DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » Nieuws »

Ter Verdediging van de Paus - Eerwaarde Joseph Iannuzzi, S.T.L., S.Th.D
2019-11-22

Een antwoord op Vassula's brieven over Paus Franciscus 

Door Eerwaarde Joseph Iannuzzi, S.T.L., S.Th.D

Het volgende artikel van Fr. Joseph Iannuzzi is een antwoord op de twee brieven die Vassula op 13 en 15 november met betrekking tot Paus Franciscus verstuurde. Vassula heeft het beschreven als een 'uitstekend artikel' en moedigt de vertaling ervan in andere talen aan.

In de afgelopen dagen hebben de kerkelijk goedgekeurde Waar Leven in God profetische openbaringen van Vassula Ryden over de Vicaris van Christus een overvloedige aandacht en applaus ontvangen. Vassula heeft recentelijk twee brieven laten uitgaan waarin wordt behandeld hoe belangrijk Jezus het vindt om loyaal te blijven aan de Paus en om de gelovigen te waarschuwen voor de jammerlijke gevolgen die zij veroorzaken voor de mensheid en de hele Kerk als ze dat niet doen.

Als promovendus-alumnus van de Pauselijke Universiteit van Rome is het mijn taak als theoloog 1) om de gelovigen te informeren over de doctrines in genoemde openbaringen en brieven, die 100% consistent zijn met Bijbelse profetieën en de goedgekeurde profetische literatuur van tientallen heiligen in de Kerk. U kunt deze goedgekeurde profetieën vinden in het nieuwste True Life in God Magazine, nummer 43, september 2019 (zie link: 

http://www.tligmagazine.org/Issue43/TLIGmag43/16/

Meer opvallend is dat de inhoud van Vassula’s brieven over Paus Franciscus een luid schallende oproep vormt voor degenen die ervoor kiezen om ongehoorzaam te zijn, minachtend, lasterlijk, Paus Franciscus vervolgen of veroordelen, of die schandelijk zijn ontslag eisen. Ik herinner me hier de recente woorden van Jezus van 16 augustus 2019: "Pas op voor degenen die de Paus veroordelen ... iedereen die de Vicaris van Mijn Kerk veroordeelt, kan Mijn discipel niet zijn ..." Meer verontrustend is het satanische plan om de Paus omver te werpen, wat een ramp voor de mensheid zal veroorzaken. Aan Vassula openbaart Jezus: "De rebellie is al aan het werk, maar in het geheim, en degene die het tegenhoudt [de Paus] moet eerst worden verwijderd, voordat de rebel openlijk verschijnt"; … als iemand jullie weg kruist en jullie zegt: "verruil je trouw voor deze Paus voor een gezonde beweging van iemand anders"; doe niets! pas op! het gist van de Bedrieger mag machtig zijn en goed smaken, maar in werkelijkheid is het een dodelijke misleiding!

Laten we eraan herinneren dat, in tegenstelling tot zijn voorgangers, Paus Franciscus geen S.Th.D. is in de theologie, en toch schreef de zeer erudiete theoloog Pontifex Benedictus XVI, een reactie op een reeks boeken die de theologische benadering van Paus Franciscus over de Kerk en de Christelijke Eenheid bevorderen:

"Ik juich dit initiatief toe. Het is in tegenspraak met het dwaze vooroordeel van degenen die Paus Franciscus zien als iemand die een bepaalde theologische en filosofische formatie mist, terwijl ik uitsluitend een theoreticus van de theologie zou zijn geweest met weinig begrip van de concrete levens van de hedendaagse Christen ... (Deze boeken)“ tonen redelijkerwijs aan dat Paus Franciscus een man is met een diepgaande filosofische en theologische vorming en behulpzaam is om de innerlijke continuïteit tussen de twee pontificaten te zien, zelfs met alle verschillen in stijl en temperament.

Terwijl de Kerk leert dat "schisma de weigering is om zich te onderwerpen aan de Romeinse Pontifex of tot gemeenschap met de leden van de Kerk die aan hem onderworpen zijn", 2) zij die Paus Franciscus vervolgen spraken bij voorbaat over schisma en ook, hoe onwetend ook, het plan van Satan om het Pausdom omver te werpen en rampspoed te brengen over de mensheid. Dit verwoordde Vassula heel duidelijk in haar recente brieven. Tot schaamte van degenen die beweren dat Paus Franciscus geen echte Paus is, waarschuwde Jezus nadrukkelijk alle WLIG-lezers voor de legitimiteit van het Pausdom van Paus Franciscus en voor de morele verplichting die ze hebben om hem als zodanig te waarderen (vgl. WLIG, 16 augustus 2019). Vassula merkte ook op in haar recente brieven dat Jezus de gelovigen waarschuwde voor het duivelse plan van Satan dat vandaag de dag plaatsvindt, namelijk het verwijderen van de Paus (de "tegenhouder" van 2 Thes. 2: 7) en de Eucharistie (het "eeuwigdurend offer" van Dan. 9: 27, 11: 31, 12: 11; Mat. 24: 15), en het te vervangen door de geprofeteerde "gruwel der verwoesting" (Dan. 11: 31), waardoor rampspoed over de mensheid en de Kerk wordt afgeroepen (zie WLIG-berichten 12 december 1987; 20 december 1993). Deze waarschuwingen van Jezus, en herhaald door Vassula, zijn voldoende redenen voor individuen om af te zien van het vervolgen van Paus Franciscus.

Hoewel iemand een uitzondering kan maken voor wat betreft de grammaticale vorm waarin Paus Franciscus zich uitdrukt, omdat hij niet die vlijmscherpe theologische en formele grammaticale precisie van Kardinaal Ratzinger heeft, is het verwerpelijk dat iemand hem publiekelijk of via de media lastert. 3) Als theoloog kan ik zonder twijfel bevestigen dat Paus Franciscus nooit iets heeft gepredikt of geschreven dat doctrinair (leerstellig) onjuist is, ondanks wat de pauselijke vervolgers beweren. Hier komen we bij het onderscheid tussen vorm en substantie. Zoals Vassula opmerkte in haar recente brieven, is de Bijbel niet vrijgesteld van dubbelzinnige en onjuiste grammatica (vorm), maar de doctrine (substantie) is onbetwistbaar. Voor meer informatie over dit vormelijke grammaticale binomiale onderscheid, kunt u verwijzen naar kerkelijke goedgekeurde publicatie: "Een Theologisch Overzicht van de Kerkelijk Goedgekeurde Waar Leven in God Profetische Openbaringen" (zie link: 

http://www.tligmagazine.org/Issue43/TLIGmag43/12/ )

Het is voor iedereen moreel verwerpelijk, laat staan een volgeling van Waar Leven in God, om kwaad te spreken over de Paus, en ondertussen beweert een discipel van Christus te zijn. Daarom was het met Christelijke moed en scherp geestelijk inzicht dat Vassula alle WLIG-leden sommeerde om ofwel af te zien van het valselijk beweren dat Paus Franciscus geen geldige Pontifex is en van het hem vervolgen, of WLIG verlaten. Want de kern van de Christelijke eenheid die Jezus in de WLIG-boodschappen verwoordt, is gebaseerd op de eenheid tussen de Paus en alle leden van het Mystieke Lichaam van Christus, waaronder de Patriarchen, Bisschoppen, priesters en leken. De Paus afwijzen is de WLIG-boodschappen afwijzen. Men moet ofwel alles aanvaarden wat Jezus openbaart in de WLIG-boodschappen, ofwel eerlijk zijn voor God en mens en zich distantiëren voor de verbetering van anderen; "Slecht gezelschap corrumpeert goede zeden" (1 Kor. 5: 33).

Eerwaarde Joseph Iannuzzi, S.T.L., S.Th.D

 

1) Vlg. de Magistrale onderrichting in de Instructie van CD: Donum Veritatis, Over de Kerkelijke Roeping van de Theoloog.

2) CCC, 2089; vlg. CIC, can. 751.

3) Ibid., art. 30: "Als, ondanks een loyale inspanning van de kant van de theoloog, de moeilijkheden blijven bestaan, heeft de theoloog de plicht om de problemen veroorzaakt door de leer zelf, in de voorgestelde argumenten om het te rechtvaardigen, of zelfs op de wijze waarop het wordt gepresenteerd, bekend te maken bij de Magistrale autoriteiten. Hij zou dit moeten doen in een evangelische geest en met een diep verlangen om de moeilijkheden op te lossen. Zijn bezwaren kunnen dan bijdragen aan echte vooruitgang en een stimulans zijn voor het leergezag om de onderrichting van de Kerk dieper en met een duidelijkere presentatie van de argumenten voor te stellen.

In dergelijke gevallen moet de theoloog vermijden zich tot de "massamedia" te wenden, maar een beroep doen op de verantwoordelijke autoriteit, want het is niet door de publieke opinie onder druk te zetten dat men bijdraagt aan de opheldering van leerstellige kwesties en de dienstbaarheid verleent aan de waarheid.

31. Het kan ook gebeuren dat aan het einde van een serieuze studie, ondernomen met de wens om zonder aarzeling naar de leer van het Magisterium te luisteren, de moeilijkheid van de theoloog blijft bestaan omdat de tegenargumenten hem overtuigender lijken. Geconfronteerd met een voorstel waarvan hij denkt dat hij zijn intellectuele instemming niet kan geven, heeft de theoloog toch de plicht open te staan voor een dieper onderzoek van de kwestie.

Voor een loyale geest, geanimeerd door liefde voor de Kerk, kan een dergelijke situatie zeker een moeilijke beproeving blijken. Het kan een oproep zijn om te lijden voor de waarheid, in stilte en gebed, maar met de zekerheid dat als de waarheid echt op het spel staat, deze uiteindelijk zal zegevieren."

 
Ander Top Nieuws:
Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
LIVE Internationale Online Gebedsbijeenkomst - Zondag 21 januari 2024
13e WLIG Oecumenische Pelgrimage in Egypte, September 2023
Imprimatur en Nihil Obstat - Officiële kerkelijke zegels van goedkeuring
Het nieuwe boekje Profetieën voor het Einde ter Tijden is uit
Wat is Kerstmis? – door Vassula
Zaterdag 19 november 2022 - Halfjaarlijkse bijeenkomst - 'Waar Leven in God Nederland'
Van 4 op 5 December 2022 - 24-uurse Eucharistische Aanbidding (Internationaal)
24-uurs Eucharistische Gebedswake (via YouTube)
De Onderscheiding van Gods Wil
Profetieën die voor dit Einde van
de Tijden worden gerealiseerd

DE HEMEL BESTAAT MAAR DE HEL OOK
Een bericht van Vassula voor het
35-jarig WLIG-jubileum

Ter Verdediging van de Paus - Pater Peter Yates CSWG
LIVE Internationale Online Gebedsbijeenkomst - Zondag 3 december 2023 om 21.00 uur
LIVE Internationale Online Gebedsbijeenkomst voor Vrede - Zondag 29 oktober 2023 om 20.00 uur
Het Mashiach Gebed
Vassula stuurt het volgende dringende verzoek:
De Eerste Online
Getuigenis Bijeenkomst
Zaterdag 14 november 19.00 uur

Het Feest van Maria Tenhemelopneming
Artikel Fr. Joseph Iannuzzi: "Het Teken van het Beest"
Onze Lieve Vrouw Eren
Enkele verduidelijkingen om de Interreligieuze dialogen te begrijpen
Vassula stuurt Boodschap van God van 13 maart 2020
Ter Verdediging van de Paus - Eerwaarde Joseph Iannuzzi, S.T.L., S.Th.D
Ter Verdediging van de Paus - Pater Vincent Cosatti ofm conv.
Nieuw! Verbeterde vertaling
Vervolgbrief van Vassula - 15 november 2019: De Stoel van Petrus
Een brief van Vassula - 13 november 2019:
Gratis! E-boek H. Aartsengel Michaël

Bekijk WLIG Top Nieuws...

Meer Nieuws in het Archief...

Laatste Nieuws
Waar Leven in God Nieuws Rondom de Wereld
 

Schrijf je in voor de Internationale E-Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en activiteiten binnen de wereldwijde gemeenschap en het apostolaat van True Life in God
 

Download de Engelse TLIG Nieuwsbrieven (in PDF)
Download, print en deel uit, eerdere TLIG Nieuwsbrieven.
 

Schrijf je in voor de Nederlandse E-Nieuwsbrief
Enkele malen per jaar verschijnt de Nederlandse WLIG Nieuwsbrief.
 

TLIG Magazine
Magazine in het kleur vol met TLIG-activiteiten wereldwijd en spirituele onderrichtingen over verschillende onderwerpen. Het tijdschrift is in het Engels.
 

Nieuws Archieven
Toegang tot alle eerdere Artikelen en E-Nieuwsbrieven
 

Zoekfunctie Nieuwsrubriek
Tekst zoeken in de Nieuwsrubriek
 

 
 
EERDERE BOODSCHAP:

Reinig Jezelf, Want De Tijd Is Nabij
 
New York, Ontmoeting Met Conchita Van Garabandal
 

 
TOP NIEUWS:

Theologische Uitleg en Verduidelijking over “Fiducia Supplicans”
Door Fr. J.L. Iannuzzi, STL, S.Th.D.
 
Vassula bezoekt Rome en het Vaticaan - November 2023
Presentatie van de Italiaanse Editie van het HIR Boek in Rome & Invitaties binnenin het Vaticaan
 
WLIG-studiegroep met Fr. Joseph Iannuzzi, LIVE, Zaterdag 9 maart 2024
Via Zoom, WLIG-studiegroep, in het Engels!

 
 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message