HOME INDEX
OÁZISOTOK LEHETEK PUSZTASÁGOTOKBAN


Vízkereszt 1991. január 6.

A görögkeleti templomban mondtam Jézusnak: Szeretném, ha jó hangom lenne és énekelhetnék a templom kórusában! Jézus így felelt: A szíveddel énekelj nekem! Sokkal jobban örülök, ha szíved énekét hallhatom.
Később csodálkozva járattam végig szememet az ikonokon és a freskókon. Azt gondoltam magamban: Nézz csak erre a nagy szent családra, egykor mi is hozzájuk fogunk tartozni. Az angyalokhoz, a szentekhez, Szűzanyánkhoz és a Szentháromsághoz. Milyen csodálatos szent család! És lelkem arra vágyott, hogy már velük lehessen, ehhez a családhoz tartozzon, és a Szentháromság állandó imádásába merülhessen.

Ó Istenem! hadd tartozzak ehhez a mennyei családhoz!

Imádkozzatok érettem szent angyalok, imádkozzatok, hogy egykor veletek lehessek a mennyben és a szentekkel együtt állandóan imádhassam a Szent Istent!

Imádkozzatok érettem Magasságbelinek szentjei, hogy tökéletesen tudjam szeretni Istent!

Ó Szent Édesanyám, járj közben értem, és taníts, hogy készséges és engedelmes legyek Atyám iránt, és meg tudjam tenni akaratát!

Ó Szentháromság, a magasztos szeretet Forrása, a kimeríthetetlen gyengédség Kútja, jöjj, és taníts, hogy bensőséges kapcsolatban legyek Veled! Egyesíts szeretetetek Lelkével! Készíts fel engem arra az órára, mert az éjszaka majdnem véget ért, és hamarosan itt lesz az igazi Világosság.
Szent Atyám,
nemcsak magamért könyörgök,
hanem az egész emberiségért is,
mivel a Te gyermekeid vagyunk mind.
Esedezve kérlek,
tekints ránk irgalmadban!
Örök Atyánk,
taníts, hogy szeressük egymást,
megtegyük szent akaratodat,
és méltán nevezzenek
gyermekeidnek minket!
Amen.
Szeretett gyermekem, ÉN VAGYOK AKI VAGYOK.
  Jóságomat és szeretetemet most teljes könyörülettel és nagy erővel fedem fel előttetek. Leplezetlenül kinyilvánítom előttetek Szent Arcomat, hogy megtisztítsak egy népet, amely nem tudja megkülönböztetni jobb kezét a baltól, és amely mély sötétségben és gonoszságban él. A ti Abbátok szüntelenül hív benneteket. Szeretet vagyok. Bárcsak hallgatnátok rám!
Urunk Jézus Krisztus,
Istennek szeretett Fia,
Szentséges Szív,
áldott legyen a Te Neved!
Szentséges Szív,
segíts keresztünket hordozni
ebben a világban,
és segíts tisztelnünk az Atyát,
miként Te is mindvégig tisztelted
és engedelmeskedtél Neki.
Amen.
Én, az Úr Jézus megáldalak téged. Én vagyok az Ige. Az Ige testté lett, és közöttetek lakott. Szentelődjetek meg, hogy eljöjjön az Ige és bennetek lakjon!
Ó igazság Szentlelke
szállj le ránk!
Légy Vezetőnk és Szent Társunk!
Szeretet Szentlelke,
jöjj el, és taníts,
hogyan kell igazán szeretni Istent!
Emlékeztess az igazi tudásra,
amit az Atya adott,
de mi bűneink miatt elveszítettünk!
Béke Szentlelke,
a Te békédet add nekünk,
amelyet a világ nem tud megadni!
Tégy minket
a világosság hordozó edényeivé,
és "békeszeretőkké",
hogy amikor a békéért dolgozunk,
olyan magokat vethessünk,
amelyek a szentség gyümölcseit termik!
Amen. 1
A Szentlélek: Kedves, bizony mondom neked, hogy én, az igazság Szentlelke, reggeltől estig és estétől reggelig a kegyelmek áradatával ajándékozlak meg benneteket, hogy segítselek a tökéletesedés útján. Mivel én vagyok a ti életetek, engedjétek, hogy utat mutassak nektek és én legyek Vezetőtök ebben a száműzetésben, amelyben éltek! Oázisotok lehetek pusztaságotokban.
  Ó milyen kevéssé ismersz engem, teremtés! Egész életedet azzal töltöd, teremtés, hogy hiábavaló dolgokban keresed boldogságodat, amikor én, aki mindenütt jelen vagyok, szeretetet, örömet, békét és szabadságot kínálok neked, hogy megszabadítsalak a gonosz rabságából. Sokszoros a kegyelmem, te mégsem veszed tudomásul jelenlétemet, és azt sem, hogy mennyi kegyelmet kaphat tőlem lelked.
  Hűséges követőimtől imát kérek a lelkek megmentésére. Minden elmúlik egyszer, és minden elhasználódik, mint a ruha, de lelketek örökké megmarad. A termés beérett, hamarosan jönnek az aratók és learatják az ő termését. Készüljetek fel az Arató fogadására!1 vö. Jak 3,18.

previous index next