DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är Kärlekens Ande

13 oktober 1988

Min Gud?

Jag är; Jag har älskat dig från all evighet, och från all evighet har Jag önskat att du skulle älska Mig; Jag är Kärlekens Ande; lämna din själ öppen för Mig så att Min Kärlek återspeglas i dig, var som en spegel framför Mig; Jag önskar återspegla Min Kärlek i dig; Jag, Min Vassula, är inte en hård Gud, Jag är Varsam, och Jag älskar till och med dem som föraktar Mig; Min blomma, eftersom du börjar förstå hur mycket kärlek Jag har till dig, kan du då förstå hur Kärleken lider av denna brist på kärlek?

Ja, Herre, jag börjar förstå.

kom då till Mig och trösta Mig, utestäng Mig inte, du kan trösta Mig, var välsignad;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message