DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Svědectví » Pohled Církve » Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005) » Arcibiskup Ramon C. Argüelles »

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF

Arcibiskup Ramon C. Argüelles

Arcibiskup Lipy, Filipíny

klikni pro zvětšení
 

PŘEDMLUVA

Boží oblíbenci se nevyhnou polemikám. Ve filmu ŠUMAŘ NA STŘEŠE, židovský patriarcha, protagonista tohoto překrásného muzikálu, tváří v tvář pronásledování ruských židů, vtipně oslovuje Boha: "Pane, já vím, že jsme tvoji oblíbenci. Ale nemohl bys mít chvíli v oblibě někoho jiného?" Svatá Bernadeta z Lurd by byla raději, kdyby vizionářkou byla jiná dívka, než ona sama. Bernadeta potvrdila názor matky představené, která nikdy nevěřila negramotné Bernadetě. Pokud by Bůh a Panna Maria měli mít někoho v oblibě, byla by to měla být ta, která jako ona sama, prožila celý svůj život v klášteře uprostřed nesobeckého zasvěcení a sebeobětování.

Nový zákon ukazuje Ježíše, jak chválí pohana a nežidovského setníka, který požádal o pomoc pro svého nemocného sluhu. Jeho slova: "Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu ...", se stala nadčasovým výrokem a zaslouží si opakování v eucharistické liturgii. Zcela jistě je mezi největšími Božími oblíbenci Máří Magdaléna, která se stala apoštolkou apoštolů. Může být, že i v dnešní době Bůh používá dokonce nekatoličku (třebaže hluboce věrnou papeži a silně věřící tomu, čemu musí katolík věřit, obzvláště pokud jde o Eucharistii, a dokonce ještě hlouběji než většina katolíků oddanou Panně Marii), tu, jejíž manželská minulost je otázkou, i když samozřejmě ne tak jako u samařské ženy, další Ježíšovy oblíbenkyně, kterou musel samozřejmě vidět v poledne u Jákobovy studny?

Tak kardinál Joseph Ratzinger projevil Kristu podobnou nepředpojatost, když se stal průkopníkem v posuzování případu paní Vassuly Rydén. Skrze P. Prospero Grecha, poradce Kongregace pro nauku víry, požádal tento dobrý kardinál Vassulu, aby odpověděla na pět otázek (viz dopis ze 4. 4. 2002), a tak objasnila některé problémy, týkající se spisů Opravdového Života v Bohu a jejích dalších aktivit, na které upozornila Notifikace z r. 1995. Tyto odpovědi mohou nesmírně pomoci některým nevěřícím Tomášům, kteří buď jak buď mají nárok na pokoj v duši.

Mnohým pomůže skutečnost, že Kongregace zaslala dopis datovaný 7. dubna 2003 předsedům biskupských konferencí, ve kterém je kardinál Ratzinger žádá, aby mu poskytli informace o paní Vassule Rydén a vlivu, který mohla mít na jejich věřící v dotyčných zemích. Ze všech obdržených ohlasů, pět zemí, naneštěstí i včetně mé vlastní země Filipín, odpovědělo negativně. Kardinál Ratzinger pokládá za vhodné informovat biskupy uvedených zemí, že Kongregace přehodnotila případ paní Rydén a že připomínky Notifikace ohledně spisů Opravdového Života v Bohu a situace jejího manželství, byly objasněny. Tato poslední komunikace z 10. července 2004 jmenuje zmíněné země na konci uvedeného dopisu.

Kardinál Ratzinger požádal P. Josefa Augustina Di Noia, O.P., podsekretáře Kongregace pro nauku víry, aby poskytl paní Rydén kopii téhož dopisu, a tak jí umožnil informovat každého o této výměně objasňujících dopisů.

Jsem nesmírně šťasten, že kardinál Ratzinger dokonale odráží postoj Svatého otce, jehož utkvělou myšlenkou a zřejmě také smyslem života a energie, kterou projevuje, je JEDNOTA KŘESŤANSTVÍ. Jednou z velice dojemných událostí, je návrat Svatého otce z návštěvy Arménie. Do synodního sálu s sebou přinesl dar pravoslavného patriarchy Arménie, vzácnou lampu s prosbou o jednotu všech křesťanů.

Nehledě k tomu, jaká je snad minulost paní Rydén, ona sama může být a již je Božím nástrojem našich dní, který realizuje Boží sen, sen Svatého otce, sen Církve, který by mohl být největší událostí počátečních let třetího tisíciletí: JEDNOTA VŠECH UČEDNÍKŮ KRISTA! Lidé jako Vassula, kteří trpí pro křesťanskou jednotu se Svatým otcem, potřebují povzbuzení, porozumění a modlitbu. Já sám bych jí přál, aby dosáhla onoho sjednocení se Svatým otcem, kardinálem Ratzingerem a mnoha neznámými dušemi, které upřímně touží po obnově křesťanství, po obnovené síle evangelizace a jednotě všech křesťanským bratří. Ať nám Maria pomáhá růst v OPRAVDOVÉM ŽIVOTĚ V BOHU.

Arcibiskup Ramon C. Argüelles
30. září 2004
107. rok vstupu do života
Patronky světových misií

 

PŘEDCHOZÍ | CDF OBSAH | DALŠÍ | DOWNLOAD PDF

 
Svědectví
Pohled Církve
    Nihil Obstat a Imprimatur
    Změna situace - Kongregace pro nauku víry (2005)
        Kongregace pro nauku víry - obsah
        Arcibiskup Ramon C. Argüelles
        P. Joseph Augustine DiNioa
        Kardinál Josef Ratzinger
        Vassula Informuje čtenáře TLIG o komunikaci s Kongregací pro nauku víry
        P. Prospero Grech, OSA
        Vassuliny odpovědi Kongregaci pro nauku víry adresované otci Prospero Grechovi
        Odpověď na 1. otázku: Vztah mezi TLIG a Zjevením.
        Odpověď na 2. otázku: Můj vztah jakožto pravoslavné křesťanky k římskokatolické církvi
        Odpověď na 3. otázku: Nejasnosti v terminologii týkající se Osob svaté Trojice.
        Odpověň na 4. otázku: Protologie a eschatologie
        Odpověď na 5. otázku: Je Opravdový Život v Bohu hnutí?
        P. Lars Messerschmidt
    Patriarcha Alexandrie a celé Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéze Durban, Jižní Afrika
    Kardinál Sfeir
    kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, Indie
    Arcibiskup Frane Franič, výňatky z textu
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, Ukrajinská pravoslavná církev v Jižní Americe
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánské církve v Jeruzalémě
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Přivítání biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Otec Ion Bria, profesor pravoslavné teologie, výňatky z texu
    Papež Jan Pavel II.
    Další materiály CDF
    Zahraniční bibliografie
    Vassula vydávala svědectví na setkáních po celém světě
    Charitativní "skutky lásky"
    Ekumenismus & spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Jiná náboženství
Svědectví laiků z celého světa
Svědectví vězňů

Pohled Církve
Informace o pohledu církve na spiritualitu Opravdového Života v Bohu
 

Křesťanští duchovní, teologové a profesoři
Osobní svědectví pravoslavných, katolických a protestantských duchovních, teologů a profesorů, zasvěcených osob
 

Jiná náboženství
Svědectví představitelů jiných náboženství (ne křesťanství)
 

Svědectví laiků z celého světa
Soubor krátkých svědectví laiků z celého světa
 

Svědectví vězňů
Soubor svědectví o obrácení vězňů z celého světa
 

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Očistěte se, neboť čas je blízko
 
New York, setkání s Conchitou z Garabandalu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message