HOME INDEX
EGYESÜLT ÉS EGY


Rhodos; 1988. október 31.

(Felszálltam Rhodoson az autóbuszra, hogy a városba menjek. Jött az ellenőr, és azt mondtam neki: "Kérek egy jegyet!" Megkaptam. Jézus a közelemben ült, kuncogva fordultam Hozzá, és azt mondtam Neki: "Egy jegyet kértem, pedig valójában ketten vagyunk, de ennek az embernek sejtelme sincs róla! Jézus meglepetten fordult felém és így szólt:)

Mit mondasz? Hiszen egyé lettünk, és mi ketten egy vagyunk! Jöjj!

previous index next