DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Świadectwa » Stanowisko Kościoła » Inne zasoby Kongregacji Nauki Wiary » Prawo Kanoniczne »

Prawo Kanoniczne

Drogi Panie,

Byliśmy proszeni od czasu do czasu o radę o Kanonicznej pozycji Rzymsko- Katolików którzy spotykają się z gościnnością ze strony ich parafialnych księży lub Biskupów odnośnie nauczań i pism Vassuli Ryden, Prawosławnej Wizjonerki Greckiej.

Fakty materiałowe są takie, ze Kościół nigdy nie ogłosił, że pisma Vassuli są przeciwko nauczaniom Kościoła. W swoim publicznym stwierdzeniu Prefekt Kongregacji dla Doktryny Wiary (Kardynał Ratzinger) uważnie unikał powiedzenia, ze jest herezja lub błąd w orędziach Vassuli. Daleki od krytykowania jej nauczania, Kardynał powiedział Brazylijskiemu Biskupowi, na przykład, że oni będą kontynuować promowanie pism Vassuli z wnikliwością. On powiedział także, ze wierni powinni trwać w spoglądaniu na jej pisma z ostrożnym okiem, utrzymując wnikliwą postawę. W 1998 r., Ojciec Święty, kiedy dał jej ostatnią książkę powiedział, „Niech Bóg ja błogosławi”. Centralny motyw orędzi Vassuli ( powrót Jedności pomiędzy Chrześcijanami) wzmacnia niestrudzone wysiłki Papieża Jana Pawła II w kierunku Jedności Chrześcijan.

Istotne pozycje Prawa Kanonicznego są takie jak następuje: -

(i) Obowiązek poszukiwania prawdy - Jednym z najbardziej znaczących dokumentów Watykanu II była Deklaracja o Religijnej Wolności (Dignitatis Humanae). Ten następujący fragment pojawia się w paragrafie 2:

"„To jest zgodnie z ich godnością jako osób, – która jest obdarzona przyczyną i wolna wolą a zatem przywilejem noszenia osobistej odpowiedzialności, – że wszyscy ludzie powinni być od razu skłaniani przez naturę i także związani przez moralny obowiązek do poszukiwania prawdy, zwłaszcza religijnej prawdy. Oni także są związani do trzymania się prawdy, kiedy jest poznana i zgodnie z ich całymi życiami według żądań prawdy.”

I w paragrafie 3:

"„Odkąd każdy człowiek ma obowiązek i zatem prawo do szukania prawdy w sprawach religijnych zgodnie z ostrożnością może tworzyć dla siebie prawe i prawdziwe osądy sumienia, z użyciem odpowiednich środków.”

Te zasady zainspirowały Kanon, 748 który obliguje wszystkie osoby do szukania prawdy i kiedy raz ją przyjmiemy to akceptujemy obowiązek nakładany przez boskie prawo do przestrzegania jej. Kanon idzie do zakorzenionego sumienia i odporności na przymus w stosunku do Wiary Katolickiej. To jest szeroko akceptowane, że ten Kanon chroni pozycję Deklaracji o Religijnej Wolności i legitymuje naród, że Objawiona Prawda jest rozwijającą się koncepcją, nie czymś, co jest utrzymywane przez Magisterium w sztucznym stanie.

(ii) Prawa Wiernych - To jest fundamentalna teologiczna prawda wyrażona w jurysdykcyjnym języku Kanonu 204, ze wszyscy z Wiernych Chrześcijan złączonych w Chrystusie poprzez Chrzest są zaangażowani w misję Kościoła, dzieląc w Chrystusowych książęcych, prorockich i królewskich biurach w ich własny sposób. Podążając za Watykanem II (Lumen Gentium par 10) to Prawo odwraca stare wrażenie, ze tylko hierarchii jest powierzona misja Chrystusa i Kod Prawa Kanonicznego jasno ustala rolę wszystkich Chrześcijan w misji Kościoła szczególnie tej ludzi świeckich.

(iii) Prawo do wyrażania opinii - W czasie, gdy Wierni musza podążać za nauczaniem wiary determinowanej przez przywódców Kościoła (Kanon 212.1) otrzymali oni specjalne prawo i nawet czasami obowiązek do pokazywania ich opinii na temat spraw odnoszących się dobra Kościoła swoim Biskupom i innymi Wiernym Chrześcijanom (Kanon 212.3) i Kod Prawa Kanonicznego oświadcza, że Kościół jest żeby strzec i objaśniać objawione prawdy i ogłaszać ewangelię, ale znowu podążając za Druga Radą Watykańską (Lumen Gentium paragr. 12, 31, 35) to wszyscy ludzie Boga dzielą się prorockim i nauczającym oficjum Chrystusa, nie tylko hierarchia Duchowieństwa (Kanon 747)

(iv) Obowiązek Ekumeniczny - Kanon 755 przekazuje, że Kościół jest związany przez wolę Chrystusa ( najważniejsze upoważnienie znane Chrześcijanom) do promowania jedności. Kolegium Biskupów i Stolica Apostolska są do kierowania uczestnictwem Katolików w Ekumenicznym Ruchu i Biskupi mają robić to samo w powierzonych im Kościołach. Ten Kanon, który oczywiście jest w trakcie w Dokumencie Drugiej rady Watykańskiej (Dekret o Ekumenizmie) jest określony bardzo pozytywnymi określeniami „żeby promować.. ekumeniczny ruch, którego celem jest odbudowa jedności pomiędzy wszystkimi Chrześcijanami.” To ponagla w drugiej części lokalnych Biskupów do promowania jedności Chrześcijańskiej i do ustanowienia linii przewodzącej temu działaniu w tym celu. Otrzymano, ze to jest jedność, o którą Sam Chrystus się modlił ( Ewangelia Jana Rozdział 17) jest trudno nie doceniać ważności tych kanonicznych obowiązków.

Duchowieństwo nie powinno próbować krępować członków Wiernych Katolików przed wypełnianiem obowiązku poszukiwania prawdy, mając w umyśle, ze Eklezjastyczne uznanie nie jest konieczne dla nich do uczestniczenia w spotkaniach, Vassuli ( bo w ogóle ona jest Greko- Prawosławna). Oni nie powinni podkopywać praw Świeckich ludzi do zopiniowania na temat spraw ważności dotyczących Kościół i ich Kanonicznego prawa, żeby być zaangażowanym w Misję Kościoła. Rzeczywiście oni mają obowiązek wspierać promowanie Jedności Chrześcijańskiej, w co włącza się Sam Chrystus, i ustalać do przodu w najbardziej zrozumiałych określeniach w Kanonie 755

Wasz wierny,

ANTHONY W JEREMY

 
Świadectwa
Stanowisko Kościoła
    Zmiany wprowadzone przez Kongregację Nauki Wiary (2005)
    Kardynał Franjo Kuharic
    Kardynał Sfeir
    Kardynał Telesphore P. Toppo, arcybiskup Ranchi
    Arcybiskup Vincent Concessao, arcybiskup New Delhi
    Arcybiskup Frane Franic
    Arcybiskup David Sahagian
    Arcybiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiasz, ukraiński Kościół prawosławny w Ameryce Południowej
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup anglikański w Jerozolimie
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Mowa powitalna biskupa Theofylaktosa
    Biskup Georges Kahhale
    Ks. Ion Bria, prof. prawosławnej teologii
    Papież Jan Paweł II
    Odpowiedź na list Kardynała Levada ze stycznia 2007 roku
    Inne zasoby Kongregacji Nauki Wiary
        Prawo Kanoniczne
        Natchniona Duchem Bożym II: Vassula i CDF
        Ojciec Robert Hughes
        Ojciec Guido Sommavilla
        Ojciec Christian Curty
        Ojciec Miguel Contardo SJ
    Międzynarodowa bibliografia
    Światowe spotkania Vassuli
    Wspaniałomyślne ˜Akty miłości"
    Ekumenizm i duchowość
    Enigmat Vassuli
Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy
Inne religie
Świadectwa ludzi świeckich
Świadectwa więźniów

Stanowisko Kościoła
Informacje dotyczące stanowiska Kościoła oraz duchowości "Prawdziwego życia w Bogu"
 

Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy
Osobiste świadectwa złożone przez ortodoksyjnych, rzymsko-katolickich i protestanckich duchownych, zakonników, teologów i uczonych
 

Inne religie
Świadectwa pochodzące z religii niechrześcijańskich
 

Świadectwa ludzi świeckich
Zbiór krótkich świadectw złożonych przez świeckich z całego świata
 

Świadectwa więźniów
Zbiór świadectw złożonych przez więźniów z całego świata
 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

June 17, 2010
 
I will always fly to you
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message