DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Bakgrund » Kallelsen och Redskapet »

Kallelsen och Redskapet

Vassula Rydén

Vassula är av grekisk härkomst, född i Egypten och tillhör den Grekisk Ortodoxa kyrkan. Hennes mans arbete gjorde att hon har tillbringat största delen av sitt liv i olika länder i tredje världen. Hon skulle aldrig kunnat föreställa sig att Gud helt oväntat skulle uppenbara sig för henne 1985, då hon bodde med sin familj i Bangladesh. Detta var början på den mystika kommunikation som fortsätter till denna dag. Det är Gud som dikterar, inspirerar och uppenbarar Sin visdoms Ord för att föra dem vidare till Sitt folk så att de skall lära känna Hans Vilja. Nåden att ta emot Guds ord på detta sätt kallas profetisk. Gud kallade Vassula trots att hon aldrig fått katekesundervisning eller studerat teologi och Han lärde henne allt; som Han en gång sa till henne: ”Jag har valt ett oskrivet blad som Jag kan fylla med Mitt Verk som jag kommer att kalla: Sant Liv i Gud (True Life in God.” (10 juni 1987) De gudomliga budskapen i Sant Liv i Gud är ett brådskande rop till oss att stifta fred med Gud och bättra våra liv genom ånger. De är ett rop på försoning, kärlek och enhet.

”Var som en talande bok, en bok skriven av Den allra högste,” sa Gud till Vassula i början. Han förutspådde redan 1986 att Hans budskap, med Hans hjälp, skulle spridas över världen, vilket också skedde. Sedan 1988 har Vassula inbjudits till mer än 79 länder och hon har talat mer än 1000 gånger. Vassula drar inga personliga fördelar av detta apostoliska arbete, hon tjänar ingenting på sina ansträngningar. Hitintills har böckerna översatts till mer än 42 språk av volontärer.

Åtskilliga kända teologer och präster har med stor entusiasm studerat budskapen och de inte bara menar att de står i överenstämmelsen med Skriften och Kyrkans tradition utan också att de har givit dem djupare insikt i Skriften och Guds innersta väsen. De har bekräftat budskapens äkthet och deras gudomliga ursprung genom att skriva böcker där de analyserar Vassulas unika fall.

Profetia

Under alla dessa år har Vår Herre försökt och försöker fortfarande att väcka i oss alla en sann förståelse genom att om och om igen påminna oss: genom att upprepa vad som sagts tidigare i Skriften, genom de Heliga Profeterna och genom Hans egna Budord; Gud kommer inte att tillåta oss att oupphörligen förolämpa Hans Heliga Namn. Han har följaktligen upprepat Sina varningar till världen som lever utan Honom och påpekat att deras liv är destruktivt i sitt avfall och utmanar Hans Heliga Rättvisa som kommer att komma över dem. Profetior som den som handlade om Tvillingtornens fall eller Tsunamin 2004, eller kommunismens fall i Ryssland och andra profetior som Vassula tagit emot har alla besannats. Om världen inte ångrar sig och kyrkorna fortsätter att inte vilja höra Hans rop på återförening och enhet, en mångfaldens enhet, kommer ett tungt straff i form av eld drabba världen.

Mat till de Fattiga

I Skriften står att tro utan goda gärningar är död. Efter att ha sett vår Fru i en vision bad Vår Heliga Moder Vassula att hon också skulle tänka på de behövande och ge de fattiga att äta, ty enbart andlig föda är inte tillräckligt. Sedan dess har många hus som döpts till ”Beth Miriam” (Marias Hus) öppnats. Där lagar man mat åt de fattiga. Dessa hus, som finns över hela världen, har numera även öppnat skolverksamhet för barn.

 
Bakgrund
Kallelsen och Redskapet
Hur min ängel tog kontakt
En introduktion till budskapen
Multimediagalleri
Handstilen

Kallelsen och Redskapet
En sammanfattning av vem Vassula är, och vad "Sant Liv i Gud" är.
 

Hur min ängel tog kontakt
Vassula beskriver hur hennes skyddsängel Daniel tog kontakt från allra första början.
 

En introduktion till budskapen
En introduktion till budskapen av Vassula
 

Multimediagalleri
Se och lyssna. Bildgalleri, ljudklipp, videoklipp
 

Handstilen
Information om och bilder på den speciella handstil som budskapen skrivs med.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

17 juni 2010
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Det är Min Rättvisa som verkställs
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message