HOME INDEX
KIS VIRÁGOK


Kis Virágok

(Üzenet a csoportnak.)

Vassula, írd le üzenetemet! Ezt az üzenetet azoknak adom, akik hozzánk jönnek.Ó gyermekem, éreztesd velük Szentséges Szívemet! Öt Szent Sebem mindenki számára nyitva áll, hogy térjen be oda, és fájdalmamat ossza meg velem. Szeretteim, én vagyok az Jézus. Én, Jézus, a ti Megváltótok, e gyenge eszköz által nyilvánítom ki magam, hogy átadjam nektek és minden nemzetnek üzenetemet, a "Béke és szeretet" üzenetét.
Én, aki uralkodó vagyok és mindenek felett állok, egészen lehajlok hozzátok, kis virágaim, hogy elérjelek benneteket.Végtelen szeretetemből és határtalan irgalmamból eljövök, hogy felajánljam neked békémet és szeretetemet. Én vagyok e világ Világossága, és azért jövök, hogy világítsak e sötét világ felett, amelyben éltek. Kis virágok, nektek épp úgy szükségetek van szeretetem sugaraira, hogy a szeretetért és a szeretetben éljetek, mivel ilyen az én kegyelmem gazdagsága. Felfoghatatlanul szeretlek, teremtés! Folytassátok imátokat, engeszteléseteket és a szeretet cselekedeteit, mert mindez balzsam Sebeimre! Szeretlek benneteket és irántatok érzett szeretetemben gondoskodom arról, hogy ebben a pusztaságban, amivé korszakotok vált, új magok csírázzanak, a béke és a szeretet magjai. Leszállok a holtak közé, hogy életre keltsem őket, és hűséges szolgáimmá tegyem azokat, akik tisztelik Szent Nevemet és dicsőítenek engem.
Kis virágok, olyan közel van az új Földnek és a Szeretet új korszakának ideje, amiről már beszéltem nektek, és ami fölülről érkezik hozzátok. Mindez meg fog történni, és így beteljesedikaz Írás. Világosságom szeretett gyermekei, legyetek egységben és mindig az én közelemben! Legyetek velem, és imádkozzatok elveszett testvéreitekért, imádkozzatok azokért a papi lelkekért, akik jeleimet megtagadva megsebzik Szent Szívemet! Terjesszétek a "Béke és szeretet" üzenetét, hirdessétek minden nemzetnek! Dicsőítsetek meg engem, osszátok szét ezt az aratást! 1 Sokakat fog táplálni. Rajtatok pihen tekintetem és Szent Édesanyátok tekintete. A mi békénket adjuk nektek, fogadjátok ezt a békét és osszátok meg másokkal! Megáldalakbenneteket!


1 Az üzeneteket.

previous index next