HOME INDEX
BŰNBÁNATRA HÍVTALAK BENNETEKET, AZ ENGESZTELÉS CSELEKEDETEIRE ÉS IMÁRA


2003 január 10.

A Szentlélek kegyelmét megkapjuk
mindennap. Hosszú út áll még előttünk,
hogy elérjük célunkat
és egyesüljünk az angyalokkal.

Dehát nem telünk-e el mindennap
isteni szeretettel? Ki mondhatja,
hogy nem kaptunk meghívást arra,
hogy istenek legyünk a részesedés által?

Tagadhatja-e valaki, hogy hallotta,
amint Vőlegényünk meghívott,
hogy lépjünk Szíve menyegzős szobájába?
Ti nem kaptatok meghívást
erre a menyegzőre
és nem teltetek el a misztikus kehellyel?

Mondhatjátok-e valóban Istennek,
hogy nem kaptatok kimondhatatlan áldásokat,
amelyek felülmúlnak minden dicsőséget?
Mondhatjátok-e a Vőlegénynek:
"Nem kaptam meghívást
erre a misztikus egyesülésre Veled."

Hiszen Ő visszahozta a száműzötteket,
miért feledkezne meg rólad?
Jöjj és úgy fogadd Őt,
hogy ezt mondhasd:
"Lásd, Isten szolgálatában állok…"

Énekelni szeretnék neked, Paraskevi, és megmondani, hogy ártatlanságod tetszik nekem…
Mert ami a te szolgálatod idejét illeti, annak még nincs vége.
Sok minden maradt, amiért még jóvátételt kell adni és sok mindenen kell még munkálkodni. Elég sok dolgot ad a Misztikus Testemen ejtett sebek bekötözése. Sok út áll még előtted és sok föld, amelyet tüzemmel lángra kell lobbantanod, hogy elültethesd a béke, a szeretet és a kiengesztelődés magjait. Sokan vannak, akikről senki sem gondoskodik… ezért ne fáraszd ki magad! Emeld rám tekintetedet és ragyogj, amikor jelen vagyok! Légy jókedvű, mert az Ecclesia újból életre kel!

Ez az én ünnepélyes ígéretem .
Bár most felhők takarják az Ecclesiát, az én erős kezem rajta nyugszik és szüntelenül megáldja.
Ennek az ódának egyetlen célja, hogy életre keltse Egyházamat, és népemet feléje fordítsa. Én vagyok az, aki gyakran mondottam: "Szentlelkem éljen benne!" Megígérem neked, Paraskevi, hogy még távoli országokból is elhozom a száműzötteket, hogy benépesítsem Egyházamat. Még akik távoli, rejtett helyeken laknak és akiket senki sem ismer, azokat is megkeresem és elviszem őket oda, ahol Szentlelkem lakik, mert ők is az én gyermekeim. Senkit sem hagyok el. E csodák többet érnek az aranynál és az ezüstnél, mert ezek közöttetek való jelenlétem jelei.


Tekints azonban a mai világra!

A legmagasabb mennyből adtam ódát ajkadra és elénekeltem neked minden himnuszomat.
Tanúságot teszek előttetek arról, hogy én vagyok a ti Megszabadítótok. Bűnbánatra, a jóvátétel cselekedeteire és imádságra szólítottalak titeket. Nem tanítottalak-e benneteket arra, hogy éljetek erényes életet? Nem mutattam-e meg nektek irgalmamat és végtelen jóságomat ezekben az években? Írva van:

"Gondolj Isten csodáira,
az ámulatra méltó cselekedetekre,
amelyeket a világban véghez vitt.
Az egész világon véget vet a háborúknak…" 1

Értitek? Nincs szükségem a munkátokra, fivéreim! A szeretetekre van szükségem, és a tietekre is, nővéreim! Szeretetetekre mint a jóvátétel cselekedetére van szükségem. Elhoztam nektek a béke üzenetét és megmutattam jóságomat azoknak is, akik nem szolgálnak rá, de a világ süket.
A föld, Vassula, ez a föld, amelyet a világ művelt meg, hamarosan meghozza szégyentelen termését…IC1 vö. Zsolt 46, 9-10

previous index next