DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Duchowość » Proroctwa » Fundamenty Ziemi zostaną wstrząśnięte »

Vassula udzieliła krótkiego komentarza na temat Orędzia, które otrzymała dokładnie na 10 lat przed 11 września 2001 r. - dniem szokujących wydarzeń w Nowym Jorku.

W styczniu 2002 r. Vassula napisała więcej letter na ten temat.FUNDAMENTY ZIEMI ZACHWIEJĄ SIĘ

11 września 1991 r.

Panie, patrzę na Niebiosa i
szukam Rzeczy Niebieskich.
Szukam Twego Świętego Oblicza, aby czuć
Pokój i móc się rozradować.
Szukam Twego Świętego Oblicza,
aby móc je kontemplować.

– Moje Oczy przypatrują się dzisiejszemu światu, jednemu narodowi po drugim, badają duszę po duszy w poszukiwaniu odrobiny ciepła, odrobiny hojności i odrobiny miłości. Jednak tylko bardzo, bardzo niewielu posiada Moją łaskawość. Bardzo niewielu troszczy się, by prowadzić święte życie. Tymczasem dni uciekają i są już liczone godziny przed wielką zapłatą Moje miasta 1 stały się miastami nierządu. Bezlitosne! Stały się fortecami demonów! wszystkie zepsute wewnątrz, gryzione przez robaki! Schronisko dla żmii i skorpiona! Jakże miałbym nie spuścić na tych odstępców Mojego Oczyszczającego Ognia?...

(Nagle Jezus zmienił ton głosu i po kilku sekundach powiedział tonem bardzo poważnym, który mnie przeraził:)

- Ziemia zadrży i zostanie wstrząśnięta. I całe zło wzniesione jak Wieża 2 legnie w gruzach i zostanie pogrzebane w pyle grzechu! W Górze, Niebiosa zostaną poruszone i zachwieją się fundamenty ziemi! Módlcie się, aby Ręka Mojego Ojca nie spadła w zimie.

Piorunami i Płomieniami nawiedzę niespodziewanie wyspy, morza i kontynenty. Słuchajcie uważnie Moich ostatnich słów ostrzeżenia, słuchajcie teraz, gdy jest jeszcze czas. Czytajcie Nasze Orędzia 3 i kiedy Niebo mówi, powstrzymujcie się od lekceważenia i głuchoty Uciszcie wasze głosy, a usłyszycie Nasze;

Zastanówcie się dwa razy przed wydaniem sądu, zastanówcie się więcej niż dwa razy, zanim potępicie Dzieła Ducha Świętego. Nie oszczędzę ani jednego z tych, którzy wyśmiewają się z Ducha Świętego, bluźnią Mu bezczelnie. Sprawiedliwość strąci ich do otchłani.

Wznieście wasze twarze i szukajcie Niebios, aby kontemplować Moje Święte Oblicze! Podnieście wasze oczy do Nieba, a nie zginiecie.

Nawróćcie się! I proście Ojca, aby się ulitował. Niebawem, już wkrótce, Niebiosa otworzą się i Ja ukażę wam
Sędziego.

1 Bóg używa określenia "miasta" w znaczeniu "dusze"
2 Jak Wieża Babel
3 Jezusa i Maryi, dwóch świadków


Po wydarzeniach w Nowym Jorku, z 11 września 2001 r.,(10 lat po otrzymaniu powyższego Orędzia), Vassula dała następujący komentarz

Chciałabym, aby zachowano ostrożność w interpretowaniu tego Orędzia. Zrozumienie proroctwa nie jest łatwe, chyba że oświeca nas światło Ducha Świętego. To apokaliptyczne przesłanie powinno być wyjaśnione w następujący sposób:
Nasze pokolenie pozostaje niewzruszone wobec miłości Boga. A skoro dzisiejszy świat żyje w wielkim odstępstwie, Bóg interweniuje dając nam znaki; widzimy np. figury płaczące krwawymi łzami, ikony wydzielające olej lub krew, a wszystko to po to, aby nas ostrzec. Przesłanie Prawdziwego życia w Bogu jest również znakiem wraz z kilkoma innymi objawieniami, których celem jest ostrzeżenie i zachęta do modlitwy. Bardzo wiele z tych znaków jest odrzucanych, lekceważonych i prześladowanych, i fakt ten przypomina nam fragment Apokalipsy 11 dotyczący Dwóch Świadków, którymi są Maryja i Jezus z apostolską misją Eliasza (reprezentującego proroctwo) i Mojżesza (reprezentującego prawo), tak jak przedstawia to Orędzie z 24 grudnia 1991 r.. Powinniście je przeczytać, aby je w pełni zrozumieć. Odstępstwo oznacza odrzucenie boskiej Prawdy, które doprowadziło nas do życia bez Boga. Odstępstwo sprowadziło zło na ziemię. Nasza Pani dała nam ważne przesłanie dotyczące tej kwestii ( 15 maja 1990 r.>/a>.

W Orędziach Prawdziwego życia w Bogu Bóg daje nam wystarczająco dużo możliwości, abyśmy się nawrócili i żyli w świętości. Mimo to, świat pozostaje głuchy na wołania Boga, a wręcz przeciwnie wyśmiewa każde wezwanie pochodzące z powyższego ostrzeżenia, które mówi, że jeśli nie odmienimy naszych serc i nie poświęcimy się, jeśli nie będziemy wynagradzali i nie nawrócimy się, nasze grzechy sprowadzą na nas śmierć. Chrystus prosi nas, abyśmy czytali Pismo Św.: 2 Tes 2, abyśmy zrozumieli, że naprawdę żyjemy w końcu czasów. Św. Paweł mówi, że rozpoznamy je po dwóch znakach, którymi są wielkie odstępstwo i duch buntu. Ten duch buntu bawi się Bogiem, przedrzeźnia Boga, i stawia się ponad Bogiem. Dzisiejszy świat wierzy we własną samorealizację. To ci, którzy wykrzykują Bogu: nie potrzebujemy Cię!

Bóg nie karze i nie chce cierpienia swego ludu, my jednak niszczymy siebie i ściągamy na siebie całe zło. To dlatego w wielu Orędziach, nie tylko w tym z 11 września 1991 r., Chrystus ostrzega nas, że Szatan przygotowuje wielki holokaust, aby nas zniszczyć.

Ludzie, którzy zginęli, dobrzy i źli, są dzisiejszymi ofiarami naszych grzechów i naszej głuchoty; nie pozwala ona usłyszeć nam, że Bóg nas ostrzega, aby ocalić nas i zachować od cierpienia i śmierci. My przez swoje własne grzechy gnębimy niewinnych i niepotrzebnie przysparzamy im wielkich cierpień. Powinniśmy modlić się za te wszystkie rodziny, które straciły swoich bliskich, aby Bóg dał im siłę i ducha przebaczenia.

Vassula

(zobacz również list Vassuli ze stycznia 2002 r.)

 
Duchowość
Modlitwy
Mowy
Listy
Eseje
Cuda
Przemyślenia nad Orędziami
Grupy Modlitewne
Pielgrzymki i wyjazdy
Proroctwa
    Proroctwo
    Problem z chrześcijańskim proroctwem
    Problem chrześcijańskiego proroctwa (ciąg dalszy)
    Vassula pisze list na temat proroctw
    Fundamenty Ziemi zostaną wstrząśnięte
    Ostrzeżenie dla świata i Stanów Zjednoczonych
Męka Jezusa

Modlitwy
Wybór z Orędzi
 

Mowy
Wybrane mowy Vassuli i innych osób ułożone w porządku chronologicznym
 

Listy
Listy Vassuli na różne tematy
 

Eseje
Eseje i inne pisma różnych autorów na różne tematy
 

Cuda
Nowy projekt, który powstał w listopadzie 2006 roku. Zbiór zarejestrowanych cudów związanych z Vassulą i Prawdziwym Życiem w Bogu
 

Przemyślenia nad Orędziami
Regularne medytacje, refleksje i komentarz do wybranych Orędzi
 

Grupy Modlitewne
Grupy Modlitewne PŻWB
 

Pielgrzymki i wyjazdy
Przyszłe i wcześniejsze pielgrzymki i wyjazdy Prawdziwego Życia w Bogu
 

Proroctwa
Artykuły i inspiracje związane z proroctwami
 

Męka Jezusa
Vassula doświadcza Męki Jezusa
 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

June 17, 2010
 
I will always fly to you
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message