DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Świadectwa » Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy » Prawosławni » Ojciec Eugene Nicolau »

Archimandryta Eugene Nicolau

Raz na dłuższy czas zdarza się coś nadzwyczajnego, co ludzie zanotują w swoich umysłach i sercach, i datę następujących wydarzeń od tego znacznika. Takie jest doświadczenie otwartego serca, czytającego „Prawdziwe Życie w Bogu”, którego orędzia – jestem przekonany – są zainspirowanym Boskim pochodzeniem i udzielane są nam prorocko ( Dz. 2:17), poprzez P. Vassulę Ryden.

Ja nie będę podważać tego punktu, że te pisma są zgodne biblijnie i prawidłowe.. Ani nie będę rozwodzić się nad faktem, że ci, którzy zbliżają się do orędzi ze sceptyzmem pozostaną sceptykami. Ani nie będę próbował wyjaśniać, dlaczego Bóg wybrał Vassulę, żeby przekazywać nam Jego Słowo, jeszcze raz. Ogłaszane Boże Wiadomości są niczym nowym, ale Boże dzieci słyszą głos ich Ojca i wiedzą, ze to On przemawia. On przemawia, żeby nam przypomnieć o Jego wiecznych prawdach i, żeby wyjaśnić, te rzeczy z Jego Słów, które zostały zignorowane lub źle ocenione. Efekty Jego orędzi i wpływ Jego słów na jego dzieci są nadzwyczajne. Oni się przemieniają. To jest to, o czym chcę mówić – aczkolwiek krótko – w tej notatce.

Ja chcę żeby wszyscy, którzy to czytają poznali nadzwyczajne wydarzenie. To jest moje doświadczenie, że ci, którzy czytają i podążają za orędziami Prawdziwego Życia w Bogu zachowują się jakby zostali odrodzeni w Chrystusie! Oni muszą postawić na Chrystusa, żeby zostać otoczonym przez Niego. Oni przyjmują wiarę z ogniem, co jest podobne do wczesnych neofickich Chrześcijan!. Są nawet bardziej przyciągani do swoich Kościołów i podążają za Tradycjami Kościoła i Sakramentalnym Życiem z rzadkim oddaniem! Z tego, co zaobserwowałem, oni żyją życiem, które jest prawdziwym życiem w Bogu!

Czego jeszcze jako pastor mógłbym chcieć od mojego Bożego stada? Jeżeli te orędzia czynią ich lepszymi Chrześcijanami; jeżeli w rezultacie czytania Prawdziwego Życia w Bogu ich stado powraca do Kościoła i ich Sakramentów; jeżeli oni nie tylko rozumieją swoja wiarę lepiej, ale są całkowicie skupieni na życiu podobnym do Chrystusa; jeżeli oni opływają miłością do Boga i ich bliźniego; jeżeli przyjmują zażyłość z Bogiem i przypominają tych spośród Świętych; jeżeli oni poddają ich wolę Bogu i stają się przykładami dla innych; jeżeli Prawdziwe Życie w Bogu przyczyniają się do takich przemian, o co jeszcze mógłbym prosić moje duchowe stado i zgromadzenie?

Ta przemiana, której byłem świadkiem jest bez wątpienia „dobrym owocem” Ducha Świętego i zatem orędzia same w sobie muszą pochodzić od Boga ( Mat. 7:20). Ja, zatem będę kontynuował studiowanie i będę pobierał Duchowość, którą znalazłem w Prawdziwym Życiu w Bogu.

Archimandryta Eugene Pappas, Grecki Kościół Prawosławny, Nowy York, USA, 20 luty 2001

 
Świadectwa
Stanowisko Kościoła
Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy
    Zbiór świadectw złożonych przez kapłanów i osoby zakonne
    Prawosławni
        Ojciec Eugene Nicolau
        Ks. Ion Bria
        Arcybiskup David Sahagian
        Todor Sabev
        Ojciec Theophil Pelgrims
        Ojciec Vladimir Zielinski, prawosławny Rosjanin
    Rzymsko-katolicy
    Anglikanie
    Luteranie
Inne religie
Świadectwa ludzi świeckich
Świadectwa więźniów

Stanowisko Kościoła
Informacje dotyczące stanowiska Kościoła oraz duchowości "Prawdziwego życia w Bogu"
 

Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy
Osobiste świadectwa złożone przez ortodoksyjnych, rzymsko-katolickich i protestanckich duchownych, zakonników, teologów i uczonych
 

Inne religie
Świadectwa pochodzące z religii niechrześcijańskich
 

Świadectwa ludzi świeckich
Zbiór krótkich świadectw złożonych przez świeckich z całego świata
 

Świadectwa więźniów
Zbiór świadectw złożonych przez więźniów z całego świata
 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

June 17, 2010
 
I will always fly to you
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message