HOME INDEX
ÓVAKODJATOK A MEGTÉVESZTŐTŐL!


1994. május 30.
Jahve, jó Atyám,
lelkem arra vágyakozik, hogy házadban éljen.
Ó, figyelj könyörgésemre!

Te, aki megszabadítottál
és a nyilvánosság elé állítottál,
hogy megismertessem Szent Nevedet
sok nemzet előtt,
és dicséretekkel magasztaljalak,
mondd meg nekem, jó Atyám,
mondd meg,
mikor rejtőzhetem szárnyad árnyékába?

Könyörülj rajtam, bűnösön,
mert hitvány ember vagyok még mindig,
de tudom és hiszem,
hogy szabadító erőddel
felemelhetsz engem.

Ígérem, hogy egyre reménykedve
mindjobban fogom tisztelni Nevedet,
és ajkam csodáidról fog beszélni.

Ó Atyám, amikor ég és Föld hangosan köszönt Téged,
jöjj hozzám szerető jóságodban,
jöjj nagy gyengédségedben, jöjj!
Jöjj, és tégy eggyé minket, Jahve!
Jahve, miért vársz oly soká?
Jöjj most, és gyógyítsd meg megtört szívünket!

Leányom, szeretlek. Eggyé foglak tenni mindannyiotokat. érted? Össze foglak gyűjteni benneteket közelről, s távolról és minden útról. Alkalmas időben fogok szólni. Jöjj a közelembe, gyermekem 1 és hallgass meg: kezdettől fogva figyeltem rád. Szóltam, de növekszik a világ szenvedése, és e nemzedék vétke összeroppan, amikor eljövök és megtisztítom a népeket. Akkor majd felemelik fejüket és keresni fogják Lelkemet, aki az igazság teljes ismeretére fogja vezetni őket. Leányom, ezért kell közbenjárnod, hogy a Kelet és a Nyugat találkozzék és szívük eggyé legyen! Ennek még azelőtt kellene megtörténnie, hogy az ellenség leigázná törvényemet, és emberi tanokkal és szabályokkal töltené meg szentélyemet. Hallottátok azonban, hogy régen is voltak hamis próféták, és közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik saját romboló nézeteiket fogják becsempészni és tagadni fogják Fiam, Jézus Krisztus istenségét. Ezek a hamis tanítók intellektualizálják 2 a Jó Hírt, amelyet teljes gazdagságában kaptatok meg.

Ünnepélyesen mondom nektek: Óvakodjatok a megtévesztőtől! A megtévesztő más tanítást fog hozni, és el fogja ferdíteni Szavamat és a hagyományt, amelyet megörököltetek. Ezért mondom nektek, ne kövessétek a megtévesztőt! Ne ijedj meg mindattól, nemzedék, amit neked írtam eszközöm kezét, szívét és lelkét felhasználva! Ne ijedj meg ezektől a megtévesztőktől! Ők nem istenek, és én ott vagyok minden hűséges szívben. Tüzes zuhatagot fogok rászabadítani erre a Földre, hogy felégessem bűneit, de meg fogom menteni népemet.


1 ekkor Jahve hangja egy gyengéd apa hangjához hasonlított,
2 ésszerűen magyarázzák

previous index next