DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mina Mysterier skall förbli Mysterier

8 juni 1988

Jesus?

Jag är; Jag vill låta dig förstå vad Jag menade med orden Jag gav dig för några dagar sedan i ett av Mina Budskap; när Jag sade att Jag önskar att ni skall bära Min Gamla Klädnad när ni möter Petrus,1 med detta menas att Mitt Evangelium inte får förändras, utan Det skall predikas så som Jag predikade; Jag tillade “Min Klädnad är Enkel”; med detta menar Jag att ni skall närma er och förstå Evangeliet som barn, med ett barns tro;

idag, Vassula, tror många präster inte längre på Mina Mysterier, så de predikar inte Evangelierna som de borde predika; de är endast intresserade av att tillfredsställa er tidsålder och tillmötesgå er kultur; dessa präster bär “en ny klädnad” olik Min; de bör få veta hur mycket detta bedrövar Mig; Mitt Evangelium skall predikas utan avvikelser och Mina Mysterier skall förbli Mysterier;

Tack, Herre. Ära vare Gud; amen.


1 Profetia som uppfylldes i november 2004.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message