DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Nieuws »

Ter Verdediging van de Paus - Pater Vincent Cosatti ofm conv.
2019-11-22

Ter Verdediging van de Paus

Door Pater Vincent Cosatti ofm conv. 

“Er is niemand zo doof als degenen die niet willen horen.” Zo luidt een oud gezegde dat de absolute nutteloosheid uitdrukt om iemand proberen te overtuigen die, zelfs ten gunste van een onbewuste ‘a priori’, al voor of tegen een bepaald idee heeft besloten. Het lijkt mij dat dit gebeurt met degenen die absoluut in Paus Franciscus een af te slachten ketter willen zien of de Antichrist die moet komen. Hoewel de inspanningen van de officiële media van de Kerk om het tegenovergestelde te bevestigen van wat door tegenstanders van de Paus wordt vermoed, en die proberen de bevestigingen van de Heilige Vader te herformuleren - het klopt, soms heel spontaan gesproken – niets kan gedaan worden: de tegenstanders blijven twijfel zaaien, en verklaren overal de zogenaamde «ketterij» en «afvalligheid» van de Paus.

Laten we slechts één concreet voorbeeld nemen, zoals de beschuldigingen van afgoderij dat men in het Vaticaan een heidens standbeeld heeft ontvangen dat een zwangere vrouw vertegenwoordigt, de ‘Pachamama’, en daarmee aldus afgoderij in de Kerk heeft geïntroduceerd. L'Osservatore Romano, het officiële informatieblad van het Vaticaan, middels een geschreven artikel door Mgr. Felipe Arizmendi Esquivel, de bisschop van San Cristobal de la Casas (Mexico), schrijft in haar editie van 12 november 2019, dat sommigen “deze daden veroordelen alsof ze afgoderij zijn, een aanbidding van 'moeder aarde' of andere 'godheden'. Niets van dit alles is gebeurd. Zij zijn niet goddeloos; er is geen afgodische aanbidding geweest. Dit zijn symbolen van realiteiten en ervaringen die typerend zijn voor de Amazone, die niet alleen door culturele maar ook door religieuze redenen worden gemotiveerd, maar zeker niet door aanbidding, omdat God alleen aanbidding waardig is. Het is gedurfd om de Paus als een afgodendienaar te veroordelen, want hij is dat niet geweest en zal dat ook nooit zijn. Aan het einde van de viering in de Vaticaanse tuinen werd hem gevraagd een paar woorden te zeggen en bad hij eenvoudig het Onze Vader. Er is geen andere God dan onze hemelse Vader.” 1)

Ben je over dit artikel op de hoogte gebracht door de kranten die je dagelijks leest? Zijn er traditionele of moderne media geweest die er snel bij zijn geweest om zo’n verduidelijkende boodschap te onthullen? Normaal gesproken zou elke verstandige persoon na het lezen van een dergelijke verklaring in staat moeten zijn om elk vermoeden uit zijn geest te bannen en tegen zichzelf te zeggen “het is goed, nu ben ik gerustgesteld, ik had het zeker verkeerd begrepen.” Maar nee, veel mensen denken “dat de Paus zich echt vergist, het hiervan bewijs is dat zelfs sommige priesters, bisschoppen of kardinalen zich tegen hem verzetten. Deze prelaten zijn betrouwbaar en we weten dat er geen rook is zonder vuur ...

En als we in plaats daarvan besluiten te vertrouwen in de Boodschappen van Waar Leven in God waardoor we zijn geraakt – de ene op die wijze en de ander op een andere wijze - in de diepten van ons hart en de stem van de Goede Herder hebben herkend die Zijn geliefde kinderen herinnert aan de wegen van Barmhartigheid en Wijsheid?

Alles is een kwestie van interpretatie, zoals Vassula ons herinnert in haar brief van 13 november 2019: “Als we zouden willen, is het ook voor ons mogelijk dat we Jezus vervolgen over enkele tegenstrijdigheden in Zijn woorden en Hem de schuld geven. Hier zijn er een paar: wanneer Hij op een keer zegt dat we vrede moeten sluiten met elkaar en met God, dan zegt Hij in een andere passage dat Hij niet op aarde is gekomen om vrede maar een vuur te brengen. Er zijn veel andere passages die we, als we niet de Heilige Geest hebben om ze op de juiste manier te begrijpen, verkeerd kunnen interpreteren.

Hoe zouden wij gereageerd hebben wanneer we als luisteraars ter plekke Jezus in Zijn tijd hadden horen zeggen: “Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden”, (Lucas 6:37), en toen Hij op een ander moment zei: “laat uw oordeel rechtvaardig zijn.” (Joh. 7:24)? In het evangelie van Johannes zegt Jezus dat Hij niemand oordeelt, hoewel Hij zojuist heeft gezegd dat “… omdat Hij de Mensenzoon is, heeft Hij (de Vader) hem gezag gegeven om het oordeel te vellen.” (Joh. 5:27).

Vassula wordt ook vaak beschuldigd van het oordelen van degenen die tegen de Paus zijn. Maar hoe kan het in herinnering brengen van een profetie worden gelijkgesteld met een oordeel of veroordeling? Is het niet de Heer zelf die haar vraagt haar mond te openen om Zijn gebod te gehoorzamen? “verhef je stem zonder vrees, en profeteer; (…) “rebellie is al aan het werk, maar in het geheim, en degene die het tegenhoudt moet eerst worden verwijderd voordat de Rebel openlijk2 verschijnt;” (…) Ik, Jezus Christus, wil Mijn priesters, bisschoppen en kardinalen waarschuwen, Ik wens heel Mijn Huis te waarschuwen voor een grote beproeving; (…) gehoorzaam aan Mijn Paus, wat er ook gebeurt; blijf hem trouw en Ik zal jullie de genade en kracht geven die jullie nodig zullen hebben;” (17 maart 1993) Als een vader zijn kind waarschuwt voor het gevaar dat hem op enig moment in zijn huidige of toekomstige leven bedreigt, is dit zijn kind veroordelen? Is dit niet eerder genade?

Ten slotte wil ik al diegenen eraan herinneren die Paus Franciscus beschuldigen van afgodische aanbidding, dat ze de vele pagina's op Internet zouden moeten bezoeken die de zogenaamde «ketterij» en «afvalligheid» van Johannes Johannes II aanwijzen, hem ook beschouwend als een "antipaus". Vanaf daar zal het slechts één stap voor hen zijn om te bevestigen dat de Kerk zich vergiste op de dag dat ze Paus Johannes Paulus II tot de eer van de altaren ophieven.

Ik besluit met een korte passage uit een artikel gepubliceerd in “La Civiltà Cattolica”, een recensie geregisseerd door de Priesters van de Sociëteit van Jezus (de Jezuïeten), waarin staat dat «wanneer de Paus, zonder al te veel aandacht te besteden aan retoriek, een dialoog aangaat, worden de mensen op zijn minst 2) gevraagd aandachtig te luisteren naar wat hij zegt en hoe hij het zegt. De vraagtekens verwijderen bij het citeren van een vraag van hem, tijdelijke nuances verwijderen uit zijn uitspraken, zijn suggesties vals vertalen in ‘dogma’s, zijn zinnen uit de context citeren... al deze oneerlijke trucs – wel of niet kwaadwillig gebruikt - staan gelijk aan het uitlachen van een vis die uit het water is gehaald.” 3)

Fr. Vincent Cosatti ofm conv 22 november 2019

 

1) http://www.osservatoreromano.va/it/news/e-una-divinita-la-pachamama

2) 2 Tess. 2 : 7-8.

3) Diego Fares S.I., "UN EVENTO DI COMUNICAZIONE NUOVO", La Civiltà Cattolica, 16 novembre 2019.

 
Ander Top Nieuws:
Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
LIVE Internationale Online Gebedsbijeenkomst - Zondag 21 januari 2024
13e WLIG Oecumenische Pelgrimage in Egypte, September 2023
Imprimatur en Nihil Obstat - Officiële kerkelijke zegels van goedkeuring
Het nieuwe boekje Profetieën voor het Einde ter Tijden is uit
Wat is Kerstmis? – door Vassula
Zaterdag 19 november 2022 - Halfjaarlijkse bijeenkomst - 'Waar Leven in God Nederland'
Van 4 op 5 December 2022 - 24-uurse Eucharistische Aanbidding (Internationaal)
24-uurs Eucharistische Gebedswake (via YouTube)
De Onderscheiding van Gods Wil
Profetieën die voor dit Einde van
de Tijden worden gerealiseerd

DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
Een bericht van Vassula voor het
35-jarig WLIG-jubileum

Ter Verdediging van de Paus - Pater Peter Yates CSWG
LIVE Internationale Online Gebedsbijeenkomst - Zondag 3 december 2023 om 21.00 uur
LIVE Internationale Online Gebedsbijeenkomst voor Vrede - Zondag 29 oktober 2023 om 20.00 uur
Het Mashiach Gebed
Vassula stuurt het volgende dringende verzoek:
De Eerste Online
Getuigenis Bijeenkomst
Zaterdag 14 november 19.00 uur

Het Feest van Maria Tenhemelopneming
Artikel Fr. Joseph Iannuzzi: "Het Teken van het Beest"
Onze Lieve Vrouw Eren
Enkele verduidelijkingen om de Interreligieuze dialogen te begrijpen
Vassula stuurt Boodschap van God van 13 maart 2020
Ter Verdediging van de Paus - Eerwaarde Joseph Iannuzzi, S.T.L., S.Th.D
Ter Verdediging van de Paus - Pater Vincent Cosatti ofm conv.
Nieuw! Verbeterde vertaling
Vervolgbrief van Vassula - 15 november 2019: De Stoel van Petrus
Een brief van Vassula - 13 november 2019:
Gratis! E-boek H. Aartsengel Michaël

Bekijk WLIG Top Nieuws...

Meer Nieuws in het Archief...

Laatste Nieuws
Waar Leven in God Nieuws Rondom de Wereld
 

Schrijf je in voor de Internationale E-Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en activiteiten binnen de wereldwijde gemeenschap en het apostolaat van True Life in God
 

Download de Engelse TLIG Nieuwsbrieven (in PDF)
Download, print en deel uit, eerdere TLIG Nieuwsbrieven.
 

Schrijf je in voor de Nederlandse E-Nieuwsbrief
Enkele malen per jaar verschijnt de Nederlandse WLIG Nieuwsbrief.
 

TLIG Magazine
Magazine in het kleur vol met TLIG-activiteiten wereldwijd en spirituele onderrichtingen over verschillende onderwerpen. Het tijdschrift is in het Engels.
 

Nieuws Archieven
Toegang tot alle eerdere Artikelen en E-Nieuwsbrieven
 

Zoekfunctie Nieuwsrubriek
Tekst zoeken in de Nieuwsrubriek
 

 
 
EERDERE BOODSCHAP:

New York, Ontmoeting Met Conchita Van Garabandal
 
BOODSCHAP VAN VANDAAG:

Het Uur Van Crisis Doemt Nu Op Boven De Aarde
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message