DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Kontakt » Nationella kontakter »

Sant Liv i Gud - kontakt i Sverige

I Sverige är det "Den ekumeniska föreningen Sant Liv i Gud" som översätter, trycker och sprider budskapen. Vi samlas också i bönegrupper på olika håll, samt träffas på olika samlingar.

Gemensamt telefonnummer: 070-7771767

Epostadress:

Du är också välkommen att följa oss via vårt e-nyhetsbrev, klicka här.

Allt arbete inom föreningen sker ideelt, och ekonomin baseras helt på gåvor.

Plusgiro: 837 35 35-7
För utlandsbetalningar IBAN: SE59 9500 0099 6042 8373 5357 • SWIFT: NDEASESS

Välkommen att vara med!


Sant Liv i Gud nationella kontakter och/eller föreningar i drygt 70 länder

Sant Liv i Gud finns i drygt 70 länder världen över. För att hitta nationella kontaktuppgifter, gå till www.tlig.org/en/contact/assoc/

 
Kontakt
Nationella kontakter
Internationella kontakter

Nationella kontakter
Lokala kontakter inom Sant Liv i Gud i Sverige och världen över.
 

Internationella kontakter
Kontakta någon inom den internationella "vingården" Sant Liv i Gud.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Om någon är oskyldig skall jag ge honom frihet
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Jag önskar en förnyad överlåtelse åt Min Vilja
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message