DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ångra er nu medan det ännu är tid, omvänd er nu!

3 juli 1988

(Rhodos)

Min Herre?

frid vare med dig barn; Min Ecclesia1 kommer att få nytt liv, men innan denna förnyelse sker kommer Hon att få lida ännu mer;2 Hon befinner sig i början av sina Vedermödor;

här, se på Min Rättvisas Bägare;

(Jag såg en vacker guldbägare, prydd med ädelstenar; den var fylld ända till brädden, om någon rörde den, skulle den säkert rinna över.)

ser du hur full den är? den är mycket nära att rinna över; akta er! för när Min Rättvisa rinner över, kommer den att hällas ut över dig, skapelse, och uppenbara fördömelsen som profeterades för länge sedan; ni kommer att kastas i mörker; Jag skall komma till er som en tjuv, oväntad;

Jag har gett er varningar, Jag har gett er tecken för att ni skall vara vakna men ni avvisar dem, ni vill inte erkänna Tidens Slut, hur mycket Jag än försöker varna er, er misstro gentemot Mig är total; Min Varning kommer att vara som en rening för att omvända er, och detta kommer att göras av stor medömkan; ve dig, skapelse! ve er otroende som kommer att föröka er otro och vända er ännu mer emot Mig; er ande som är innesluten i mörker, skall dras med som i en ström av själva Mörkret;3

skapelse! vad Jag sörjer över dig, vad Jag lider av att se dig gå evigt förlorad; Mina barn, som Jag inandades liv i och reste upp, som Jag helgade innan ni var födda, återvänd till Mig! Mitt Hjärta sargas när Jag ser hur många som kommer att dras med i denna ström av totalt mörker och evig fördömelse!

skapelse, fastän era synder är scharlakansröda är Jag villig att förlåta er helt och fullt; kom, kom till Mig, återvänd till Mig, er Fader; Jag skall välkomna er och behandla er tusen gånger mer kärleksfullt än den förlorade sonens far; återvänd till Mig innan Min Bägare rinner över; återvänd innan Min Rättvisa kommer över dig och låter otaliga blåsor slå ut på dig, och gisslar dig och varje levande varelse omkring dig; du skulle vilja andas men du kommer bara att inandas en glödhet vind som bränner dig invärtes och lämnar dig som en levande fackla!

skapelse, förstå hur nära denna Stund har kommit, för idag ser ni ännu träden blomma, men i morgon skall det inte finnas några kvar; ni skall övertäckas av Satans rök, en dödlig slöja; O försök förstå att dessa katastrofer och olyckor har kommit över er på grund av era onda gärningar, genom er avfällighet, och genom ert uppror mot Mig; ångra er nu medan det ännu är tid, omvänd er nu! Jag är beredd att förlåta er;

Vassula, tillåt Mig att använda dig;

Ja, Herre, låt allt vara efter Din Vilja.

behaga Mig, lyd Mig, din Herre; Jag skall aldrig överge dig; Mitt Heliga Hjärta ger dig Min Frid;


1 Grekiskt ord för ”Kyrkan”.
2 Mer än vad Hon lider nu.
3 Medan Gud sade detta var Han plågad och led.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message