DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Zal Het Huis Van Het Oosten Samenbrengen Met Het Huis Van Het Westen

9 februari 2016 

Heer, mijn God, U hebt zo vaak tegen ons gezegd dat U bekend staat om het omverwerpen van koninkrijken, bekend om het met de grond gelijk maken van steden wanneer ze U uitdagen en Uw doorgang onder Uw volk verhinderen; met al mijn respect voor Uw Heiligheid, het is nu meer dan 30 jaar dat U hebt gezegd om geduldig te zijn voor onze verlossing en voor Uw komende triomf en dat ‘geen enkel land op één dag geboren is’, ‘noch dat een stad in één dag is gebouwd’, als een uitdrukking om te wachten en niet te haasten; maar na 30 jaar zou een stad zeker al gebouwd zijn en een land zou zeker al inwoners hebben van 30 jaar oud; plus hun kinderen? 

Vassula! heb je gelijk om ongeduldig te zijn? 

het kwaad neemt toe, we worden vervolgd; 

zal Ik het leven van twee derde van de bewoners van de aarde nu wegnemen om in Mijn Vuur te vergaan? of zou Ik Mij liever laten vermurwen? 

Heer, ziet U enige inspanning van ons om afstand te doen van onze zonden en berouw te hebben? 

Ik houd Mijn toorn tegen, 

door een dreiging? 

nee, door harten die bezorgd bidden voor de bekering van de wereld en die Mij een opofferende liefde aanbieden; en die Mijn met Bloed bevlekte Voetstappen volgen; deze zielen hebben zichzelf volledig toegewijd, met lichaam en ziel voor het welzijn en de bekering van hun landgenoten; Ik zal jullie spoedig bezoeken, maar om een voortijdig Oordeel te vellen is voor niemand lonend; echter, Mijn Oordeel door Vuur is niet ver weg van jullie; Ik heb Mijn Oordeel niet in een kelder opgeslagen! Mijn Oordeel zal worden vrijgegeven; weet je, Vassula, het medelijden van de mens is beperkt en ook zijn geduld, beide gaan nooit boven zijn eigen ‘zelf’ uit, maar Mijn medelijden gaat alles te boven voor wat leeft; heb moed! geduld! ze zullen je niet doen barsten! 

Heer, breng vrede naar de wereld, breng eenheid in Uw Huis en verzoening; 

kijk, omwille van Mijn Heilige Naam zal Ik het Huis van het Oosten samen brengen met het Huis van het Westen; heb ik je dit niet voorzegt?[1] Ik heb je gezegd dat je jezelf als gezegend moet beschouwen want spoedig zal Mijn Vader wonderen verrichten, en dat Hij jullie, die de eenheid zoeken, een overwinning zonder weerga zal schenken; dit was het resultaat, dochter, van deze oprechte harten die baden voor de eenheid, ja! inderdaad zou Gods gunst zoals Ik zei, spoedig worden getoond… daarom zullen Mijn Muren worden herbouwd, opgericht zoals zij eens waren, en jullie, kleine scheuten van het Huis van het Oosten, wees standvastig, wees als een diamant die is ingelegd in Mijn Kroon; niemand kan waarachtiger zijn in zijn woord dan Ik, Jezus Christus, die de Waarheid ben; deel in Mijn Vriendschap en vorm geen barrière tussen jou en Mij; Ik verheug Me in je nabijheid; beloon Me en ga door met trouw te zijn aan je zending, de naties herinnerend aan Mijn overvloedige Liefde, Mijn Oneindige Barmhartigheid en Mijn Tederheid; openbaar Mij… 

bid en bemin Mij; Ik, Jezus, ben alles wat je nodig hebt; ic


[1] Boodschap van 2 juni 2015

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message