DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Przyjmujcie Mnie Tak, Jak Ja Was Przyjmuję

1-5 październik, 1991

Do pielgrzymów kanadyjskich, 140 świeckich i 9 kapłanów, przybyłych do Lens, w Szwajcarii, aby spędzić ze mną tydzień.

Powiedz im, że dziś, jak wczoraj i zawsze, błogosławię ich. Niech każde ucho otworzy się i słucha. Niech każde serce otworzy się na przyjęcie Mojego Słowa:

wszystko, o co ich proszę, to miłość, wierność i nieustanna modlitwa. Wkrótce będę z wami. Pójdźcie

(Wieczorem)

Mój Panie,
Ty przyszedłeś i ożywiłeś moją duszę.
Od tego czasu nowe życie płynie we mnie,
bo ten strumień wytrysnął z Twojej Własnej Świątyni.
- Czy widzisz Swoje dziecko, Panie?
Na nowo żyje!
Ty mnie odkupiłeś, podniosłeś i ukazałeś mi głębiny Twej Miłości.
Twoja wonność urzekła mnie,
a Twoje Piękno zachwyciło mnie na zawsze
i związało mnie z Tobą.
zrodziły we mnie źródło.
Niech błogosławione będzie Twoje Imię teraz i na wieki!
W Tobie każdy naród będzie błogosławiony
i kiedyś, na końcu,
wszystkie narody zjednoczone w jedno zawołają:

"Niech będzie błogosławiony ten,
który przychodzi w Imię Pańskie."

Jak deszcz czyni ziemię urodzajną,
tak rzeka1 z Twojej Świątyni
nawodni Twoje miasta. 2

2. 10. 1991

Do Kanadyjskich Pielgrzymów:

Pokój niech będzie z wami wszystkimi.

Niech ten dzień będzie dniem radości! Wkrótce nadejdzie Moje Zbawienie. Zatem bądźcie przygotowani, aby Mnie przyjąć. Obok was, którzy zebraliście się już w Moje Imię, będą też inni, których Ja zgromadzę. Poproś Moje dzieci, aby przemyślały słowa: (Is. 54:5)

'Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel,
któremu na imię – Pan Zastępów '

Niech dziś każdy nazywa Mnie

Małżonkiem.

Módlcie się o pokój na świecie, módlcie się w Naszych intencjach

3. 10. 1991

DPodczas mszy św. z pielgrzymami kanadyjskimi Jezus zwrócił się do mnie, mówiąc:

"Posłałem ci Moich przyjaciół"

4. 10. 1991

Dla Kanadyjskich Pielgrzymów:

Wesprzyjcie się na Mnie. Dajcie Mi wszystkie wasze troski. Ukryjcie je wszystkie w Moim Sercu, a Ja je unicestwię. Błogosławcie Mnie, jak Ja was błogosławię. Kochajcie Mnie, jak Ja was kocham. Stworzenie! Zrozumcie, że wszystko, o co was proszę, to powrót miłości. Udzielam wam wiecznych błogosławieństw! Dzisiaj więc i każdego dnia pokładajcie we Mnie ufność. Zaczerpnijcie ze Źródeł Mego Serca, a Ja was napełnię i przyoblekę w Moją Wspaniałość. Znam wasze doświadczenia i skrajną nędzę. Nie bądźcie więc przerażeni, gdy przychodzicie do Mnie tacy, jacy jesteście.

- Nędza Mnie pociąga -

Przyjmujcie Mnie tak, jak Ja was przyjmuję.

- Idźcie w pokoju i bądźcie świadkami Tego, kto kocha was bardziej niż ktokolwiek inny. Bądźcie świadkami Tego, kto ofiarował wam Swe Najświętsze Serce.

5. 10. 1991

Do Kanadyjskich Pielgrzymów:

Pokój niech będzie z wami. Odbudujcie Mój Dom.

- Posyłam was jak owce między wilki, ale nie bójcie się: Ja Jestem pozostaje z wami.

- Przystrójcie Mój Dom waszym nabożeństwem do Mego Najświętszego Serca i do Niepokalanego Serca waszej Matki

Błogosławię was wszystkich, pozostawiając Tchnienie Mojej Miłości na waszych czołach


1 Duch Święty
2 nasze dusze

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message