6 Hitehagyástok elárulta Egyházamat A nagy megtérés

HOME INDEX
HITEHAGYÁSTOK ELÁRULTA EGYHÁZAMAT A NAGY MEGTÉRÉS


1988. augusztus 16.

Uram?

Én vagyok. Soha ne kételkedj! Én vagyok az, Jézus Krisztus. Én hívtalak téged keresztemről. Én hívtalak nagy fájdalmamban, hogy én, aki Egyházam feje vagyok, megmutassam neked szomorúságomat. A szobor 1 azt jelképezi, miképpen árulta el hitehagyásotok Egyházamat 2 .
Tudod leányom; azért vezettelek oda, hogy lásd Egyházam valóságos képét. Láttad Édesanyám szomorúságát, és láttad karja közt élettelen testemet, amelyet elárultak, összetörtek, megkorbácsolt, keresztül szúrtak és keresztre feszítettek. Pontosan ilyen helyzetben van Egyházam is. Édesanyám éppen úgy véres könnyeket hullat az Egyház felett, ahogyan testem felett sírt a Golgotán. De igen rövid időn belül megújul, átváltozik és feltámad, ahogy én, az Úr is feltámadtam. Nem marad tovább ebben a siralmas állapotban 3 . Ellenségem lerombolta templomomat, de hatalommal szállok alá a magasból, és én, az Úr, kegyelmemmel három nap alatt újjáépítem templomomat. Megígérem neked, hogy Egyházam új életre kel. Azt akarom, hogy újuljon meg és változzék át, ahogyan én is átváltoztam. Újjá fogom építeni templomomat, őszinteség lesz derékkötője, hűség lesz az öv csípőjén 4 , és tisztaság lesz a fáklyája, hogy vezesse és megtisztítsa mindazokat, akik Nevemet bemocskolták. Mert, én, az Urak Ura, a Bárány templomomban fogok lakni, és övéi úgy fogadják majd , 5 ahogyan engem fogadtak enyéim feltámadásom után. Majd, miként az anya, aki gyermekét vigasztalja, úgy foglak én is megvigasztalni titeket, sőt nagy szeretettel még szorosabban karjaimba zárlak benneteket. Ó, szeretett gyermekeim, új Eget és új Földet készítek számotokra, hogy benne éljetek. Olyan Földet, amely tele van az élet fájának gyümölcsével. Gyümölcsei a béke, a szentség és a szeretet nevét viselik, mivel gyökerük a szeretet. 6 Akkor megláttok engem, a ti Isteneteket, mert elteltek Szentlélekkel, miként az első pünkösdön. Az én Lelkem tölt el benneteket szeretettel... Kertem megszépül, megöntözöm virágágyásaimat. Az igazságosság harmata száll le rátok, szeretteim, és fényem megerősíti töveteket, felragyogtatja a rendet. Bátorság leányom, bátorság szeretteim, tudom, hogy nehéz a pusztaságban élni, de hamar elérkezik ezeknek az időknek a vége. Hamarosan leszállok, hogy megtisztítsalak benneteket. Én, az Úr bizony mondom, hogy rátok vetem fényemet, és megleplek benneteket. Mennyei erőim megrázzák a Földet, és mindazok, akik szeretnek engem, térdet hajtva fognak dicsőíteni. Sokan emlékeznek majd rám, és visszatérnek hozzám. Ez lesz az Egyház nagy megtérése. Nagy bánatomra azonban lesznek olyan makacs lelkek, akik Nevemet megszentségtelenítik, és ellenfelem oldalán harcolnak. Ezek a lelkek még határozottabban fognak engem visszautasítani. Amikor mindez megtörténik, a Sátán elsöpri és magával hurcolja őket az örök tűzre. Vassula, érezd Szentséges Szívemet... Emberi szavakkal ki nem fejezhető, mennyire szenvedek attól, hogy ezt el kell mondanom nektek. Mert én a szeretet Istene vagyok, az irgalom Istene, de az igazságosság Istene is. Bírátokká kell lennem, ha teremtésem ellenem lázad. Lelkemet megsebezték, és Vérem patakokban ömlik. Szeretlek benneteket, de ti megsebeztetek. Én vagyok a ti Szent Istenetek, de ti keresztül szúrtatok. Megváltótok vagyok, keresztemről kiáltok nektek: Jöjjetek vissza hozzám! Forduljatok felém! Jöjjetek és legyetek ti is szentek, ahogy én Szent vagyok! Jöjj gyermekem, veled vagyok, fogadj szívedbe és pihentess meg, légy velem egy!


Igen, Uram, imádlak.

Imádj és pihentess meg, olyan fáradt vagyok!

Mi ketten, Uram?

Igen, mi ketten, mindörökre.

Amen.


1 amint Anyám karjaiban holtan fekszem
2 Szűz Mária szobra, karjában a holt Jézussal a keresztre feszítés után, a San Sylvestro templomban, Rómában
3 az Egyház
4Iz 11, 5
5Egyházamat
6 Az oroszlán Júda törzséből, Dávid sarjgyökere. Jel 5, 5. Ennek magyarázatát csak később, 1988. szept. 1-én kaptam meg.

previous index next