HOME INDEX
TÉRJETEK VISSZA ÉS TARTSATOK BŰNBÁNATOT


1988. október 5

Uram?

Én vagyok. Én vagyok az, az Úr, aki örökké tartó szeretettel szeret titeket. Én mindig így vagyok jelen közöttetek az idő kezdete óta.Amikor gyermekeim fellázadnak, én; az Úr gyenge eszközökön keresztül szólok, hogy figyelmeztetést adjak és visszahozzam őket magamhoz. Én, az Úr, mindig így munkálkodom. Úgy jövök el, mint a kalapács, hogy megtörjem a sziklákat, feltörjem azt a vastag kérget, amely teremtésem szívét takarja. Mindig kinyilvánítottam magamat, amikor teremtésemnek szüksége volt segítségemre, amikor olyan mélyre zuhant, hogy egészen közel került a Sátán kapuihoz. Vassulám, "Béke és szeretet" üzenetemben hívlak, hívlak benneteket és nagy fájdalommal kiáltom nektek, hogy térjetek vissza hozzám és tartsatok bűnbánatot! Belekiáltok ebbe a pusztaságba, de hangom olyan, mint a visszhang az ürességben...

Bárcsak meghallanátok és kinyitnátok szíveteket, hogy meggyógyítsalak benneteket! Azért szállok alá ebbe a nagy pusztaságba, hogy megkeressem a megmaradt virágokat, de csak sziklákon bukdácsolok, szikla, szikla hátán. Nagy reménységgel nézek körül, de csak töviseket találok. Tüskés bokrok szaggatnak meg engem, és azt a néhány embert, akik szeretnek. Szeretetet keresek, de gyűlöletet találok. Vigasztalásra lenne szükségem, de nem találok. Együttérzésre szomjazom, de csak gúnyolódást kapok. Nem találok szeretetet, nem találok reményt, nem találok hitet ebben a nemzedékben 1 , mert felhagytak imádásommal. Aggodalmam beigazolódott!

Ó korszak! Teljesen hiányzik belőled a hit, a remény és a szeretet! Felhagytál imádásommal és Szent Nevem semmit sem jelent számodra! Igen, az én Nevem jelentéktelen számodra. Ha útjaimat követted volna, és kiáltásaimra hallgattál volna, nem létezne ez a pusztaság. Kérem azokat, akik szeretnek engem, hogy imádkozzanak testvéreikért, akik nem imádkoznak! Ne ismételjétek meg azokat a tévedéseket, amelyeket őseitek követtek el a lázadás napján, a kísértésnek azon a napján a pusztaságban. Egykori zöld legelőim terméketlenek és elhagyatottak. Kis nyájamat saját pásztorai verték szét, szétszórták őket... Miért hívjátok ki haragomat, miért? Minden nemzedék elnyerte büntetését,amelyik elutasított engem. De a ti gondolataitok gonoszak, mivel szüntelenül azzal ámítjátok magatokat, hogy cselekedeteitek jobbak, mint a farizeusoké. Azt mondjátok: "Ha akkor éltünk volna, mi nem vettünk volna részt gonosz műveikben, hitünk megvédett volna bennünket!" Azt mondom nektek: Most sem fogadtok másképpen, mint annak idején, amikor testben voltam közöttetek. Sokan elítéltétek üzeneteimet 2, még mielőtt tudtátok volna, hogy miről szólnak! ! Leányom, eljöttem hozzájuk pusztaságukba, hogy megmondjam, én vagyok a Messiás, akit vártak. Nem hittek azonban nekem, visszautasítottak, üldöztek és keresztre feszítettek. Szentlelkem ma is eljön hozzátok, akik sötétségben éltek, de ti nem tudtok felemelkedni műveihez a bennetek felgyülemlett engedetlenség és a bűn csábítása miatt. Korszakotok pusztasága felülmúl minden más pusztaságot. Miért lepődnek meg, miért untatja és bosszantja őket Szentlelkem, aki azért száll le, hogy megvilágosítsa őket? Érdektelenségük egyik pusztaságot a másik után hozta létre. Sziklát, szikla után! Eláll a lélegzetem, fulladozom attól, ahogyan ezek a lázadók rátaposnak kevés megmaradt virágomra. Vassula, ha Szent Édesanyátok vissza nem tartja karomat attól, hogy lesújtson rájuk, és nem lenne végtelen irgalmam, én, aki az igazságosság Istene is vagyok, már rég lesújtottam volna rájuk. Mert ez a nemzedék új Szodomát és Gomorrát épített. Olyan mélyre süllyedtek, hogy azt hiszik, a sok baj, ami őket éri, tőlem jön. Sohasem értették meg, hogy a gonosz gonoszokat szül, és hogy ezért most meg kell fizetniük. Azt akarom, hogy mindazok, akik szeretnek engem, imádkozzanak, imádkozzanak, imádkozzanak, hogy ez a lázadás véget érjen. Bátorítani szeretném barátaimat, hogy folytassák jótetteiket 3! Megáldom azokat, akik elhintik magjaimat, a béke és a szeretet magjait, és mindvégig bíznak bennem. Kérem, imádkozzatok, hogy a megértés Szentlelke világosítson meg benneteket! Mikor értik meg végre az Írásokat? Meddig fogják félretolni misztériumaimat? Találjátok meg gyümölcseimet a példabeszédekben, értsétek meg, és ha gondotok támad a megértésben, kérjétek az értelem Szentlelkét, hogy szálljon le rátok!Sok misztériumom van még elrejtve és bezárva Bölcsességem könyveiben.

{Hirtelen újból özvegynek éreztem magam és az Úrhoz kiáltottam: JÖJJ EL URAM! Vágyom az Úr után. }

Megígérem nektek, hogy a Szeretet Szeretetként tér vissza és közöttetek fog lakozni. Helyreállítom házamat, új Jeruzsálemet hozok nektek, a tisztaság és a hűség városát, ahol igazságosság fog uralkodni. Jöjjetek, arassátok le termésemet barátaim, arassátok le termésemet, amelyet titokban növeltem . Gyűjtsétek össze műveimet és osszátok szét, mert felfrissítik a sivatag szelét, megöntözik a kiszáradt talajt, és újból életet hoznak ebbe a pusztaságba. Imádkozz Vassulám visszatérésemért!

Ó Istenem, igen! JÖJJ! JÖJJ hozzánk, ó Uram jöjj vissza hozzánk!!

Visszajövök, igen hamar, visszatérésem már nincs messze. Én, az Úr Jézus Krisztus, a Megváltó mindent helyre fogok állítani, ami kárt szenvedett, és ami ezentúl szenved kárt. Ne feledkezzetek meg a nagy megpróbáltatásról, amelyen Egyházam keresztülmegy, mielőtt teljesen megújítom... Gyermekem, engedd meg ezért, hogy írótáblámnak használjalak. Oszd meg velem, a te Uraddal a béke, a szeretet keresztjét! Mi ketten, mindörökké.

Igen, Uram.

Mi ketten?

Igen Szűzanyám, mindörökre.


1nemcsak Istennel szemben viselkedünk így, hanem egymás között is
2 a mostani kinyilatkoztatásokat, jelenéseket és jeleket
3 mindazokat az "új tanítványokat", akik segítenek fordítani, fénymásolni és részt vesznek más munkákban, valamint ennek a kinyilatkoztatásnak a terjesztésében

previous index next