DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Strzeżcie Się Zwodziciela

30 maj, 1994

Jahwe, mój Dobry Ojcze,
dusza moja tęskni za życiem w Twoim Domu.
Och! Posłuchaj mojego błagania!
Ty, który mnie uwolniłeś,
aby mnie wyprowadzić na rozległe wody,
dla ukazania Twego Świętego Imienia licznym narodom
i dla wysławiania Ciebie słowami uwielbień,
powiedz mi, mój Dobry Ojcze, powiedz mi,
kiedy ukryję się w cieniu Twych Skrzydeł?

Miej litość nade mną, grzeszną,
bo jestem nieustanną nędzą,
lecz wiem i wierzę,
że Ty Swoją zbawczą mocą możesz mnie podnieść.

Przyrzekam, że – zawsze pełna nadziei
będę czcić coraz bardziej Twoje Imię
i moje wargi będą mówić o Twoich cudach.

O, Ojcze,
Niebiosa i ziemia oddają Ci chwałę,
przyjdź do mnie w Twej pełnej miłości Dobroci.
Przyjdź w Twojej ogromnej Czułości.
Przyjdź, Jahwe, przyjdź uczynić nas Jednym.
Jahwe, dlaczego tak długo zwlekasz?
Przyjdź teraz uleczyć nasze złamane serca.

Córko, kocham cię. Uczynię was wszystkich Jednym. Widzisz? Zgromadzę was zewsząd i na każdej drodze, w stosownym czasie, będę was wzywał. Przyjdź blisko Mnie, Moje dziecko,1 i posłuchaj: Od początku na ciebie patrzyłem. Przemówiłem, lecz żądze świata wzrastają. Grzech tego pokolenia zostanie jednak zmiażdżony, kiedy przyjdę oczyścić narody. Wtedy podniosą głowy i ujrzą Mojego Ducha, który doprowadzi ich do pełnego poznania i prawdy.

To dlatego, córko, powinnaś się wstawiać, aby Wschód i Zachód spotkał się i połączył swe serca w jedno serce; To powinno się stać, zanim Nieprzyjaciel podporządkuje sobie Moje Prawo i przesyci Moją Świątynię swymi ludzkimi doktrynami i zasadami.

Powiedziano jednak, że jak w przeszłości byli pomiędzy wami fałszywi prorocy, tak też i wy będziecie mieć fałszywych nauczycieli, którzy będą wpajać swe własne buntownicze poglądy, zaprzeczając Boskości Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ci fałszywi nauczyciele intelektualizują Dobrą Nowinę, która została wam dana w całym swym bogactwie.

Mówię wam to z powagą: strzeżcie się Zwodziciela. Zwodziciel przyniesie odmienną doktrynę i zniekształci Moje Słowo i Tradycje, jakie zostały wam przekazane. Zatem powiadam wam: nie naśladujcie Zwodziciela. Opierając się na tym wszystkim, co napisałem tobie, pokolenie – posługując się ręką, sercem i duszą Mojego narzędzia – nie lękaj się tych zwodzicieli. Oni nie są bogami, a Ja jestem w każdym wiernym sercu. Rozpętam na tej ziemi ulewny deszcz ognia dla spalenia tych zbrodni, lecz przyjdę na pomoc Memu ludowi


1 Tutaj, Jahwe brzmiał bardzo jak czuły ojciec.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message