DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Att älska Mig förhärligar Mig och renar dig

26 mars 1988

Min Gud
Jag kan inte längre ta min blick
från Ditt Gudomliga Ansikte
min blick är fäst på Dig
i ändlösa timmar av tillbedjan
och min själ kan inte släppa taget
om Dig, Älskade Fader,
varje ögonblick på jorden och i himlen
är min själ uppslukad av Dig, med Dig.

Jag lever för Dig och andas för Dig,
Du är min glädje och mitt leende.
Jag tror, jag tillber, jag hoppas
och jag älskar Dig för evigt.

Jag älskar dig, själ; frid över dig; tillbe Mig; var välsignad, möt Mig, din Gud, och gläd Mig! Jag har längtat efter denna stund, hur har Jag inte längtat att få dra dig nära Mig!

Må Ditt Namn bli prisat, Herre!

i djupet av Mitt Heliga Hjärta har Jag bevarat en plats för dig; ditt hem är i Mitt Heliga Hjärta; kom! kom till Mig;

(Jesus gav mig åter samma vision som jag fick när jag var omkring tio år, och samma ord: “kom, kom till Mig“. Detta var Jesu första kallelse till mig.)

kom, Jag älskar dig; Vassula, håll fast vid Mig så skall Jag leda dig; du tillhörde Mig från begynnelsen; dotter, älskar du Mig?

Intill dårskap, Herre.

att älska Mig förhärligar Mig och renar dig; följ Mina fotspår; de leder dig dit där Jag vill att du skall vara;

låt oss be;

“Helige Ande
sänk dig ned över oss
och förnya oss,
fyll våra själar med Din Kärlek,
vila i vår plågade själ
och ge oss Frid,
omslut oss med Dina vingar
och beskydda oss från allt ont,
ödmjuka oss, led oss i Ditt Ljus
så att vi kan se Dina önskningar
och uppfylla dem,
amen”

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message