HOME INDEX
BÁRCSAK ELGONDOLKODNÁL E MISZTÉRIUMON!


1999. június 30.

E napok alatt örömmel tanítottalak 1 arra, hogy miként válhatnak fiaim és leányaim részesedés folytán istenekké 2, ha megengedik nekem, hogy kiárasszam rájuk isteni szeretetemet. Ki akarom terjeszteni bennük országomat, és birtokomba akarom őket venni, miként azt is akarom, hogy ők is vegyenek birtokba engem.

Ha nem mondanak ellene Szentlelkemnek, akkor Szentlelkem birtokba veszi és virágzó kertté teszi őket. Eltölti őket erényekkel, és csodákat tesz velük, hogy kialakítsa bennük Krisztus teljességét. Ha megengedik, hogy én magam is kiáradjak rájuk, fogadott fiaimmá és leányaimmá teszem őket.

Kegyelmemet én nyilvánítom ki neked, a megmenekülést pedig Fiam, Jézus Krisztus adja. Feláldozta magát azért, hogy téged szabaddá tegyen. Megalapította az Oltáriszentséget, hogy megossza veled az isteni életet, megszenteljen és saját Testében és Vérében részesítsen téged.

Te már nem csupán a kenyérben és a borban részesülsz, hanem magában az Istenben.
Bárcsak elgondolkodnál e misztériumon, és teljesen megértenéd!
A megközelíthetetlen Isten válik számodra megközelíthetővé, a láthatatlan Isten lesz láthatóvá, arra készen, hogy átistenítsen téged. Az áll rendelkezésedre, teremtés, akinek nagysága felülmúl minden angyali erőt, minden lényt és minden teremtményt. Maga az Isten kínálja magát neked, visszaadja istenségedet [az Isten életében való részesedést], átisteníti lelkedet, hogy eljuss az örök életre.

Ha megengeded, hogy kiáradjak rád, akkor megértetem veled azokat a dolgokat, amelyek láthatatlanok előtted, hogy teljes bűnbánatra indítsam lelkedet. E bűnbánat átalakítja nyomorúságos, tisztátalan állapotodat, tisztává és méltóvá teszi testedet és lelkedet, felkészíti arra, hogy részt kapj Őbelőle, akit te elérhetetlennek és megközelíthetetlennek tartasz. Ő, aki az én jobbomon ül dicsőségében, Ő, akit te leányom "az én Liturgiámnak" nevezel, Ő adja magát neked, hogy edd a Testét, és idd a Vértét, hogy test legyél az Ő testéből és csont az Ő csontjából! Mindenkor kimutatom szeretetemet mindenkinek, aki így kiált hozzám:

"Jöjj, és tégy engem tulajdonoddá, és fogadott gyermekeddé! "

Még mielőtt a mennyben bárki megmozdulna, meghallják kiáltásomat:

"Én felmentem őt! "

Akkor, gyermekem, te is kivirágzol az én forrásaimból, és isten leszel a részesedés által [részese leszel az isteni természetnek]. Nem leszek olyan, mint a hajó, amely áttöri magát a háborgó hullámokon, és nem hagy nyomot, hogy merre haladt. Gondoskodom arról, hogy mindenki meghalljon téged, és megtudja, hogy a Háromságos Isten most benned él, és benned rejtőzik. Éltető átvonulásunk lelkeden nem marad nyomtalan számodra, mert így fogsz dicsőíteni engem:

"Megtanultam Atyámtól, miként birtokolhatom Istent. Ő az én Atyám, Ő fogadott örökbe engem, és ismertette meg magát velem anélkül, hogy levetette volna természetfelettiségét. Ő, akinek nagyszerűsége egész teremtésében megmutatkozik, töltött el engem tudásával. A Háromságos Isten, aki körülvesz minden lényt, mindeneket betölt ragyogásával anélkül, hogy Őt bármi határok közé szorítaná, saját magát kínálta nekem, és mindent kijavított bennem. És most boldog és elégedett a lelkem, mert nyomorúságosságom ellenére eltelt Istennel! "

Igen, légy boldog! Legyetek mindannyian boldogok, akik halljátok hangom dallamát, és elteltek velem!


Ó Uram,
keresztséged csókja véget vetett lázadásomnak.
Az én Uram kinyilvánítja nagyságát
a régmúlt időktől fogva.
Nyitva áll kincstára,
és kincsei madárként repülnek ki a mennyből
az Ő csodajeleit mutatva az égen.

Fenséges látványt nyújtanak
e kincsek az égen.
Nekünk csak kérnünk kell,
és Atyánk saját kezével
veszi le őket az égboltról
és helyezi a szívünkbe,
hogy attól kezdve képesek legyünk
méltó módon kifejezni
gondolatainkat adományairól,

és én 3 tudást helyezek beléd, hogy megismerj engem, mint háromszorosan Szentet...


1 Az Atya szól
2 vö.. Jn 10,33-36; Zsolt 82,6; 2Pt 1,4
3 Az Atya szól

previous index next