DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Nieuws »

Wat is Kerstmis? – door Vassula
2022-12-24

Wat is Kerstmis? – door Vassula

 

15 december 2005 – 22 december 2022

 


We hebben het hier over de redding van de mensheid en over de Incarnatie – de menswording - van Christus, de Zoon van God, die de nieuwe Adam werd, alles aannemend wat menselijk is, uitgezonderd de zonde, en door deze aanneming de mens redde en de mens vergoddelijkte. Hij kwam om ons na de zondeval met de Vader te verzoenen. Hij werd mens om ons te verlossen van dood en verdorvenheid en ons door deelname tot zonen en dochters van God en goden te maken. Dus waarom werd God mens wat Hij voorheen niet was? Het was om de mens god te maken. God verlangde hier zo naar dat Jezus zonder scheiding uit de schoot van de Vader kwam en om die reden neerdaalde en naar de aarde kwam.

 

Hij kwam niet als Rechter om de wereld te oordelen, nog niet, maar Hij kwam om haar te redden na de zondeval. Dus door de Incarnatie van Christus zijn wij, die vergankelijke materie zijn, in staat om deel te hebben aan Zijn goddelijkheid en Zijn Koninkrijk als we Zijn geboden en Zijn Wet naleven. Zo is het Woord vlees geworden.

 

Dus laat Kerstmis haar echte plaats in ons hart innemen en laten we onze Heer en Meester liefhebben uit respect voor dit onschatbare losgeld die Hij voor ons heeft betaald. Laten we Zijn liefde verwelkomen en we zullen weten dat als Hij ons niet had willen redden na ons te hebben verlost, Hij helemaal niet op aarde zou zijn neergedaald. Hij zou dan niet geofferd zijn vanwege ons. Maar Hij deed het, uit eigen vrije wil en vanwege de Oneindige Liefde die Hij voor ieder van ons heeft.

 

Maar de mens heeft de betekenis van Kerstmis verdraaid. Dit is wat de Heer eens zei op 24 december 1991, de vooravond van de geboorte van Christus...

 

”… vandaag kom Ik met woorden van vrede en een Boodschap van Liefde, maar de vrede die Ik aanbied wordt door de aarde belasterd, en de Liefde die Ik hun geef word op de vooravond van Mijn Geboorte bespot en gehoond; de mensheid viert deze dagen zonder Mijn Heilige Naam; Mijn Heilige Naam is afgeschaft en zij beschouwen de dag van Mijn Geboorte als een grote vakantietijd, waarop ze idolen vereren; ... Ik heb de wereld gewaarschuwd;" 

 

In deze boodschap laat Christus ons zien hoezeer Hij beledigd is door onze onverschilligheid en doordat we Zijn Geboorte laten afwijken tot triviale dingen, Kerstmis op een verkeerde manier vieren en zonder ons de echte reden te herinneren. Want veel mensen vieren veel meer de kerstboom, en het uitwisselen van geschenken, en het eten, eten tot ze ziek zijn, op vakantie gaan en zich vermaken tot dwaasheid toe, in plaats van Jezus te aanbidden zoals de eerste herders deden in de kribbe.

De Heer zegt: “…maar Satan misleidt de wereld weer met dezelfde leugen waarmee hij Eva heeft misleid … dat ook zij God kunnen zijn[17] en onafhankelijk en Mij niet nodig hebben…”(WLIG, 1 jun 2002


De wereld van vandaag, zegt onze Heer, weigert God te verheerlijken en geeft er de voorkeur aan te leven alsof er geen God is, want de wereld schenkt geen aandacht aan Gods Wet of geboden. De wereld weigert God glorie te geven en verheerlijkt in plaats daarvan zichzelf door voor God te spelen.


Jezus zei: ”…ze doen al deze dingen omdat ze nooit de Vader of Mij gekend hebben; … alles wat ze doen is hun ziel laten verdorren want ze hebben hun navelstreng doorgesneden die hen met Mij verbond en die hun ziel voedde … ze lopen vrijwillig het eeuwig vuur tegemoet…” (WLIG, 25 jul 1989

Zoals je uit deze boodschappen kunt opmaken, is God niet blijmoedig gestemd, vooral als het om de kersttijd gaat, wanneer men Kerst op de juiste manier zou moet beleven en eer aan God moet geven en Jezus moet gedenken als onze Verlosser die ons heeft verlost.


Vassula

 
Ander Top Nieuws:
Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
LIVE Internationale Online Gebedsbijeenkomst - Zondag 21 januari 2024
13e WLIG Oecumenische Pelgrimage in Egypte, September 2023
Imprimatur en Nihil Obstat - Officiële kerkelijke zegels van goedkeuring
Het nieuwe boekje Profetieën voor het Einde ter Tijden is uit
Wat is Kerstmis? – door Vassula
Zaterdag 19 november 2022 - Halfjaarlijkse bijeenkomst - 'Waar Leven in God Nederland'
Van 4 op 5 December 2022 - 24-uurse Eucharistische Aanbidding (Internationaal)
24-uurs Eucharistische Gebedswake (via YouTube)
De Onderscheiding van Gods Wil
Profetieën die voor dit Einde van
de Tijden worden gerealiseerd

DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
Een bericht van Vassula voor het
35-jarig WLIG-jubileum

Ter Verdediging van de Paus - Pater Peter Yates CSWG
LIVE Internationale Online Gebedsbijeenkomst - Zondag 3 december 2023 om 21.00 uur
LIVE Internationale Online Gebedsbijeenkomst voor Vrede - Zondag 29 oktober 2023 om 20.00 uur
Het Mashiach Gebed
Vassula stuurt het volgende dringende verzoek:
De Eerste Online
Getuigenis Bijeenkomst
Zaterdag 14 november 19.00 uur

Het Feest van Maria Tenhemelopneming
Artikel Fr. Joseph Iannuzzi: "Het Teken van het Beest"
Onze Lieve Vrouw Eren
Enkele verduidelijkingen om de Interreligieuze dialogen te begrijpen
Vassula stuurt Boodschap van God van 13 maart 2020
Ter Verdediging van de Paus - Eerwaarde Joseph Iannuzzi, S.T.L., S.Th.D
Ter Verdediging van de Paus - Pater Vincent Cosatti ofm conv.
Nieuw! Verbeterde vertaling
Vervolgbrief van Vassula - 15 november 2019: De Stoel van Petrus
Een brief van Vassula - 13 november 2019:
Gratis! E-boek H. Aartsengel Michaël

Bekijk WLIG Top Nieuws...

Meer Nieuws in het Archief...

Laatste Nieuws
Waar Leven in God Nieuws Rondom de Wereld
 

Schrijf je in voor de Internationale E-Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en activiteiten binnen de wereldwijde gemeenschap en het apostolaat van True Life in God
 

Download de Engelse TLIG Nieuwsbrieven (in PDF)
Download, print en deel uit, eerdere TLIG Nieuwsbrieven.
 

Schrijf je in voor de Nederlandse E-Nieuwsbrief
Enkele malen per jaar verschijnt de Nederlandse WLIG Nieuwsbrief.
 

TLIG Magazine
Magazine in het kleur vol met TLIG-activiteiten wereldwijd en spirituele onderrichtingen over verschillende onderwerpen. Het tijdschrift is in het Engels.
 

Nieuws Archieven
Toegang tot alle eerdere Artikelen en E-Nieuwsbrieven
 

Zoekfunctie Nieuwsrubriek
Tekst zoeken in de Nieuwsrubriek
 

 
 
EERDERE BOODSCHAP:

New York, Ontmoeting Met Conchita Van Garabandal
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Het Uur Van Crisis Doemt Nu Op Boven De Aarde
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message