DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Er Heliga Moder är Förbundsarken för Mitt Ord

26 december 1987

(Natten mellan den 25 och 26 december betonade Jesus vikten av Garabandals budskap tillsammans med Fatimas budskap, och att de är liknande. Den natten var det som om jag inte vilade. Budskapet upprepades oupphörligt i mina öron och Jesus gjorde Sin Närvaro tydlig.)

Fatimas Helgedom ropar efter Garabandals helgande; Jag har lärt er att tyda Tidens Tecken, söker ni efter dessa Tecken? hur kommer det sig att ni inte kan se Tecknen? har ni ingen iakttagelseförmåga? varför är era sinnen tillslutna? varför vägrar ni att se? varför vägrar ni att höra? har ni glömt Mina Ord? varför upprepa era misstag? Mina älskade, varför alla dessa hätska attacker mot Garabandals Budskap, givna av er Heliga Moder som är Förbundsarken för Mitt Ord, givet till er; det motstånd som Mina präster gör mot uppenbarelserna i Garabandal och dess budskap är alltsammans Satans verk; återigen, liksom i Fatima, försöker han förhindra att Mitt budskap blir universellt;

har ni inte förstått att Satan, som känner värdet av Min Frälsningsplan som gavs genom Min Moder åt barnen i Garabandal, ännu en gång försöker utplåna Min Plan? och så lämna er alla i mörker, till att falla; Satan mångdubblar sina ansträngningar mer än någonsin nu, för att kunna triumfera över er Heliga Moder; han försöker styra Min Kyrka till att förneka dessa uppenbarelser, vilka är en fortsättning på Fatimas Frälsningsbudskap; i sitt raseri försöker Satan hindra er från att mätta er av Mig;

Min Frälsningsplan är lätt att förstå; Jag kommer för att återlösa Mina barn; känn igen Min Röst! bli inte förvånade över vilken sorts redskap Jag använder; Jag har valt ett intet, en som inte vet något, en omålad duk, så att det står klart att det Verk som täcker detta blad1 kommer från Mig, och så att ni tror på att det är Jag Jesus, Guds Älskade Son, som talar denna gång; Mitt Rike är mitt ibland er;

Mina Abel, Jag vet att ni kommer att känna igen Mig; O Mina älskade, vad Jag älskar er! Jag skall avslöja Min Plan för er snart;

Herre, om prästerna inte känner igen Din Röst, vad händer då, Herre?

Vassula, det är inte din sak att fråga detta; stoft och aska;2 låt Mig leda dig så som Jag önskar, lämna dessa saker åt Mig;

Ja, Herre.

O kom, missförstå Mig inte, Jag är Kärlek, lär dig att acceptera och godta; kom, oss, vi? Jag skall fylla på din lampa;

Ja, Herre. tack för att Du tar hand om mig med Kärlek.

låt oss gå;1 målarduk.

2 Med dessa två ord påminde mig Gud om att jag är den minsta i hela Hans skapelse.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message