DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Låt Mitt Ord vara din Lampa
Sök skydd i Våra Hjärtan

5 april 1989

Min Jesus?

Jag är; o vad Jag gläder Mig över dessa stunder då du kommer till Mig och ger mig din vilja! stanna kvar hos Mig så skall Jag skriva till Mina barn;

(Jesus ska skriva budskapet för mötet den 21 april 1989.) 1

frid vare med er, Jag är Herren; Jag är Ordet och Jag är mitt ibland er; känn Min Närhet, Mina små barn; Mitt Heliga Hjärta gläds över att se er samlade här i enhet;2 Jag tänker föra er vidare på Helighetens Väg; de som ännu inte har lyckats finna Min Stig, skall Jag inte lämna bakom mig, Jag skall vända tillbaka och söka efter dem; Jag skall hämta var och en av er och visa er Min Rättfärdighets och Helighets Stig; Jag skall lyfta upp er och bära er; som en ömsint far skall Jag lyfta er och lära er Mina föreskrifter; Jag skall berika er med Min Kärleks Ande;

Jag, som är Kärlekens Mästare, skall lära er att älska Mig helt och fullt och älska varandra så som Jag älskar er, detta skall vara ert första steg mot Mig; Jag ser på er alla som Mina små barn, som tar sina första steg; Jag skall räcka er båda Mina Händer och ni skall lägga era små händer i Mina, och tillsammans, tillsammans skall ni och Jag ta några steg framåt ... vet ni hur Jag redan gläder Mig?3 Jag skall låta er göra framsteg och jag skall smycka er själ och leda den till fullkomlighet, om ni är villiga att öppna er själva helt och hållet för Mig;

tillåt Mig att lära er Mina bud och Jag skall förklara för er hur man håller Mina föreskrifter; Jag skall öppna Dygdernas Portar för alla som vill lära sig; ja, Jag skall Själv med Min Egen Hand lägga Mina Frukter i er mun; håll fast vid Mig, så skall Jag rädda er i dessa svåra tider, då Raseriet har släppts lös; dessa tider då många blir förvirrade, och inte kan skilja mellan vänster och höger hand;

idag, mer än någonsin, stryker den onde och demonerna omkring i varje vrå på hela denna jord och försöker bedra er, och gillrar fällor för att få er på fall; det är därför Jag ber er att be utan uppehåll; låt inte Min motståndare finna er sovande; var på er vakt i dessa dagar; låt honom inte heller finna en undangömd vrå i er själ, utan fyll er med Mitt Ord, med Min Kärlek, med Min Frid och med Mina Dygder; kom ofta och ta emot Mig i den lilla vita Hostian, i renhet; så att ni inte faller för frestelser;

be ständigt; Jag känner era behov, till och med bättre än ni själva gör och redan innan ni bett till Migkänner jag ert hjärta; vänd er till Mig i alla tänkbara situationer och be; be för att gottgöra och sona jordens brist på böner; låt era böner vara er rustning, som skyddar er mot allt ont som stryker omkring er, avväpna demonen med kärlek, låt kärleken vara ert vapen, låt friden stå skriven på era pannor, så att alla kan se; ni borde förvandla varje del av er kropp till ett vapen som strider på Min sida, då skall synden inte längre styra ert liv; 4 låt Mitt Ord vara er Lykta; sprid Mitt Budskap om Kärlek och Frid till varje hörn på jorden för att vinna hjärtan och omvända dem; låt dem som ännu inte känner Mig få uppleva vilken Smältugn av Kärlek Mitt Heliga Hjärta är; kom och känn Mitt Heliga Hjärta i Flammor av Kärlek, och när ni gör det, även om ert hjärta är förstenat och förtorkat av brist på kärlek, kommer Jag att med Min Kärlekslåga förvandla ert hjärta till en levande fackla;

Min Själs älskade och välsignade, hur plågas inte Mitt Hjärta när Jag märker att somliga av er ännu gör motstånd mot Mig ... betänk, har Jag någonsin varit känd för att vara otrogen? Jag är Den Evigt Trofaste, som aldrig förnekar eller överger er i nödens tid; Jag har aldrig någonsin övergett er; Jag skall söka er, som en ung man som söker sin flicka, för Jag är er Trofaste Gud som ser på er från ovan med stor kärlek; kom till Mig och ge Mig era lidanden med kärlek, Jag och ni, ni och Jag skall dela dessa lidanden;

Mina döttrar och söner, skall ni och Jag be ”Fader Vår” tillsammans? innan ni gör det, samla er och be långsamt från ert hjärta, låt den här bönen nå Fadern, meditera över vad ni säger; be, Jag lyssnar ... och Mitt Rike skall komma och Min Vilja ske på jorden såsom i Himmelen;

Jag skall låta det rådande mörkret förvandlas till ljus; Jag skall ersätta ondska med kärlek och denna likgiltighet med ett bländande sken för att leda era steg; Jag skall inte svika er; Jag skall hela era sår och tvätta bort era fläckar med Min Ömhet; så kom till Mig och älska Mig; låt er kärlek släcka Min Rättvisas Låga, låt era böner från hjärtat lindra Mina Sår; låt era böner stiga upp till Himmelen som rökelse, som ärar Mig och prisar Mig; gör bot för andras synder, för dem som kommer om natten för att förstöra Min Vingård och hindrar den från att bära Sina Druvor; gör gott och upphör att göra det onda; vad än ni gör, gör det till Min Ära;

kom, älskade själar, och dela Mitt Kors med Mig; Mitt Kors ropar efter Kärlek, Fred och Enhet; tillsammans skall vi bära Det, ni och Jag, Jag och ni, förenade i Kärlek; Jag, er Herre Jesus Kristus, ger Mina välsignelser åt er alla; var Ett;

(Senare)

blomma, Jag ger dig Min Frid, över dig vilar Min Ande; förnya Min Kyrka, så som den var från början, i de gamla tiderna, med Kärlek ibland er, intill Min Återkomst; uppväck de döda med kärlek och frid, låt detta land av vålnader föda fram ett nytt liv; ack, älskade! vad Jag längtar till denna Min Härlighets Dag!

(Senare: Vår Heliga Moder ger sitt budskap för mötet.)

prisa Herren, Mitt barn, för att Han ger dig Vishet;

Lovad vare Herren för Hans Barmhärtighet, för Hans Kärlek och för att Han delar Sina Verk med mig!

här är Mitt Budskap för Mina små själar:

“frid vare med er, barn; Mina älskade, närma er Gud i enkelhet; var som barn, för Herren låter sig bli funnen av dem som inte sätter Honom på prov; Han visar sig för de ödmjuka och för dem som inte misstror Honom; ni förstår, Mina barn, om Allmakten sätts på prov blir de dåraktiga förvillade; nej, Visheten kommer aldrig att nå fram till en listig själ;

“så öppna era hjärtan för Herren och ta emot Honom i hjärtats enkelhet; tillåt er själva att stödja er på Honom, för ni kommer att stödja er på Visheten; föröka er tro på Herren genom att be; att tro är också en nådegåva från Herren;

“Mina älskade, kom in i Mitt Obefläckade Hjärta så ska Jag bära er; alla ni som lider, alla ni som plågas, kom till Mig, så ska Jag, som är er Mor, trösta er, som varje mor tröstar sitt olyckliga barn; Jag ska göra ännu mer; Jag ska vädja för er hos Fadern och Jag kommer aldrig att svika er; kom och sök skydd i Våra Hjärtan, låt denna törnekrans som nu kväver Våra Hjärtan tappa sina taggar och skjuta unga skott som slår ut i blom; tro på Gud, lita på Honom;

“Jag välsignar er alla i Faderns och Sonens och den Helige Andes Namn; amen;”

här är den Helige Mikael;

Guds barn ni skall varken lyssna till eller samtala med Satan; att ljuga är att samtala med demonen, att låta ilskan samla sig i er är att ge djävulen fotfäste; låt inte er tunga bli orsak till att ni faller;

be till Mig, så skall Jag vara förebedjare för er; förtrösta på Gud och på Hans Oändliga Nåd;

Jag välsignar er alla;


1 Jesus asked me to read them from Scriptures: Ef 4:17-32 and 5:1-20.
2 Här menar Jesus alla kristna, både romerska katoliker, protestanter och ortodoxa..
3 Jesus verkade mycket glad.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message