DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Ujawnię Przed Nimi Moje Święte Oblicze
Przyszedłem Do Chorych, Do Ubogich

13 październik, 1994

Oto jestem, Panie,
tak bardzo gotowa, jak to tylko możliwe,
by służyć Ci ze czcią i miłością.

Pokój niech będzie z tobą, duszo. Moja Vassulo, dam ci więcej okazji ogłaszać Moje Orędzia, chociaż twoi... 1 napisz raczej: nasi prześladowcy próbują cię zatrzymać. Nigdy nie osiągną swego celu... Ja jestem Panem Niebios i ziemi...

Błogosławiona Mojej Duszy, pozwól Mi teraz posłużyć się na nowo twoją ręką. Będę nadal przemawiał do narodów poprzez twoje usta i aby ci dodać odwagi, ujawnię przed nimi od czasu do czasu Moje Święte Oblicze. Twojej społeczności ukażę też twoje chwalebne ciało. To są dary ofiarowane przez Mojego Ojca, który kocha cię, ty bowiem Mnie kochasz. Ukażę twej społeczności blask twego chwalebnego ciała,2 tego, które nie niszczeje ..... Dla ukazania ci Mojej drogi do Mojego Królestwa pozwól Mi cię uświęcać. 3

Będę nadal leczył waszych chorych i Moje Imię będzie wychwalane. Posłuchaj Mnie: Dla uwielbienia Mojego Imienia ukazuję się często na twoim miejscu jako przypomnienie Moich cudów i faktu Mojej Obecności. Objawię Siebie samego zamiast ciebie, aby ukazać wszystkim, że Ja jestem w tobie, a ty we Mnie, aby uwierzyli, że w twoich słowach Ja Jestem. Miłość, jaką kocha Mnie Ojciec, jest w tobie, Moje dziecko, i dlatego jestem w tobie. Po zdobyciu łaski Mojego Ojca w Niebie On udzielił ci teraz tego daru. Ten niewyczerpany skarb wart jest więcej niż wszystkie skarby tego świata razem wzięte.

Przychodzę do ciebie znowu, abyś usłyszała słowo Boga. Ja jestem Bogiem. Uwielbiaj Moje Imię i ogłaszaj Moje cuda temu światu, który zwyciężyłem. Chcę, aby Moje cuda były znane i szerzone. Niebo i ziemia powinny ujrzeć Moją Chwałę. Nie wątpcie już, lecz teraz wierzcie. Otworzę przed tobą ważne drzwi. 4

Teraz posłuchaj Mnie i napisz w Moim Imieniu: Mówię wam, zbawienie przyjdzie do opuszczonych, do tych, którzy nigdy Mnie nie szukali. Ubodzy i nędzni, porzuceni i ci, którzy umierają z głodu5 potrzebują wody, a jej nie mają. Ich język wysycha z pragnienia. Dlatego też dam im wody Moją własną Ręką. Czy nie zauważyliście, jak gromadzę wynędzniałych, umierających?

Przywołam grzeszników i tych wszystkich, których wasi kapłani6 zamęczają codziennie swymi twardymi słowami. Przemienię ich smutek w radość i kiedy zapytają: «Co będzie z nami? Czy my też dziedziczymy Twoje Królestwo? Czy my naprawdę możemy być ocaleni?», Ja im odpowiem: «Usłyszałem wasze błaganie. Również i was ocalę. Wybawię was z waszej skrajnej nędzy. Przyszedłem do chorych, do ubogich. Czy przedtem o tym nie słyszałeś, Moje dziecko?» To nie tych usłyszę, którzy mówią Mi: «Panie, Panie!», a nie czynią Mojej Woli. To nie tych usłyszę, którzy codziennie mówią o waszych korzeniach, lecz sami nic nie posiadają. Biada wam, bogatym! Teraz odbieracie wasze zaszczyty, lecz w dniu waszego pogrzebu zostaniecie pozbawieni Mojego Królestwa, a wasze imię będzie wymazane z Księgi Życia... A ty, córko, nie pozwalaj swej duszy wznosić się gdzie indziej jak tylko do Mego Serca.

Nie lękaj się ogłaszania Mego Miłosiernego Apelu. Czcij Mojego Ducha! Będę wzrastał w tobie tak długo, jak długo będziesz gotowa się umniejszać i usuwać w cień. Moje Dzieła w tobie uwielbią Moje Imię. My? ic


1 Pan zawahał się, potem to powiedział.
2 Wiele osób w różnych krajach o tym poświadczyło. Widzieli moją twarz bardzo jasną, jak porcelana, jakby światło z niej wychodziło i jakby była twarzą młodej dziewczyny
3 Przez oczyszczenie i doświadczenia
4 Nie powiedział mi które drzwi, jednak później zrozumiałam. Ojcu O'Carroll udało się pomimo wielu przeszkód uzyskać prywatne spotkanie z Patriarchą Bartłomiejem z Konstantynopolu
5 Jezus przemawia metaforami. Mówi o nienawróconych, o zbłąkanych owcach i o nieuduchowionych
6 Ktoś, kto właśnie nawrócił się dzięki "Prawdziwemu Życiu w Bogu" w Grecji i po raz pierwszy w życiu przystąpili całym sercem do szczerej spowiedzi i żarliwie chcą powrócić do Kościoła, spragnieni Boga są szorstko traktowani przez spowiedników jeśli wspominają o Orędziach, a czasem nawet straszeni są ekskomuniką

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message