DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Augusti

10 augusti 1987

(Herren väckte mig igår kväll och bad att jag skulle överlåta mig ännu en gång. Mina ord var:

“Tack, Fader, för att Du har sett till mig,
som bara personifierar denna världens synder.
Tack för Din Barmhärtighet när jag förnekade Dig.
Tack för att Du älskar mig. Trots min skuld,
har Du lyft mig in i Ditt Hjärta.
Tillåt mig att vara nära Dig, vid Dina fötter.
Redan att få vara där, är mer än jag förtjänar.
Att Du låter mig få tala med Dig är mer än jag förtjänar,
jag förtjänar ingenting. Fader, jag överlåter mig helt och fullt.
Jag vet att jag ingenting är, men detta ingenting tillhör Dig.
Vill Du kasta mig i ett hörn, gör det.
Vill Du trampa ner mig, gör det.
Vill Du låta mig lida, må så vara.
Om Du vill ha mig i Ditt Hjärta är det mer än jag någonsin förtjänat.
Vad Du än vill, Herre, så skall jag bara tacka Dig och älska Dig.
Använd mig om Du vill till mina sista krafter för att hjälpa andra.
Gör mig värdig så att Du kan använda mig helt och hållet.
Jag är Din och endast Din, eländig, men jag älskar Dig.“)

(Senare:)

Jesus?

Jag är; Vassula, augusti är den månad då Jag började undervisa dig; Vassula, det är en slags bemärkelsedag för oss båda; var glad! älskade, det är vår fest; låt Mig sätta en krans av Kärlek på ditt huvud; kom, fira med Mig; Jag låter dig gå nu,1 men kom till mig för att fira Min Augusti;

(När Han hade sagt mig detta, sprang jag och tittade i mina gamla skrivböcker efter vad som stod skrivet detta datum i augusti. Jag hoppade till av glädje när jag såg att det var Dan (skyddsängeln) som sade till mig: “Jag, Dan, välsignar dig i Gud vår Faders, Hans Älskade Son Jesu Kristi och den Helige Andes Namn. Saliga är de renhjärtade, ty de skall se Gud.“ Sedan förde min ängel mig till Gud, och från den stunden började Jahve undervisa mig. Dan slutade med att säga: “Ära vare Gud, jag har gjort allt som Gud befallt mig att göra.“

Jag sprang genast och berättade för min kusin, jag flög av lycka! Jag firade med Gud! Hon var också glad men varnade mig för att andra som inte förstår kanske tror att jag är kär i Gud. Älskar Honom på fel sätt. Hennes ord gjorde mig mycket ledsen och skrämde mig. Kunde det vara så att hon hade rätt?)

Jesus?

dotter;

Jag är rädd för det här.

Jag vet; Vassula, här är Min Moder; Jag vill att du skall förstå hur felaktiga dina tankar är;

Jag har lärt dig att älska Mig, din Gud, så som Jag vill att alla skall älska Mig; Jag firar slutet av ett år; älskade, vill du vara Min Frids och Kärleks dotter? Jag har sett många liv förstörda av hat; Jag har fyllt Mitt Rike med Evig frid, skulle Jag då inte vilja se Min skapelse arbeta för frid?

lilla barn, Jag kom till dig trots ditt elände, dina förnekelser och nederlag; Jag är en Kärlekens Gud; Jag ser på Mina barn med kärleksfull blick, låt alla lära sig att känna igen Mig innan Jag kommer för att befria dem; låt varje själ komma till Mig utan fruktan; låt dem veta att Jag tar emot dem med öppen famn för Jag är en kärleksfull Far; låt dem veta att Jag kan förvandla stenar till Mina hängivna efterföljare; låt dem veta hur Jag befriar deras själ och ger dem verklig frihet;

Vassula, Jag skall inte överge dig, men eftersom du är rädd, låt Min Moder lära dig hur fel du har, Jag skall alltid vara nära dig; oss, vi?

Ja, Herre.

(Jag förstod. Maria kommer för en tid att undervisa mig och bevisa för mig att min rädsla är utan grund.

Mellan den tionde och den fjortonde, kände jag att Maria var nära mig, och talade till mig. Jag började inse att mina själsliga känslor var lika starka som Jesu egna; de var likadana.)


1 Jag hade bråttom för jag hade avtalat en tid med någon.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message