DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Epifania

6 januari 2003

(Trettondedag jul - Epifania)

Låt mig prisa min Gud
för Hans Godhet och Hans underbara gärningar
för allt som Han har gjort för oss
och för den stora och kärleksfulla Barmhärtighet Han har visat oss;

Han som far genom höjden,
Han som är klädd i Kunglig Makt,
Han som är klädd i glittrande safirer
har aldrig övergett oss, Sitt folk,
för vi är ben av Hans Ben, kött av Hans Kött
och andedräkt av Hans Livgivande Ande;

och det är så som Skrifterna säger om Hans Skönhet:
”Hans Huvud är av guld, renaste guld,
Hans lockar är som palmblad, korpsvarta;”
Hans Ögon är som ett genomskinligt vatten i turkos,
och när Han fäster sin blick på dig,
vid denna enda blick, grips din själ av vanmakt,
medan ditt hjärta hänförs, överskuggas, och såras;

de mest sällsynta dofter är Hans,
och när Han går förbi
övergår Herrens doft, som sveper fram över dig,
all härlighet;
den är ett ämne för sig ...

när Han öppnar Sin Mun och Ordet uttalas,
strömmar samtidigt en överflödande stråle av ljus,
mer lysande än någon sol,
som lyser upp hela kosmos
och ger liv åt allt;

Som en Brudgum som bär sin bröllopskrans1
går Han fram, värdigt och lugnt,
och min själ gläds åt att bara se Honom gå förbi ...
medan jag smälter i Hans Ljus...

ditt Ode, blomma, bedårade Mig; och Jag är nöjd för Min egen del att Mina Händers verk ger Mig pris och ära;

Vassula, du skulle aldrig kunna förhärliga Mig om inte Jag vore förenad med dig; du skulle heller aldrig kunna utföra detta verk som övergår din förmåga, om inte Jag vore förenad med dig; ja, vilken förmåga har människor, om den inte gavs dem ifrån ovan?

så nu, dotter, gå och förkunna för länderna allt som Jag har gjort för dig, och allt som du har sett, och hur Jag i början tog itu med din skuld, och hur Jag har sammanvigt dig med Mig på ett outsägligt sätt;

Jag besöker jorden då och då för att bevattna dess öken och skapa floder fyllda med glittrande vatten för att ge säd;2 sedan kommer de som är villiga att samla in skörden, att äta av den och bli välsignade och de skall prisa Mig; de som vägrar att samla in skörden, eftersom det inte finns någon säd, dessa kommer att dö ...

Min Närvaro är Liv och Ljus; Min Närvaro är Hopp och Frälsning; se, Jag är som den uppgående solen som sprider sina strålar efter mörkret för att ge ljus åt dem som likt schakalen lever i mörker, och till dem som bor i dödsskuggans land, ett land som de själva har mörklagt för att dölja sina onda gärningar;

Jag är mycket närvarande i era ’dagar av patos’,4 för de världsliga ambitioner ni strävar efter leder er inte till Mig; men här är Jag; här är er Gud, på tröskeln till ert hjärta; här är Jag som strålar klarare än tusen stjärnbilder tillsammans, som du ofta säger, dotter, för att ge era fötter ljus och leda dem in på fredens väg;

förstår ni? Mina vägar är inte människors vägar; Min Närvaro är Ljus och Mitt Ljus stör Mörkret; Mörkret är nu i krig med Ljuset och önskar att Ljuset släcks, så att ni inte längre ser dagens ljus; men Jag är som en evig, klar Sol som aldrig går ner, för att klä er alla i Min storhet;

som Jag sagt tidigare, gå, du som närts av Mina kungliga Rikedomar, och fortsätt att förkunna Himmelriket för länderna, och att Jag är er Frälsare i vilken all ära finns; att Jag är er Återlösare och ingen annan; gå och proklamera för dem som är aska, och förvandla dem till guld för att de skall finna sin frihet i Mig, som är Ljuset; gå och säg dem hur du själv blev fångad och fängslad i bur som en duva, men hur Jag i Min kärleksfulla Barmhärtighet kom och bröt upp buren5 och gav dig din frihet; Jag befriade dig från den onde och smorde dig med smörjelsen från Min Kyss på din panna och märkte dig som Min ... gå och trösta och lugna Mitt folk i Mitt Namn, försköna Mina trädgårdar, och ge dem den sanna Kunskapen om frälsning; smycka Mina helgedomars hjärta; 6

varje dag i ditt liv, släkte, uppenbaras Min nåd och när Jag lyser på hela människosläktet för att leda dem till att stifta fred med Mig och sin nästa, så kommer de också att börja lysa, om de bara ville lyssna till Mig; Jag är er Befriare, Min Vassula, och Jag har fått dig såväl som andra att blomstra genom dessa Sånger, likt rosor som växer vid ett vattendrag, och som Skriften säger: ”sprid en ljuv doft som av rökelse, blomstra som en lilja, sprid din väldoft vida omkring, sjung en lovsång och välsigna Mig för alla Mina gudomliga verk och ropa ut Mitt Namns storhet!”7

detta är din uppgift; frukta inte när du gör allt detta i Mitt Namn för Jag är förenad med dig; Kärleken är med dig och vid din sida varje ögonblick av ditt liv;

var ett;

Jag Är;


1 Vid ortodoxa bröllopsceremonier brukar bruden och brudgummen bära denna krans, sammanfogade vid varandra med ett band.
2  Andlig säd = andligt manna.
4 Herren använde ett grekiskt ord. Patos betyder lidelse, motsatsen till oberördhet. ”pathi” är plural = lidelser.
5 I ett budskap som gavs alldeles i början.
6 Vår Herre menar ‘själar’.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message