HOME INDEX

Az üzenetek olvasása


Lásd még Vassula írását ezzel kapcsolatban Bevezetés az üzenetekbe

Az üzenetek olvasását az Első kötettel vagy Dániel, az őrangyalom című kötettel érdemes kezdeni, majd pedig a könyvekkel sorban haladni, ilymódon merülve el Isten irántad érzett szeretetében. Ha ekképpen cselekszel meg fogod érteni, hogy Isten egy vele kialakítandó bensőséges kapcsolatra hív meg.

Az üzeneteket olvasva az ember sokkal többet megért az Irásokból. Ezt már sok embertől hallottam, még egyházi körökből is.  Az üzeneteknek az elejétől a végéig való folyamatos olvasása, az Írások jobb megértéséhez vezet, mintha valaki naponta találomra beleolvas.  Az üzeneteket olvasva, gazdagodsz lelkiekben, és növekszik Isten iránt érzett szereteted.

Jézus arra kér benneteket, hogy mindig helyettesítsétek be az én nevemet a tietekkel.  Hallani fogjátok majd, amint szól hozzátok. Megújítja, felemeli lelketeket, hogy gyönyörködni és lélegezni tudjatok az ő Dicsőségében.  Isten nagyon gyengéden el fog vezetni az Ő Szívébe, hogy többé ne magatokhoz tartozzatok, hanem az Egyhez, aki belevon titeket Egységébe. (A Szentháromság)


Vassula

Vissza az üzenetekhez