DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

De Triomf Van Onze Heer

31 oktober 2000 

Geef allen die Uw Hart beminnen voortdurend reden om te zeggen: 

“Tenslotte zal het Hart van de Heer triomferen;
het Hart van de Heer is als een goddelijke Liturgie,
dat aan Zijn volk vrede brengt;
het Hart van de Heer is onwankelbaar,
en heerst transcendent in den hoge;
kom, kom jullie allen die nog weifelen voor de zaak van het recht,
kom tot onze Heer en jullie zullen bloeien in Zijn Hart,
denk hierover na en leer dat je toevlucht in Zijn Hart is…” 

vrede zij met je, Mijn bloem;

vertel Mij, is er op aarde een grotere vreugde of glorie dan het begrijpen van Mijn Hart? wat kan  de mens doen zonder dat Ik Mijn goddelijk licht van begrip in zijn intellect werp? de Heilige die tot je spreekt en die alles te boven gaat, verzadigt je dorst met de melodie van Zijn Stem om Mijn goddelijke Woorden door te geven aan alle naties; wat zijn Mijn Woorden? Mijn Woorden zijn een mystieke beschouwing om je verstand te verlichten door de Heilige Geest en door te dringen in de verheven kennis van God;

spoedig zal Ik de aarde bezoeken; de Soeverein, Degene die de meesten van jullie zijn vergeten, zegt tegen je, generatie: Ik zal Mijn positie innemen op aarde; zo velen van jullie vragen: “hoe zal Hij komen?” hierop antwoord Ik:

“weten jullie niet dat sinds het begin van de tijd en sinds de mens op aarde werd geplaatst, de triomf van de slechten altijd van korte duur was? de triomf van de slechten is nu bijna voorbij omdat hij zal worden opgeslokt door Mijn Triomf; net als de staf van Aäron die Ik veranderde in een slang en die de slangen van Farao opslokte, op deze zelfde manier zal Mijn Triomf de triomf van de slechten slaan en opslokken zodat jullie allen in deze Triomf Mijn Heilige Naam zullen verheerlijken!

dan zal Ik onder Mijn mensen zijn… en jullie zullen met Mij reizen, jullie God, jullie zullen met Mij wandelen; jullie zullen wandelen met Degene die jullie ooit ontoegankelijk waanden… jullie zullen spreken[1] met Degene die jullie eens uit je geest hadden verwijderd; jullie zullen converseren met Mijn Godheid, want Ik, de Godheid, zal aanwezig zijn in jullie hart, en, als een goede raadsman, zal Ik het pad van Leven aan jullie openbaren; Ik zal jullie ziel matigheid geven, voorzichtigheid en rechtvaardigheid, standvastigheid en alles wat de ziel nodig heeft om mee te worden getooid, om te wandelen te midden van Mijn engelen en met Mij; dan zal Mijn Koninkrijk op aarde zijn hersteld;[2]  

“ja, het is voor jullie mogelijk God te zien, ook in dit leven; het is mogelijk Mij te beschouwen terwijl jullie nog op aarde zijn, ja! het is mogelijk voor jullie om binnen te dringen in Mijn diepten, jullie God en alles, en Mij te bezitten terwijl jullie nog op aarde zijn;

“dit zal het begin zijn van jullie nieuwe leven,[3] want jullie zullen Mij niet alleen kennen van horen zeggen of uit woorden en boeken, maar in werkelijkheid en door een metanoia door genade aan jullie gegeven door de Heilige Geest; Mij aanschouwen is leven in zichzelf daar het jullie onsterfelijkheid biedt… dit zal de manier zijn waarop  Ik de aarde zal bezoeken, Mijn kinderen;

“hebben jullie nu Mijn mysterie begrepen?” ic;


[1] Tegelijk hoorde ik het woord ‘converseren’.

[2] Van het gebed ‘Onze Vader’, “Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel”, is de verklaring van deze zin die Christus uitsprak: “dan zal Mijn Koninkrijk op aarde zijn hersteld”.

[3] Ik hoorde ook “reis”…

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message