DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Orędzia »

Jakie Było Najwyższe Prawo, Które Dałem W Pismach?

20 styczeń, 1999

Pan dał mi wizję: widziałam kilku chłopców w wieku od ośmiu do dziesięciu lat, bawiących się w sposób szalony i bardzo niebezpieczny. Przebywali na brzegu balkonu otaczającego wielki budynek, mający może siedem pięter.

Jeden z chłopców ukrywał się za przewodami rur fasady, jakby się bawił w chowanego. Wszystkie te gry odbywały się na wystającej części, na zewnątrz budynku. Pod nimi była wielometrowa przepaść. Inny chłopiec rzucił się nawet z okna i uchwycił się okna sąsiedniego budynku. Zamknęłam oczy nie mogąc znieść myśli, że ujrzę, jak któryś wykona fałszywy krok, zachwieje się i spadnie. Z powodu wysokości upadek byłby śmiertelny. Byłam wystraszona z ich powodu i nie mogłam zrozumieć, dlaczego do tego stopnia ryzykowali życiem, bawiąc się tak niebezpiecznie. Potem zrozumiałam, dlaczego byli tak śmiali: bo nie dostrzegali, nie rozumieli i nie uświadamiali sobie niebezpieczeństwa.

Vassulo, w tym tygodniu jedności daję ci Mój Pokój. Ja, Bóg, wzywam cię do życia w pokoju. Cóż ujrzałaś, Moja córko? Co obserwowałaś? Czy jeszcze nie słyszałaś, jak mówiłem te słowa: „Nie lękajcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Lękajcie się raczej tego, kto w piekle, może zatracić ciało i duszę”? Pozwól Mi odkryć przed tobą tę wizję. Ci widziani przez ciebie chłopcy to niektórzy z bliskich tobie, którzy niegdyś byli pobudzeni przez Ducha do podążania za Moimi Orędziami i ofiarowali nawet swą pomoc. Dziś przesiewa ich szatan. Doprowadził ich, choć tego nie zauważyli, do niebezpiecznych zabaw. Jeśli upadną, ich dusze zostaną silnie zranione, lecz jeśli posłuchają Mego Ducha i położą kres swym złym działaniom, będą żyli.

A zatem? Jakie było najwyższe prawo, które dałem w Pismach? Czyż nie było nim: „Kochaj swego bliźniego jak siebie samego”? Dziś wszyscy ci,1 których widziałaś w danej ci wizji, myślą, że są sprawiedliwi. Jeśli jednak tacy są, niech okazują to przez dobrą wolę, pokorę, życzliwość w swych czynach i przez miłość wzajemną. Niektórzy z nich nie okazali żadnego poszanowania dla biednych ani szacunku dla tej, która została wybrana, aby nieść Moje Słowa2 i troszczyć się o Moje sprawy. Tak! Tak samo jak w wizji: gdybyś ich ostrzegła, nie posłuchaliby... W tym czasie – podobnie jak ty podczas tej wizji – Ja drżę, obawiając się ich upadku, który byłby zgubny!

Moje dzieci, które zostały wezwane i pobudzone przez Ducha, ulegają obecnie pokusom. A przecież gdyby pozwolili na to, żeby ich przewodnikiem był Mój Święty Duch, nie byliby w niebezpieczeństwie. Muszą więc przyjść do Mnie i okazać skruchę. Nie powinni nadużywać Mojej dobroci i pobłażliwości, lecz raczej powinni je przyjąć, aby one doprowadziły ich do skruchy, a otrzymają przebaczenie i nie stracą Mojego Serca.

Obiecuję, że ktokolwiek zdecyduje się na czynienie dobra, oddając Mi cześć, i kto zawrze pokój ze Mną i ze swoim bliźnim, otrzyma pokój. Osiągnie też zrozumienie, że zagubiłby się w swej słabości i śnie Nie chcę już niczyich zmartwień ani tego, by ktokolwiek łudził się myśląc, że jest sprawiedliwy. Powtarzam Moje ostrzeżenie: nie łudźcie się, że jesteście sprawiedliwi. Po podjęciu decyzji o pracy dla Mnie trzeba iść za Mną po śladach Moich kroków, niosąc Mój Krzyż całym sercem, ze czcią i radością. Ci, którzy czynią to z dobrą wolą, zostaną nagrodzeni stosownie do wszystkich dzieł, jakie dobrze wypełnili w Moje Imię.

Nikt nie jest niczyim panem.3 Ja jeden jestem Panem. Przynaglam ich do skruchy i do zwrócenia się do Mnie i do udowodnienia Mi ich dobrej woli.

Przychodź do Mnie, kiedy chcesz, Vassulo, a Ja ci odpowiem. Błogosławię cię, uchwyć się Nadziei. 4

Odwagi, Moja córko. ic

To Orędzie zostało mi dane dla dwóch Stowarzyszeń „Prawdziwego Życia w Bogu”. Osobiście nie wiedziałam o niezgodzie i kłótniach. Po tej wizji dowiedziałam się, jakich Stowarzyszeń to dotyczyło. Nasz Pan dał mi zrozumieć, o kogo chodziło.

Szczególnie jedna osoba pouczała wokół wszystkich. Jezus nie był zadowolony ani z niej, ani z innych. Narażają się na zgubny upadek i to dlatego Bóg zadziałał w Swej bezgranicznej Miłości.


1 Pan dał mi poznać ich imiona.
2 Prawdziwe Życie w Bogu.
3 Jezus rozumie przez to, że w grupie, która pracuje dla Boga, nikt nie ma być dyktatorem wydającym nakazy innym i cenzurującym wszystko.
4 To znaczy: Uchwyć się Mnie.

 

Lista chronologiczna
Kompletna lista Orędzi w porządku chronologicznym
 

Mój Anioł Daniel
Mój Anioł Daniel
 

Lista alfabetyczna
Kompletna lista Orędzi w porządku alfabetycznym
 

Lista zeszytów
Kompletna lista Orędzi pogrupowana zeszytami
 

Szukaj w Orędziach
Szukaj tekstu w Orędziach
 

Orędzie losowe
Losowo wybrane Orędzie
 

 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message