DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Следвай Дирите На Кръвта Ми
Истината Е Обич

22 октомври 1990

Васула, любима, Аз съм Светият в стаята ти; Аз съм, Иисус; щастлива ли си от посещението Ми?

Много! Благославям Те… много, Господи!

дръж се здраво за всички учения, които ти давам; нека никой да не те заблуди; жъни прогресивно реколтата Ми на доброта и нежност; ще увелича виденията ти, за да можеш да дадеш показания в Името Ми; ще те снабдя с думи, за да можеш да дадеш показания; дъще Моя, припомни на света Голямата Ми Обич; това ще бъде посланието за всички времена: мир на вас, Аз съм Иисус, Изкупителят ви; Аз съм Светият на Светите, който ви говори;

казвам ви наистина: ще излея специални благодати върху онези, които приеха това свидетелство, защото, приемайки това свидетелство на Обичта, потвърждават истинността и Безмерната Обич на Всевишния, след като всичко, което е написано произхожда от Мен; любими, давам Духа Си безрезервно; давам Духа Си, за да напомня многократно на света Своята привързаност и голямата обич, която изпитвам към вас; давам Духа Си безрезервно, за да ви припомня на всички Петте Си Рани и Страданието Си;

дете Мое, ти, който Ме четеш или Ме слушаш, огледай се около себе си; Зората скоро ще бъде с теб… и няма повече да се допитваш до сенките на нощта, които шушнат и мърморят; нито ще вървиш в отчаяние и мрак; защото магьосниците ви, които хулеха Святото Ми Име и замениха с мрак светлината, ще бъдат пометени;

любими, Зората скоро ще бъде с вас и щом се развидели, стръкчетата ви ще се разцъфтят; търговците промъкнали се в Църквата Ми ще бъдат поразени и всички купувачи ще бъдат обезсърчени; всеки забогатял търговец ще замре, заслепен от Славата Ми и от Светлината Ми, ще останат объркани и слисани пред Мен; сигналът е издигнат сега на покривите на къщите ви; посланиците Ми са изпратени сега на поста си, в очакване на Моя сигнал, Завръщането Ми е неизбежно; затова, вие, които сте вестителите Ми, ускорете стъпката си, идете на всеки хълм и оповестете, че присъдата ще падне скоро върху тези търговци, защото са станали мерзост в Очите Ми! не бяхте ли вече прочели, че трябваше да останете будни и да бдите, така че щом видите мерзостта на запустението, за която говори пророкът Даниил, издигната в Светилището Ми, да знаете, че е знакът определен от пророка за края на Времената? как е възможно да не можете да четете Времената? тухлите на Светилището Ми са се срутили и вие живеете насред това голямо отстъпничество на епохата ви;

потисниците Ми смятат сега, че имат надмощие и търговците вярват, че ще продължат да търгуват в Светилището Ми, но им казвам: “вие, които покварихте мъдростта си, договаряйки Образа Ми за безжизнена статуя, лъжебог, идол, вие, които се борите да издигнете тази пагубна мерзост и да премахнете Вечната Ми Жертва, ще изпиете пълната винена чаша на Справедливостта Ми;” фигурата измазана с всякакви цветове, тази фигура, която търговците се опитват да ви накарат да почитате и да следвате, не съм Аз; това е изобретение на човешкото извратено умение да деградира представата за Святостта Ми и Божествеността Ми, това е лъжеикуменизъм, това е предизвикателство към всичко, което е свято;

страдам заради греховете на тези търговци; молете се за тези свещеници, които са станали търговци, грехът им е тежък; молете се да мога да положа в тях Духа Си на Истината и да ги направя да спазват Законите Ми и да почитат искрено Божествеността Ми; любими, вие, които белязах като Мои върху челата ви, не позволявайте на тези търговци да ви принудят да следвате този лъжлив образ; бъдете нащрек;

казвам ви всичко това предварително, защото искам да изпитвате увереност в Мен, своя Бог, когато времената на голямото бедствие дойдат върху вас; възнамерявам да ви посетя; часът на Великото Ми Завръщане вече настъпва и горко на тези търговци, които се борят да издигнат в Светилището Ми мерзостта на запустението и да премахнат Вечната Ми Жертва, принуждавайки ви да ядете осквернената им храна! горко на тези търговци, които заговорничат да съсипят Словото Ми като го рационализират! горко на богохулниците, които десетократно охулиха Святото Ми Име! горко на последователите на Звяра, които издълбаха изображения1 хулещи седемте Ми Духа! крепостта им ще бъде срината в купчина прах от Диханието на Устата Ми!

а на теб, дете Мое, което четеш или слушаш, на теб, чиито гроб посетих и лъхнах Диханието Си в теб, казвам: следвай дирите на Кръвта Ми, които оставям като знак за теб и ако случаен минувач те спре на пътя и те запита, кажи му, че си Мой ученик, а Аз Повелителят ти, и че си на пътя да свидетелстваш за разпънат Христос, възкресен Христос; а ако бъдеш спрян от търговец, пази се от непочтеността му, внимавай да не замени Кръста, който ти дадох, за покварена така наречена мъдрост; без звук, без дума, прегърни по-пламенно отвсякога пръта през раменете си и следвай дирите на Кръвта Ми и те ще те доведат при Мен; и ако някой от тях пристъпи срещу теб, не покривай лицето си срещу обида или удар, предостави му и гърба си, за да те познаят по раните ти; нека бъдат съвършена имитация на Моите Рани, тъй като ще ти бъдат нанесени от същите онези, които удряха Мен, Повелителя ти;

и тогава, Знамението на Човешкия Син ще се появи на небесата, силна светлина ще бъде видяна в мрака ви, тъй като Аз, Светият, възнамерявам да ви спася заради Името Си;

ела, дете Мое, ти, който Ме слушаш или Ме четеш, отново показах Обичта Си към теб с това показание; не казвай, че съм много далеч, за да обичам, защото точно в този миг Очите Ми са върху теб с особена нежност и преданост, които никога не можеш напълно да разбереш; ако трябваше да дойда отново само заради теб, да те изкупя, щях да повторя Страданието Си, без най-малкото колебание, за теб само! сега, вярваш ли Ми, когато ти казвам, че няма по-голяма обич от тази да даде човек живота си за приятелите си?

казвам ти всичко това, за да можеш да намериш мира си в Свещеното Ми Сърце, за да можеш да намериш истинския живот в Мен, за да можеш да намериш истинската обич и отмора в Мен, своя Бог; зная, че си слаб, дете Мое, но слабостта ти привлича Всемогъщието Ми;

можеш ли да схванеш какво ти казвам? казвам: мир на теб! Аз съм Жертвата на Обичта, която ти говори; Аз съм Този, който ти даде това свидетелство на Обич като напомняне на Обичта Ми; попий Ме и Ми позволи да те завладея; почувствай как Сърцето Ми копнее за отговор на обич! не Ми се съпротивлявай; ела при Мен такъв, какъвто си, ела да пиеш от потока на Сърцето Ми и ще ожаднееш повече; о, толкова много от вас се отдалечиха от Истината и тръгнаха по този и онзи път; Истината е ОБИЧ. Аз съм Истината; бъдете свидетели на Истината; приемете Светия Дух на Истината, приемете Светия Дух на Благодатта;

благославям ви всички, оставяйки Въздишката Си на Обич върху челата ви; бъдете един под Святото Ми Име;


1 Лъжехристоси, лъжеучения, рационалистически и натуралистически учения.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message