DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Bóg Jest Najczulszym Z Ojców

3 listopad, 1990

Orędzie naszej Najświętszej Mamy:

Pokój niech będzie z wami, małe dzieci.

Jak matka karmi i pociesza swoje małe dzieci, tak i Ja karmię wasze dusze, dając wam Słowo Boże. Jak matka pociesza dzieci w chwilach strapienia, tak i Ja również pochylam się nad wami, aby was pocieszyć. W Moich modlitwach troszczę się o wasze dusze. Pan nie ociąga się z dotrzymywaniem Swoich Obietnic, czeka jednak cierpliwie, aż każdy otrzyma łaskę ujrzenia Światła i nawrócenia.

Obiecane Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia są teraz bliżej was, niż kiedykolwiek. W tym czasie oczekiwania błagam was: uświęćcie wasze życie i żyjcie w świętości. Pragnę widzieć w was, drogie dzieci, prawdziwe nawrócenie! Ten, kto uciekł od wad tego świata, ale pozwala się prowadzić zasadom pochodzącym od Szaleństwa, a nie od Mądrości, może być pewny, że upadnie.

Bóg jest Miłością, On jest Miłosierny i nieskory do gniewu. Bóg jest Najczulszym z ojców. Badajcie od czasu do czasu wasze dusze, aby wiedzieć, czy trwacie albo nie trwacie w Jego Światłości.

Bądźcie dla Pana ogrodem, w którym On Sam mógłby zakosztować Swego odpoczynku, w którym Jego Dusza mogłaby rozkoszować się wybornymi olejkami i w którym mógłby złożyć Głowę na zielonej trawie. Pozwólcie Mi przekształcić wasze serca we wspaniały ogród dla Pana, aby – kiedy Król królów przyjdzie was nawiedzić – nie odwrócił od was Swych Oczu, lecz zaproponował wam pozostanie ofiarą Jego Duszy, więźniem Jego Serca.

Nie traćcie więc czasu, gdyż Jego Oczy nadal czuwają nad każdym waszym krokiem. Książę Pokoju wzywa was do modlitwy o pokój i Ja, Królowa Pokoju, błagam was również, abyście modlili się o pokój. Szatan zachowuje się obecnie jak szalony, wściekły byk i Moje Serce jest chore, widząc co nadchodzi. Przez Miłosierdzie Ojciec nie pokazał Mi wszystkiego.

Przebiegam całą ziemię szukając wspaniałomyślnych dusz, lecz nie udaje Mi się znaleźć dość hojności, aby zaofiarować ją Jezusowi dla złagodzenia Sprawiedliwości Ojca. Ogromne akty wynagrodzenia powinny jeszcze zostać podjęte. Jezus potrzebuje hojnych dusz, gotowych wynagradzać za innych. To dlatego płaczę. Moje Oczy toną w Krwawych Łzach na straszliwy widok tego, co ma nadejść.

Jeśli dziś mówię wam o tym wszystkim, to nie po to, by wywrzeć wrażenie albo was przerazić, ale po to, by was prosić o modlitwę o Pokój. Bóg, ze względu na Własne Plany Miłości, posyła Mnie do wszystkich części globu i do każdego domu, ażeby was wszystkich zgromadzić i nawrócić, zanim nadejdzie Jego Dzień. Umiłowane dzieci, nie przychodźcie na te spotkania, aby zobaczyć znaki. Przychodzę z Nieba i staję u waszych drzwi, przynosząc wam Pokój Pana i Mój Pokój. Pozwólcie Mi więc przemienić wasze serca we wspaniały ogród dla Najświętszego, aby mógł On znaleźć w jego głębinach ducha świętości, miłości, pokoju, czystości, posłuszeństwa, pokory i wierności. Wtedy wasz Król posłuży się tymi wszystkimi cnotami, aby zwyciężyć moce zła.

Wyjdźcie z waszego snu, dzieci, i odmieńcie swe serca. Jestem szczęśliwa widząc, jak wielu z was pości o chlebie i wodzie. Dziś proszę te hojne dusze o dorzucenie jeszcze czegoś do tych dni postu. Proszę was, abyście okazali skruchę i spowiadali się. Drogie dzieci, powstrzymujcie wargi od wzajemnego osądzania się. Nie pozwólcie, aby wasze wargi stały się, mimo wszystkich postów, przyczyną waszego potępienia. Miłujcie się wzajemnie. Żyjcie Naszymi Orędziami.

Wasz Król udziela wam Swego Pokoju. Ja będę nadal przemierzać świat, aby doprowadzić do Pana tych, którzy trwają w oddaleniu od Niego. Potrzebuję waszych hojnych modlitw, Moje dzieci.

Błogosławię was wszystkich, błogosławię wasze rodziny, waszych przyjaciół i nawet tych, których z trudnością znosicie w waszych sercach. Tak, wszyscy są dziećmi Boga

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message