DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Сърцата Ни Като Два Светилника Светят Едно До Друго

24 декември 1991

(Навечерие на Рождество Христово)

Господи мой?

Аз Съм; опри се на Мен, дете;

(С очите на душата си видях Святото Лице на Иисус. Приличаше на дете, с големи невинни очи.)

огромни поправки трябва да бъдат направени, за да зараснат раните на тази земя; рани и разрези причинени от злостта и греха;

- зарадвай Очите на Спасителя Си и разпростри;

нека бъде така,

че Посланието Ми да стане толкова обширно, толкова просторно, свидетелстващо само по себе си, че Злостта, Апатията и Атеизмът ще бъдат иззети и ще се покаят; дете! залови се за ръба на дрехата Ми и се обтегни1 още повече сега, от единия край на земята до другия; влез в Светилищата Ми, ако те посрещнат в Светилищата Ми;

ако хората ти забраняват, не оставяй това да те огорчи, нито да те натъжи, не се отчайвай; угнетителите ти ще видят отново тези сцени в деня на Пречистването и ще плачат, спомняйки си отхвърлянето си; ще осъзнаят как се държаха като отхвърляха Божествените Ни Сърца, не теб; Двете Ни Сърца, които пророкуваха;

дъще, следвай окървавените Ми Следи и произнасяй Святото Ми Име на всеки събор; дойде времето да не се колебаеш вече; засаждай Лозя навсякъде и където можеш, направи от пустините градини; благослових Посланията Си да преуспяват и да пуснат корени, затова смелост, дъще;

(Внезапно почувствах “огнен меч” да ме пронизва и се провикнах: “Господи! Липсваш ми!”)

липсвам ти, защото видя Славата Ми… пиши:

- цитаделите една след друга се обсаждат от Бунтовника; идвам днес да предоставя Мира Си на цялото човечество, но малцина слушат; днес идвам с условия на мир и Послание на Обич, но мирът, който предлагам, е хулен от земята, и Обичта, която им давам, е осмивана и подигравана в това Навечерие на Рождеството Ми; човечеството празнува тези дни, без Святото Ми Име; Святото Ми Име е премахнато и гледат на деня на Рождеството Ми като на големи почивни дни, почитайки идоли;

Сатаната е влязъл в сърцата на децата Ми, намирайки ги слаби и заспали; бях предупредил света; Посланието на Фатима говори: че в Моя Ден ще направя слънцето да залезе на обяд и ще затъмня земята посред бял ден; ще позволя на Дракона да ухапе това греховно поколение и да хвърли Огън, какъвто светът никога досега не е виждал, нито ще види отново, за да изгори неизброимите му престъпления;

ще попитате: "всички ли жители ще загинат, добрите с лошите?" казвам ви: живите ще завиждат на мъртвите; от двама души, единият ще бъде взет; ще попитат някои: "къде са Илия и Моисей, които трябва да дойдат?" казвам ти, зло поколение: през всичките тези години, Ние2 не говорихме в притчи; Илия и Моисей вече дойдоха и вие не ги разпознахте, напротив, отнесохте се с тях, както искахте;

не се вслушахте в Двете Ни Сърца, Неопетненото Сърце на Майка Ми и Свещеното Ми Сърце, безверно поколение… Двете Ни Сърца не ви говориха в притчи, нито в загадки; всичките Ни Слова бяха Светлина и Сърцата Ни, като Два Светилника, блестят едно до друго толкова ярко, че всеки да може да види, но вие не разбрахте; Сърцата Ни, като Две Маслинови Дървета,3 едното отляво другото отдясно, се опитваха в продължение на толкова много години да ви съживят; като Два Маслинови Клона, изливащи елей,4 за да излекуват болното ви поколение и да заздравят раните ви, но поколението ви се отнесе към Двете Ни Сърца, както му беше угодно; Двете Ни Сърца са помазани5 и са живи; те са като остър меч, с две остриета,6 и пророкуват, но бунтовният дух в това поколение отново разпъва Словото Ми,7 меча с двете остриета, и отхвърля Двете Ни Сърца, които ви говорят днес; точно както бяха отхвърлили вестителите Ми в Содом и Египет;

упорството на тази епоха надмина това на Фараона, защото претенциите им за знанието им се е превърнало в бойно поле спрямо Знанието Ми,8 наистина, Двете Ни Сърца са станали бедствие за хората на света;9 но скоро, много скоро сега, Гласът Ми отново ще бъде чут, ще ви посетя с гръм и огън; Справедливостта е на една ръка разстояние; и Двете Ни Сърца, срещу които се борихте, накрая ще надделеят;10 и царството на света ще стане Мое Царство;11 всичко това е много близо вече;

отворете очите си и се огледайте; давам ви всички знамения на Времената; и вие, вие, които се трудите да изведете на повърхността Предаността към Съюза на Двете Сърца, не се обезсърчавайте; Книгата на Откровението говори за тази Истина, както и Kнигата на Захария; не се страхувайте, разпространете тази преданост с доверие и със смелост;


1 Иисус има предвид да увелича обхват, разпростирайки спешното Му послание.
2 Христос има предвид Двете Сърца, които са двамата Свидетели в Откp. 11:1-13 и Зах. 4:1-14.
7 Отнася се до Откp. 11:8-10.
8 Отнася се до Откp. 11:7.
10 Отнася се до Откp. 11:11.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message