsignade alla ni som hört och känt igen Herdens rop; var välsignade alla ni som har gjort uppoffringar för Mig;

Jag räddar alla dem som håller fast vid Mig; Mina Armar är er vagga, Mitt Heliga Hjärta är er Tillflykt; Jag är er Gud och ni är Mitt folk; gläd er! gläd er, Mina älskade; försök inte förstå varför Min Röst förmedlas av detta svaga redskap, tro med hjärtats enkelhet; undvik att sätta Mig på prov, var behagliga för Mina Ögon som oskyldiga och rena barn;

se på Mitt Heliga Hjärta; Jag står framför er och visar Mitt Hjärta för er alla; känn Min brinnande Kärlek till er; kämpa inte emot Mig, avvisa inte Min bön, kom till Mig och tillåt Mig att kasta er i Mitt Heliga Hjärtas djup; låt Mitt Hjärta vara er Tillflykt; hur skulle Jag kunna låta bli att komma till er räddning, Mina älskade? Jag, som är Kärlekens Högsta Källa, skulle Jag någonsin svika er?

ert ångestrop genljöd genom alla Himlar, Jag hörde er bön från jorden; nej, Mina älskade, frukta inte, Mina Ögon ser allt, Jag hör allt, och sannerligen säger Jag er, Jag skall leda varje steg ni tar och välsigna det; Jag är er Hängivne Väktare och Min Vingård skall vattnas och bevaras av Min Egen Hand; Jag skall vaka över Den, för att inga inkräktare skall tränga in i Min Vingård om natten; låt alla som vill komma och se Min Vingård komma i dagsljus, bara rävar kommer om natten; stig då upp i gryningen som förnuftiga människor och kom till Min Vingård; Jag, Herren, är Dess Väktare och det är för Min Oändliga Kärleks skull och av stort medlidande som Jag kommer för att återupprätta Min Vingård;

var glada och låt Himlarna höra er lovprisning! jubla och hylla Herrens Härlighet; var de små språkrör som förmedlar Mitt Ord; låt dem som sover vakna av ert ljud; förkunna Min Kärlek för alla folk, må de som vandrat bort ifrån Mig återvända; Jag skall inte visa bort dem, även om deras hjärtan är förtorkade och deras synder scharlakansröda; Jag skall visa dem Mitt Förlåtande Hjärtas Rikedomar; sjung och jubla för Jag skall bli kvar hos er intill slutet;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message