DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Świadectwa » Stanowisko Kościoła » Inne zasoby Kongregacji Nauki Wiary » Ojciec Robert Hughes »

Komentarze na temat Zawiadomienia o Vassuli Ryden

Ojciec Robert Hughes, SM
Ojciec Robert Hughes, SM Królowa Apostołów Kościoła San Jose, Kalifornia 95129
25 styczeń 1996 r. (napisane w Scottsdale, Arizona, w czasie urlopu naukowego)

Vassula Ryden

W czasie spotkania z Papieżem Janem Pawłem II, Vassula Ryden zaprezentowała mu kilka zestawień jej pism w różnych językach, – z których jeden buł po polsku. Później Kardynał Sedano, Sekretarz Stanu, zaświadczył, ze Papież czytał jej pisma „z wielkim zainteresowaniem.”

Kardynał Franjo Kuharic, Arcybiskup zagrzebia, tak ze przyjął Vassulę na prywatnej audiencji przez ponad godzinę. Potem Kardynał powiedział do niej: „ Jesteś jak Święty Paweł... zaświadczasz o całej prawdzie..” On pobłogosławił ja dwa razy mówiąc: Ja błogosławię cię i twoja misję.” I potem dodał: „to jest sprawa prywatnego objawienia i pozwalamy jej mówić, ponieważ to, co mówi potwierdza prawdę Ewangelii”. Arcybiskup Frane Franic, Prezydent Teologicznej Komisji Biskupów w byłej Jugosławii, mocno bronił ją w czasie konferencji we Włoszech. On nazwał ja „cudem i obiektem cudów”. On mówił dalej: „Jej orędzia są żywe i autentyczne.. Te orędzia mogą pomóc w lepszym zrozumieniu orędzi Jezusa w Ewangelii.. Wydaje mi się.. że głównym charyzmatem Vassuli jest pokazanie czystości w integralnym objawieniu Boga”.

Długa lista Prałatów Kościoła i Biskupów na całym świcie napisało osobiste listy do niej zapraszając ją, żeby przemawiała w ich diecezjach. Ostatni Kardynał Guadelajara Pasada, Meksyk, przed jego zabójstwem, zaprosił Vassulę na przemowę w jego katedrze. Tutaj w Kalifornii Biskup John Quinn, poprzedni Biskup Sacramento, i Biskup Donald Montrose ze Stockton zrobili to samo. Podobnie jak Biskupi w Afryce i Południowej Ameryce. Osiem Arcybiskupów i Biskupów Brazylii (Kardynał chciał uczestniczyć, ale zachorował) także przyjęli ją entuzjastycznie, gdzie ona przemawiała do ogromnego tłumu (20000). Biskupi poprosili o prywatne wywiady z nią, przewodniczyli zgromadzeniom, kiedy ona przemawiała, przewodniczyli Mszom, gdzie homilista polecał żeby czytać jej pisma i medytować nad nimi, zrobili zdjęcie z nią, i pobłogosławili jej misję.

Vassula jest także wspomagana przez przodujących teologów Katolickich na całym świecie: O. Michael O’Carroll, C.SS.P., jej duchowy doradca (Irlandia). O. „X”, P.I.M.E., jej pierwszy duchowy doradca (Bangladesz), O. Ljudevit Rupcic, O.F.M. (Szwajcaria), O. Christian Curty, O.F.M. (Francja), O.Ovila Melancon, S.J. (Kanada), O. Michael Kaszowski (Polska), O. Bianchi (Włochy), O. Ed O’Connor, C.S.C. Notre Dame, Indiana (USA), O. Robert Faricy, S.J. Gregoriańskiego Uniwersytetu w Rzymie (Włochy) i wielu innych.

O. Rene Laurentin (Francja) peritus na II Watykańskiej Radzie, jeden z prowadzących światowych Mariologistów, i najbardziej doświadczonych w rozróżnianiu ukazań / rozmów, napisał całą książkę o jej obronie, o autentyczności jej pism i brzmieniu o jej doktrynie pod tytułem: „Kiedy Bóg daje Znak” (kliknij tutaj w celu zobaczenia szczegółów)

Vassula także jest zwiastunem we Wschodnim Kościele. Najważniejsze, ona dobrze stoi z jej Greckim Biskupem Prawosławnym Damakinosem. Pośród jej wielu wspierających na Wschodzie są: Arcybiskup David Sahagian, Armeński Patriarcha Prawosławny Jeruzalem; O. Vladimir Zielinski, Rosyjski Teolog Prawosławny; Todor Sabev, teolog Prawosławny i Poprzedni Deputowany Sekretarz Generalny Światowej rady Kościołów (Genewa); O. Ion Bria, teolog Prawosławny, Jedność Odnowy, Światowa Rada Kościołów. Dodajemy do tej listy naszego własnego ukraińsko-greckiego Księdza-mnicha Józefa Klasztoru Świętej Transfiguracji, Redwood Valley, CA..

Co jest znaczące, że liczba Biskupów i teologów wypowiedziała stwierdzenia o wsparciu wobec Vassuli od pojawienia się Notyfikacji. I ja jestem szczęśliwy, że mogę się do nich przyłączyć. Ja chciałbym, żeby było jasne, że jestem z Papieżem i tymi Kardynałami, Biskupami i teologami w czytaniu z wielkim zainteresowaniem i wyrażam zachwyt tymi, zaskakującymi, ponad wszystko ważnymi i bezcennymi objawieniami z nieba zawartymi w jej pismach, które idealnie dostosowują się do Katolickiej doktryny i Pisma Świętego, i które celebrują fundamentalne wartości, które są centralne i drogie naszej Katolickiej Tradycji. Jedną z największych łask mojego życia, było uczestniczenie na konferencjach dawanych przez Vassulę Ryden i O. Michaela O’Carrlla, C.SS.P, W Kościele Naszej Pani Ustawicznej Pomocy 8-10 kwietnia 1992 r. Tutaj w Scottsdale. W tym szabasowym roku ja zdecydowałem się powrócić o pierwotnego miejsca i iść śladem wyjątkowej łaski. Ja medytowałem nad orędziami przed Błogosławionym Sakramentem wystawianym kilka razy dziennie; resztę dnia rejestru ja czytałem i zastanawiałem się nad tymi samymi orędziami. Jeżeli musze opuścić miasto, orędzia jadą ze mną. Ja nigdy nie zapomnę pierwszego tygodnia lutego 1994 r., kiedy Vassula ostatecznie potwierdziła swoje przybycie do San Jose na 26-28 marca 1994 r. My zaczęliśmy pracować nad ulotką natychmiast, ale zanim mogliśmy je wydrukować w okresie krótszym niż tydzień od jej telefonu mieliśmy umówione 2000 biletów. Po deszczu następujących po sobie telefonów i zapytań, było jasne, ze mogliśmy wynająć dom na 10000 osób, jeżeli wystarczająco duża sala była dostępna. I pamiętam grecką kobietę Prawosławną, która była poza Kościołem przez 20 lat, która wybuchnęła płaczem, kiedy Vassula zaczęła mówić:, „Gdy zaczęła”, ona powiedziała, „Ja wiedziałam, że Bóg przemawiał bezpośrednio do mnie.” I kto zapomniałby o czerwonej róży zawieszonej w powietrzu przez dwie godziny przy figurze Najświętszego Serca, umieszczonej, przez Vassulę w niewidocznej ręce Jezusa. I potem jest specjalna wiadomość, którą Jezus dał ludziom z San Jose:” Moje Serce jest Przepaścią Miłości i Przebaczenia”. Kiedy Vassula przemawiała po raz pierwszy w Scottsdale (1992) w czasie przerwy ludzie śpieszyli się, żeby zapytać czy widziałem twarz Jezusa na niej. Niestety, ja byłem zakopany w notowaniu i ledwo, co patrzyłem na nią. Ale w czasie przyjęcia na koniec tygodnia Vassula przyszła do mnie i zasugerowała mi kilka rzeczy, jak czytać orędzia prawidłowo. Każde oznaczenie było korektą do sposobu, w który to robiłem. W Sacramento, CA., Kiedy Vassula przemawiała w Katedrze Błogosławionego Sakramentu w jej urodziny, 18 stycznia 1993 r. O Najświętszym Sercu, Duchu Świętym i Bogu Ojcu, po czym wyszedłem na dwór i zaobserwowałem trzy białe gołąbki krążące nad głową. Ani te małe znaki, ani proroctwa wypełniające się w jej orędziach, ani znaki stygmatów, które ona nosi, ani Męka, którą przechodzi okresowo, ani różnorodność i wspaniałość jej nadzwyczajnych charyzmatów – nic z tego nie jest centralną sprawą. Jej największy znak o autentyczności leży w przemianach, które mają miejsce jako rezultat jej orędzi. Ja zaświadczam o tym na konferencjach, kiedy ona przemawia, ale przede wszystkim jako duchowy doradca mający do czynienia z wieloma ludźmi, którzy znajdują życie w jej orędziach, i nawet pogłębiają przemianę w Naszym Panu.

Notyfikacja

Notyfikacja lub „ostrzeżenie” zostało wydane na prośbę Szwajcarskiej Konferencji Biskupów zgodnie z ich Sekretarzem, ojcem Rlandem Trauffer, O.P.

1. Oświadczenia Kongregacji dla Doktryny Wiary nakazują nasz najwyższy szacunek-, ale oni nie są nigdy nieomylni.

a. Dobrym przykładem jest sprawa Siostry Faustyny Kowalskiej, której pisma na temat Bożego Miłosierdzia zostały zakazane przez Watykan (1959-1978). Zakaz został w końcu uchylony i jej sytuacja całkowicie się odwróciła, kiedy papież Jan Paweł II beatyfikował ją w 1993 r. b. Kardynał Andrew Deskur napisał, co następuje w Przedmowie do polskiego wydania (1981) Dzienniczka Siostry Faustyny:
1)"Najświętsza Kongregacja dla Doktryny nauki w swoim przeglądzie więcej niż dwa lata temu (1978) wycofała krytykę i zastrzeżenia poszerzone wcześniej przez Stolicę Apostolską.. Wycofanie ‘Notyfikacji’ przyczyniło się do oddania Bożego Miłosierdzia.. żeby wrastać w odnowionej żywotności na wszystkich kontynentach..." 2)"Jest także konieczne podkreślenie, ze to Kardynał Karol Wojtyła, Arcybiskup Krakowa w tamtym czasie, poczynił wysiłki, żeby zacząć Proces Beatyfikacji Siostry Faustyny.."
c. Powinno być także zanotowane, że to Papież Jan Paweł II jako Kardynał Arcybiskup Krakowa, który podążał za swoim sumieniem i podchodząc obiektywnie do zakazu jej pism i jego bezustanne wysiłki z Kongregacją spowodowały, ze zakaz został uchylony.
d. Historia jest pełna takich odwrotów.

2. Notyfikacja jest opinią wstępną a w żadnym razie ostatecznym osądem

a. Obecne działanie Kongregacji dla Doktryny Wiary jest właściwie zdeterminowane przez motu proprio motu proprio Papieża Pawła VI, wydanego 7 grudnia 1965 r. i zatytułowanego Inegrae Servandae ("Pozostawienie Nienaruszonym"). Jedna z norm w tym dokumencie jest taka:, „Kiedy badając prawosławność pism, takie pisma nie mogą być krytykowane bez usłyszenia najpierw autora, który ma zdolność bronienia siebie”(ibid. N.5). Ta norma została zapisana w prawie Kościoła, ogłoszona i obowiązuje. Ani Vassula Ryden ani jej duchowy doradca, O. Michael O’Carroll, C.SS.P., nie zostali jeszcze skonsultowani jak dotąd, co jasno wskazuje, ze jesteśmy na początku długiego procesu.
b. Jak Kościół nie czyni ostatecznego osądu na temat ukazania zanim nie jest całkowicie zakończone, tak Kościół nie podaje ostatecznego osądu na temat książki zanim nie jest skończona i wartościowana jako całkowicie jedna. Papież Benedykt XIV podkreśla ten punkt w swoim Wprowadzeniu, na temat tego, co znaliśmy jako Index Ksiąg Zakazanych: "Dajemy ostrzeżenie, ze musi być pilnie zapamiętane, ze prawidłowa ocena prawdziwego sensu autora nie może się odbyć zanim książka nie zostanie przeczytana całkowicie i we wszystkich jej częściach.. Prawdziwe Życie w Bogu Vassuli jest książką w trakcie tworzenia i aż do tą nie została jeszcze zakończona.

3. Ten dokument wskazuje na początek dialogu, a nie koniec dyskusji

a. Ten dialog, jeżeli odpowiedni proces ma się odbyć zgodnie z prawem Kościoła, musi zaczynać się z Vassula Ryden. Jak taki dialog będzie miał miejsce, kiedy jej książka jest jeszcze nie kompletna jest wartościowym pytaniem. Bez wątpienia, jej duchowy doradca, O. Michael O’Carroll, zostanie przyprowadzony na ten wstępny poziom. O. O’Carroll jest pierwszorzędnym teologiem, autorem pięciu jedno-tomowych encyklopedii o teologii, i zna bardzo blisko Papieża, którego tezy doktoralne były w duchowym życiu.
b. Kongregacja będzie musiała także znaleźć sposób, żeby sobie poradzić z Prałatami Kościoła na całym świecie, którzy już bronią Vassulę po wydaniu Notyfikacji
c. C.Potem są oświadczenia przewodzących teologów na całym świecie. Co jest najbardziej warte zanotowania to, to, że w książce O. Laurentina Kiedy Bóg Daje Znak, jest natychmiast oczywiste, ze on efektywnie odpowiada na każde pojedyncze doktrynalne sprzeciwy Notyfikacji.

4. Ta Notyfikacja otwiera wiele pytań a nie zamyka tej książki.

a. To stwierdzenie jest poczynione w Notyfikacji: „W dodatku do wskazywania podejrzanej natury (podkreślając mnie) sposobów, w których te przypuszczalne objawienia się zdarzyły...”W 1943 r. Papież Pius XII napisał Encykliczne Divine Afflante Spiritu które po części, próbuje wykształcić prawdziwą wiedzę w Kościele.. On wydaje się mieć w umyśle „podejrzenie” zawarte w Notyfikacji: „Pozwólmy wszystkim synom Kościoła znosić w umyśle, że wyniki tych stanowczych... pracowników w winnicy Pana powinny być ocenione nie tylko ze słusznością i sprawiedliwością, ale także z największą dobrocią. Wszyscy, jakkolwiek, powinni brzydzić się tego niepowściągliwego zapału, który wyobraża sobie, że cokolwiek jest nowe powinno się temu dla przyczyny przeciwstawiać się lub podejrzewać to" (moje podkreślenie).
b. Inne stwierdzenie:... przybliżone przybycie jest przepowiedziane w Kościele, który powinien być rodzajem pan- Chrześcijańskiej społecznosci..”. Vassula nigdy nie używa słowa ”pan-Chrześcijanin” w swoich pismach. Jak O. Laurentin wskazuje, jej pozycja jest prosta: rozpoznanie Papieża.
c. Znowu inne: „ wyprorokowano, ze Bóg chce zrobić końcową, chwalebną interwencję, co zapoczątkuje na ziemi.. erę pokoju...”. Tutaj są słowa Naszej Pani w Fatimie (1917): „Na końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje, Rosja się przemieni, i będzie pokój".
d. Jeszcze jeden: „Więcej, poprzez zwyczajowe dzielenie się w sakramentach Kościoła Katolickiego, nawet pomimo, ze ona jest Greko- Prawsławną, Pani Ryden przyczynia się do znacznego zaskoczenia w różnorodnych kręgach Kościoła Katolickiego.”
1) Nowy Kod Prawa Kanonicznego (C. 844#3): "Katoliccy duchowni mogą administrować sakramentami pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych członków Orientalnego Kościoła, którzy nie mają pełnej wspólnoty z Katolickim Kościołem, jeżeli poproszą sami z siebie o sakramenty i są dokładnie rozmieszczone.” Informator Ekumenizmu z 1993 r. (n. 125) Pontyfikalnej Rady Promocji Jedności Chrześcijańskiej cytuje(c.844=3 dosłownie.2) 2) Stwierdzenie Balamand zatwierdzone 23 czerwca 1993 r. przez Połączoną Międzynarodową Komisję dla Teologicznego Dialogu pomiędzy Rzymsko- Katolickim Kościołem i Prawosławnym Kościołem w Balamand, Lebanon utrzymującą zasady osobistej wolności: „... nienaruszalna wolność osób i ich obowiązek, żeby podążać za wymaganiami ich sumienia głównym źródłem..” (n. 15)

5. Ta Notyfikacja jest wypełnieniem proroctwa a nie tylko dokumentem.

a. Proroctwo z 18 stycznia 1991 r. „wystawię Cię jako Znak Odrzucenia, Odrzucenia Jedności..” „Nie, Moje Orędzia będą podążały swoją drogą bez ciebie, ale ty będziesz miotana. Ja pozwolę poplamionym rękom twoich prześladowców uderzyć cię i znęcać się nad tobą otwarcie. Ja pozwolę im zaprzeczać tobie... i jak kruki niszczące uprawę będą cię atakować. Będziesz wyglądać w ich oczach jak przegrany, ponieważ rany, które ci wymierzą będą ogromne.” Te rany, Moje dziecko będą dane tobie wewnątrz Mojego Domu i przez Moich Własnych, zostaną ci zadane z klanu Kaina. Ja pozwolę im uderzyć niewinne dziecko, ale ich zadowolenie zamieni się w jęczenie. Tak, będziesz widziana jako Przegrana Moja Vassulo, ale czy ja nie byłem także postrzegany jako przegrany? Wydawało się, że przegrałem Swoją Misję, ja wydawałem się w oczach świata jako największy przegrany kiedykolwiek. Ty jesteś znakiem danym im, żeby powstały pytania, które będą kontrowersyjne.”
b. Orędzie z 26 października 1995 r.:Po ukazaniu się Notyfikacji, „widzisz jak wiele przepowiedni się sprawdza? Kwiecie Mojego Serca, płomieniu Moich Oczu, twoja misja będzie wypełniona tylko, kiedy pozwolę, żeby cię ukrzyżowali.. Ja powiedziałem ci, że Ojciec wyznaczył ci drogę podobną do Mojej... Dzisiaj jak widzisz, zostałaś sprzedana przez swoich własnych ludzi, jak Ja byłem sprzedany przez Moich Własnych; skarbie, twoi własni ludzie zdradzili niewinna krew... zostałaś przekazana przez jednego z twoich własnych Rzymianom, tak, ze cię potępiają, i potem będziesz ukrzyżowana. Vassula, ty sama utrzymuj Moja ciszę ( nie broń siebie, masz wystarczająco dużo świadków, którzy mogą cię obronić. Wierni pozostaną wiernymi. Twoje ubrania Moje dziecko będą utąkane w twojej krwi, i to także będzie dowodem, ze pochodzisz ode Mnie. Zostałaś po to urodzona i twoja zgoda zachwyca Mnie powiewa poprzez twoje cierpienia ja zbawię wielu. Poprzez twoje udręki Ja ustawię światło wewnątrz Mojego Kościoła, dając urodzenie odnowieniu w Moim Duchu Świętym potrójnie Świętym... Vassiliki, popatrz Mi w Oczy.. Obiecasz Mi, jeżeli Mnie kochasz, że im wszystkim wybaczysz.”

Jak Odpowiedzieć na Notyfikację

1. Odnówcie Swoją Wiarę. „Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego...!- mówimy to każdego dnia. W praktycznym porządku to oznacza, że Bóg jest w absolutnej kontroli nad wszystkim, co dzieje się tu na dole na ziemi aż do ostatniego szczegółu. Bóg ma Plan dla naszego wieku, i Jego Wola i Plam będą wypełnione nieuchronnie. On często próbuje naszą Wiarę jak zrobił to z Abrahamem. I od czasu do czasu, powinniśmy przypomnieć sobie, że On pisze prosto zakrzywionymi liniami. Posłuchajcie...

a. „Mój Duch Święty w wielkim odstępstwie waszego pokolenia jest prześladowany jak nigdy przedtem...” (III-27) „Ja wiem, ze największe rany otrzymam w domu Moich najlepszych przyjaciół.” (IV-15) „Każdy, kto jest moim sługą i pochodzi z Mojego domu, może być pewny, że zostanie zaatakowany..” (III-18) „Jeden dział Mojego Kościoła został oślepiony z powodu ich realistycznego umysłu.” (V-8)
b. „Nie przypuszczajcie, że Najwyższy nie może znaleźć sposobu, żeby kontynuować Swój Plan.. Ja czynię wielką pracę, której nie może powstrzymać żaden człowiek..” (III-44-45) ”Poznajcie, ze Święty zarządza wszystkim.” (V-15) ”Ja zmiotę wszystkich tych, którzy zatrzymują Drogę Boskiej Miłości.” (I-249) ”Pamiętaj, Ja zawsze osiągam Moje cele.” (I -206)
c. ”Ja powiedziałem i powtórzę znowu i znowu te bardzo ważne słowa: ‘Każdy, kto nie przywita Królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego’.” (I-328) „Ja wiem, że Moje owce, które należą do Mnie będą słuchać Mojego Głosu i nigdy Mnie nie zawiodą.” (IV-7) ”Ci, którzy mają uszy do słuchania pozwólcie im usłyszeć, ci, którzy nie chcą słuchać pozwólcie im nie słuchać.” (IV--58) ”Ktokolwiek zatrzyma Moje Słowo nigdy nie zobaczy śmierci”. (III-13)

2. Módlcie się za Członków Kongregacji. Oni potrzebują światła Ducha Świętego w ich trudnym zadaniu rozpoznania, szczególnie w odniesieniu do tego krytycznego i trudnego pytania dotyczącego nadprzyrodzonego pochodzenia tych Orędzi. W całej sprawiedliwości i dobroci winniśmy im wsparcie naszych modlitw, i w ten sposób będziemy pracować dla jedności.
a. a) „Szatan okłamuje wielu atakując objawienia i ukazania, które pochodzą ode Mnie.. Szatan jest zdesperowany i próbuje zmieszać was i nastawić przeciwko sobie.” (1-364) „Więc jak długo oni podążają za ich intelektualnym kursem oni pozostaną w ciemności i zniechęcą się do Moich znaków i cudów; więc jak długo będą uciekać się do swojego własnego ducha będą kontynuować przeegzaminowanie Mojego Ducha Prawdy bez rozpoznawania Go.” (V-8)
b. „Odnośnie waszych przeciwników.. nie odnoście się do nich jak do wrogów, ale jak do ludzi, którzy także są częścią rodziny i zatem drodzy wam, którzy potrzebują modlitw. „ (V-58)

3. Współpracować z Lokalnym Biskupem. Notyfikacja jest adresowana do Biskupów i determinuje najbardziej wykonalne aplikacje pastorskich dyrektyw zgodnie z sytuacją i powszechnym dobrem Wiernych. Kongregacja przyznaje rolę lokalnego Biskupa używając słowa „zapytania” a nie takie słowa jak „pokierowania” lub „prośby”. Kongregacja sugeruje dwie linie działania dla lokalnego Biskupa:
(1) ”że ich wierni mogą być odpowiednio poinformowani,” (2) „i nie może być udowodniona możliwość w ich Diecezjach do rozpowszechniania jej idei.”
a. „że ich wierni mogą być odpowiednio poinformowani..” Te słowa dają lojalnemu Biskupowi prawo do zaadoptowania pozycji, które on czuję, że jest najbardziej odpowiedzialna. Jak widzieliśmy w sprawie Siostry Faustyny, Papież Jan Paweł II jako Kardynał Arcybiskup Krakowa zdecydował się bronić Błogosławionej Faustyny po Notyfikacji na jej temat. On wygrał w wskazywaniu błędności interpretacji o jej pismach.
b. „że nie może być udowodniona możliwość w ich Diecezjach do rozpowszechniania jej idei.”
1) To stwierdzenie ogranicza się głównie do własności Kościoła. Biskupi maja prawo do decydowania, co dzieje się lub nie na własności Kościoła. Ci Biskupi, którzy zdecydowali się realizować ten zakaz dający podstawę całkowitej współpracy z wiernymi. 2) Sklepy z książkami mają wolność do przenoszenia pism Vassuli, publicyści mogą rozdawać jej książki, konferencje mogą być utrzymywane na naturalnym poziomie, co do dyskutowania nad jej Orędziami, i wierni są całkowicie wolni do czytania tego, co napisała.

4. Podążać za Swoim Sumieniem. Jako Katolicy nie poddajemy w wątpliwość odpowiedzialności Kościoła do strzeżenia i promowania depozytu Wiary. Rzeczywiście w pewnych przykładach jest poważny obowiązek do odpowiedzenia w pełnym posłuszeństwie itd., zewnętrzna uległość i wewnętrzna zgoda, jak w przypadku nieomylnych stwierdzeń (Papież przemawiający w katedrze, wszyscy Biskupi w jedności z Papieżem na Ekumenicznych radach) i w ćwiczeniu Codziennego Magisterium Kościoła. Dochodzenia i dyscyplinarne działania Kongregacji są trochę różne. One ani nie są nieomylne ani niereformowalne jak widzieliśmy. Odkąd jest przypuszczenie, ze Duch prowadzi i towarzyszy tym, którym została dana władza, Wierni zwyczajnie powinni dać wewnętrzna zgodę. „Jakkolwiek, ta zgoda nie jest i nie może być dana ślepo i mechanicznie, bo w każdym przypadku dorośli katolicy mają prawo i obowiązek do własnego osobistego osądy.” (Art. „Nauczające Autorytety w Kościele” w Nowej Katolickiej Encyklopedii)Tu są trzy przykłady, kiedy wewnętrzna zgoda może być wycofana:
1) W czasie Dochodzenia. Ponieważ Dochodzenie w sprawie Vassuli jest w początkowym stadium, my jesteśmy całkowicie wolni do podążania za dialogiem i do ukształtowania naszej własnej opinii;
2) Poważne Wątpliwości. „W szczególnym przypadku gdzie nie ma pytania o prawdzie będącej proponowanej ostatecznie przez nieomylnie nauczający autorytet, jeżeli ktoś ma poważne przyczyny do podejrzewania, że niektóre doktrynalne dekrety są fałszywe, on może wstrzymać swoją zgodę i dać tylko zwykłe zewnętrzne posłuszeństwo..” (tamże Art. „Nauczający Autorytet w Kościele”);
3) Przeciwna Opinia Eksperta. „Może być wyjątek, kiedy obowiązek wewnętrznej zgody może ustać, jeżeli kompetentny ekspert, po naukowym dochodzeniu na wszystkich płaszczyznach, dojdzie do pozytywnego przekonania, ze decyzja jest błędna.” (Fundamenty Dogmatu Ludwig Ott, str. 10). Ojciec Laurentin, w Kiedy Bóg Daje Znak, P. 42: „Vassula nie przedstawia żadnego doktrynalnego problemu. Jeżeli wcześniejsze podejrzenie i ikonoklastyczna pasja znalazła sprzeciwy, to nie są one mocne, tak długo jak ktoś interpretuje próby w ich kontekście i w całości orędzi, zgodnie z mocnym hermeneutyka a nie zgodnie z prawem, które jest stosowane w polowaniu na czarownice.”

5. Czytać Prawdziwe Życie w Bogu. Nasz Pan powiedział: „” Słowa, które wypowiedziałem są Duchem i Życiem.” (Jan 6:63) Wszystkie słowa od Boga, czy będą w Piśmie Świętym lub w prywatnym objawieniu, zawierają moc Boga – moc stale działającą w celu przemiany nas bardziej i bardziej do naszego Boga. To się dzieje, kiedy ktoś czyta takie słowa z otwartym umysłem i otwartym sercem. Zrób to i doświadczysz działanie Ducha Świętego w twoim życiu. „Szczęśliwy człowiek, który otwiera swoje serce na Mojego Świętego Ducha.. Mój Duch Święty.. pokaże Siebie otwarcie niewinnym, biednym, i prostym.” (III-59)
a. orędzia zawarte w Prawdziwym Życiu w Bogu są wyjątkowe, nadzwyczajne i bardzo specjalne. One objawiają nam najbardziej podniosłe skarby w Najświętszym Sercu Jezusa ukryte w przeszłości i zarezerwowane w specjalny sposób dla naszych czasów. One są najważniejszymi prywatnym objawieniami, jakie kiedykolwiek powstały. Kiedy pokazano ich urywek Św. Gertrudzie, wpadła w ekstazę. „Ja dałem wam ten Niewyczerpany Skarb, który był ukryty oczom rodzaju ludzkiego i został ujawniony Gertrudzie... Ten Niewyczerpany Skarb został zarezerwowany dla waszych czasów: końca czasów.” (V-84) „Ja zrobiłem Nowy Hymn Miłości,.. żeby przypomnieć wam o Mojej Wiecznej Miłości, którą mam dla każdego z was.” (III-52)
b. Te orędzia są także bardzo ważne, ponieważ ogłaszają Drugie Przyjście Naszego Pana z jasnym opisem wydarzeń, które będą je poprzedzały. One opisują Wielką Mękę Kościoła (I-383), Dzień Oczyszczenia (I-348) lub Ostrzeżenie(I-330), Wielka Przemiana (I-339) lub Wielki Powrót (I-353), Wielki Znak(I-394), Jedność Kościoła (I-231). Nowa Pięćdziesiątnica (I-356), Nowe Jeruzalem (I-360), Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia i wiele więcej... „To boskie objawienie będzie ostatnim ostrzeżeniem.” B.V.M. (I-219) „Ktokolwiek zaniedbuje zapalenie swojej lampy w tym czasie i używanie jej, to zostanie to d niego odebrane i dane komuś innemu.” (III-88) ”My przyszliśmy zaoferować wam cały Nasz Pokój i przygotować was do waszej podróży do nieba...” (III-7) ”Czas rozdzielania przyszedł, czas osądzenia jest tutaj...” (III-31)
c. Te orędzia są dogłębnie znaczące, ponieważ one ukazują ukryty plan zbawienia Boga dla każdego z nas żyjącego dzisiaj. One nie tylko otwierają tajemnice ukryte przez wieki i wskazują nasz port wejścia, nasze środki uczestniczenia w nich: przebóstwienie naszej duszy, nasze życie w Trójcy Świętej, nasze miejsce przeznaczenia – Najświętsze Serce – nasz prawdziwy dom, aktywność Ducha Świętego w naszym życiu, ciepło i czułość Boga Ojca, końcowa intensywność lojalnej miłości Jezusa, tajemnica Dwóch Serc. „Mój ukryty Plan Zbawienia; to jest tutaj,” (I-267) „Dzisiaj bardziej niż przedtem, Ja proszę was o konsekrowanie siebie, waszych rodzin, waszych narodów Naszym Dwóm Sercom.” (III-31)
d. I jest jeszcze o wiele więcej:, objawienie głębokich tajemnic ukrytych w Bogu teraz mających miejsce i cudownych darów i charyzmatów obecnych w Vassuli, która jest „znakiem” lub „próbką” tego jak Bóg obdarzy laskami i poprowadzi wszystkich tych, którzy są otwarci i obecni.
Modlę się, żeby Duch Święty prowadził członków Kongregacji w ich wszystkich prośbach, rozważaniach i decyzjach, i modlę się zwłaszcza, żeby ten sam Duch Święty objął każdego z was osobiście i poprowadził was zwycięsko do Prawdziwego Życia w Bogu.

O. Robert Hughes, S.M

 
Świadectwa
Stanowisko Kościoła
    Zmiany wprowadzone przez Kongregację Nauki Wiary (2005)
    Kardynał Franjo Kuharic
    Kardynał Sfeir
    Kardynał Telesphore P. Toppo, arcybiskup Ranchi
    Arcybiskup Vincent Concessao, arcybiskup New Delhi
    Arcybiskup Frane Franic
    Arcybiskup David Sahagian
    Arcybiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiasz, ukraiński Kościół prawosławny w Ameryce Południowej
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup anglikański w Jerozolimie
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Mowa powitalna biskupa Theofylaktosa
    Biskup Georges Kahhale
    Ks. Ion Bria, prof. prawosławnej teologii
    Papież Jan Paweł II
    Odpowiedź na list Kardynała Levada ze stycznia 2007 roku
    Inne zasoby Kongregacji Nauki Wiary
        Prawo Kanoniczne
        Natchniona Duchem Bożym II: Vassula i CDF
        Ojciec Robert Hughes
        Ojciec Guido Sommavilla
        Ojciec Christian Curty
        Ojciec Miguel Contardo SJ
    Międzynarodowa bibliografia
    Światowe spotkania Vassuli
    Wspaniałomyślne ˜Akty miłości"
    Ekumenizm i duchowość
    Enigmat Vassuli
Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy
Inne religie
Świadectwa ludzi świeckich
Świadectwa więźniów

Stanowisko Kościoła
Informacje dotyczące stanowiska Kościoła oraz duchowości "Prawdziwego życia w Bogu"
 

Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy
Osobiste świadectwa złożone przez ortodoksyjnych, rzymsko-katolickich i protestanckich duchownych, zakonników, teologów i uczonych
 

Inne religie
Świadectwa pochodzące z religii niechrześcijańskich
 

Świadectwa ludzi świeckich
Zbiór krótkich świadectw złożonych przez świeckich z całego świata
 

Świadectwa więźniów
Zbiór świadectw złożonych przez więźniów z całego świata
 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

June 17, 2010
 
I will always fly to you
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message