HOME INDEX
EL KELLENE OLVASNIUK, HOGYAN MUNKÁLKODIK LELKEM (1 KOR 12,1-11)
IGAZSÁGOSSÁGOM LELKE TÚLCSORDUL


1988. október 11.

Béke legyen veled!

Dicsőség legyen Istennek!

Kinyilatkoztatásom kezdetétől fogva mondom neked, hogy Egyházam romokban hever, ezekbe a romokba viperák fészkelték be magukat, és belsejében készítettek otthont maguknak. Ó Vassula! 1 Mennyire szenvedek...! El kell jönnöm, le kell tekernem azokat a kígyókat, amelyek Szentségeim Legszentebbjét fonják körül, és el kell távolítanom őket az Egyházból. Ezután egészen újjá kell építenem Egyházamat... Gyermekem, nehéz és ijesztő ennek a letarolt pusztaságnak a közepén élni, de én közel vagyok mindazokhoz, akik szeretnek engem, és szeretettel tisztelik Szent Nevemet. Emlékeztetni akarom azokat, akik mennyei műveimre taposnak, hogy én végtelenül gazdag vagyok. Valahányszor fellázadt teremtésem, követeket küldtem, akik Szavamat hordozták. Mert a lázadás pusztasággáváltoztatja azt a földet, ahol éltek. Bár a ti őseitek is lázadtak, az ő kételyeik sohasem voltak olyan súlyosak, mint a ti nemzedéketeké, amely még azt is kétségbe vonja, hogy üzenetekbenszólhatok kiválasztott angyalaimhoz. Gyermekem, Egyházamban vannak olyan szolgáim, akik azt állítják, hogy hisznek bennem, de visszautasítják isteni műveimet, amelyeket ma ajánlok fel nektek, és amelyek a Szentlélektől valók. Szárazságuk ítéli el őket, és az ítélet napján pedig én fogom őket megítélni! Ezeknek az embereknek vissza kellene fordulniuk a Szentíráshoz, és el kellene olvasniuk, hogyan munkálkodik Lelkem, és hogyan áldom meg azokat az adományokat, amelyeket választottjaimnak adok. Mind tőlem való. 2 Gyermekem, te és én, én és te, együtt megyünk keresztül ezen a pusztaságon. Ezt a halált hozó pusztaságot a racionalizmus, a hit hiánya, a szeretet hiánya, a szabad szerelem, a vágyak minden áron való kielégítése, a hiúság és a Szentlélek művei iránti harag teremtette meg. Makacs süketségük ítéli el őket. Aki visszautasítja a Szentlélek műveit, engem utasít vissza, mert a Szentlélek és én Egy és ugyanaz vagyunk!... Ezek az emberek kiterjesztik a sivatagot, és őrködnek, hogy semmi se nőjön benne. Ha meglátnak egy virágot, vagy rátaposnak, vagy szándékosan magára hagyják és sohasem öntözik, hadd száradjon el, és így szabadulnak meg tőle... Igazságosságom kelyhe túlcsordul, és már érzik igazságosságom első csöppjeit magukon. Mindössze annyit kérek ezektől az emberektől, különösen azoktól, akik nekem szolgálnak, de visszautasítják a Szentlélek műveit, hogy imádkozzanak, imádkozzanak, imádkozzanak megvilágosodásért és erősebb hitért! Jöjj gyermekem, szerezz nekem mindig örömet azzal, hogy megemlékezel szent jelenlétemről!

Mi ketten, Uram.

Szeretlek, igen, mi ketten.

Mi ketten.

Igen Szűzanyám.


1 Isten szenvedő és fájdalmas hangon kiáltott.
2 Jézus arra kért, hogy jelöljem meg az 1 Kor 12,1-11 szakaszát.

previous index next