DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Heb Hen Leven Gegeven Om Te Getuigen Van Mijn Verrijzenis

19 juni 2008

vrede zij met je; Mijn kind Ik ben Degene die jou heeft opgevoed om met Mij samen te werken; elke punt, elke lettergreep die is uitgesproken komt van Mijn Geest; Ik bemin Mijn schepping en Mijn Barmhartigheid overstijgt het menselijk begrip; Ik kan al dit werk alleen doen maar Ik houd er van samen te werken en te werken met Mijn schepselen; tezelfdertijd verrukken degenen Mij die Ik uitkoos; ze zijn Mijn verrukking, de zoete geur in Mijn Hoven maar ook op aarde, een teken van Mijn Aanwezigheid; Ik heilig hen terwijl ze met Mij wandelen; ja, ze zijn Mijn rustplaats; Mijn lippen trillen van emotie wanneer Ik naar hen kijk terwijl zij voortgaan in Mijn met bloed bevlekte Voetstappen; het is tenslotte Ik die hen leven gaf!

Ik heb hen leven gegeven om te getuigen van Mijn Verrijzenis en hiermee bedoel Ik dat zij aan deze dode wereld Mij voorstellen als een glorieuze Koning die bereid is hen te vergeven; Ik druk Me tegenover hen op verschillende manieren uit, hopende zo veel mogelijk zielen tot Mij te trekken; ja, Vassula, Ik deed je door vuur gaan, om in staat te zijn Mijn Woord op jou te vestigen; daarom, weiger Mij niets; heb Ik jou iets geweigerd? inderdaad Ik heb Mijn Leven voor je gegeven;

dochter, wat je Me ook hebt aangeboden met liefde is door Mij gebruikt;

- Ik heb je bevolen hen alles te vertellen wat Ik jou heb verteld en geschreven; vrees niet; laat nooit een lettergreep weg; sommigen zullen luisteren; anderen zullen je belachelijk maken; weer anderen zullen het oneens met je zijn en met je worstelen; voorzie hen allen van Mijn Boodschappen; het goede nieuws moet uitgaan over heel de aarde en Mijn Woorden tot het uiteinde der wereld; velen zullen tot Mij terugkeren en hun overtredingen opgeven;

- Ik zal iedere ziel met een maatstaf meten; zij [1] hebben hun wijsheid misbruikt en met frauduleuze maatregelen hebben zij Mijn Wet geselecteerd; maar zij zullen oogsten wat zij gezaaid hebben; niemand komt de hemel binnen wanneer ze Mij niet zoeken; degenen die Mijn Wet afwijzen, wijzen Mij af en zij worden een gruwel [2] in Mijn Ogen; ic


[1] De Anglicanen die het liberalisme aanvaarden, niet de High Church of de conservatieven

[2] Rom. 1:18-32

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message