HOME INDEX
SZERETET FOG URALKODNI MINDEN SZÍVBEN


1988. november 10

Szent Mihály:
Dicsőség Istennek!

Szűz Mánia:
Dicsőség Istennek!
1

Uram?

Én vagyok, várva vártam erre a pillanatra. 2

Hallgass meg Vassulám, jöjj, és érintsd meg Szentséges Szívemet, érezd Sebeit! Szentséges Szívemet fájdalom gyötri, és már nem lehet felismerni a sok seb miatt. A lelkek nem hallanak engem... százával esnek a Sátán hálójába..:

Később:

Nem hagylak el téged, kicsim.Figyelj és írd: A nagy megpróbáltatás után, amelyen Egyházam átesik, nagy jelet fogtok látni az égen, és mindazok, akik szeretnek engem, örülni fognak és dicsérni fognak engem, de akik bemocskolták Szent Nevemet, még mélyebb sötétségbe és teljes tudatlanságba merülnek. Jelem áldás lesz mindazok számára, akik megtartották parancsolataimat. Mivel megtartották Szavamat, tiszteltek és dicsőítettek, ők voltak, és ma is ők Egyházam arany oszlopai, ők a szilárd alap és az Egyház testének erős építménye. Belsejében ők a tisztító tömjén. Ezeket a lelkeket, én, az Úr fogom felmagasztalni és mindörökreúj Jeruzsálemembe helyezem őket. Föntről kapnak új lakóhelyet, mert föntről kapják meg új Nevemet, ők és én egy leszünk. Én népem, az én új Nevemmel már nem fognak téged istentelennek nevezni, mert visszaadom neked Nevemet. Amikor az én napom eljön, minden gonoszt elviszek és bezárok.Én, a Szeretet Ura, a Szeretet magjait fogom szárba szökkenteni ezen a Földön. Megnyitom a földet, és még a sziklákból is új forrásokat fakasztok. Virágba borítom kertemet . A ti kedvetekért megengedem szent angyalaimnak, hogy leszálljanak hozzátok, és tápláljanak benneteket. Megengedem szentjeimnek, hogy ők legyenek a ti tanítóitok, az én szent Szavamra tanítsanak, és barátként vezessenek benneteket. Szeretet fog uralkodni minden szívben, és az erényt koronaként fogják viselni népeim az én új Földemen. Már régesrég megígértem nektek ezt az új Földet, és én megtartom ígéretemet. Mindez hamarosan be fog teljesedni. Előbb azonban még eljövök, hogy megtisztítsalak benneteket. Úgy tisztítalak meg, miként tűzben az aranyat. Ebben a tűzben minden tisztátalanság felemésztődik. Mindezt meg kell tennem, hogy lemossak minden tisztátalanságot, amely kéregként takarja be ezt a Földet. Bizony mondom nektek, hogy mindaz, ami már megtörtént és ami meg fog történni, szó szerint le van írva tekercsemben, abban a tekercsben, amelyet fel fognak nyitni, el fognak olvasni és le fognak nyelni. Én, az Úr saját Véremmel tisztítottam meg tekercsemet, tehát fogyasszátok el; olvassatok engem!

Imádkozz, teremtés, hogy leszálljon rátok a Bölcsesség, hogy tápláljon benneteket, és tegyen képessé arra, hogy felfedjétek azokat az igazságokat és misztériumokat, amelyek még el vannak rejtve Bölcsességem könyvében! Imádkozz a felismerésért! Tarts gyakran bűnbánatot, és én mindig megbocsátok neked. Leányom, fogadd békémet, szeretlek, mert megengeded nekem, hogy használjam kis kezedet. Mai üzenetemet így fejezem be: "Akinek füle van, hallja meg!" Jöjj, megáldalak. Mi ketten?

Mindörökké, Uram. Dicsértessék az Úr! Amen.


1 Ezt a hozzájuk intézett ima után mondták
2 Jézus és én égtünk a vágytól, hogy így találkozzunk.

previous index next