DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Използвам Волята Ти Само Ако Ми Я Предоставиш
Трите Железни Пръчки - Ела, Свети Дух

26 октомври 1989

Господи? Чувствам се като лодка без гребла.

Аз съм; цвете, Пътят Ми е прав, но тесен, и малцина Го намират; дете Мое, не вдигай целия този шум всеки път, когато те подрязвам; подрязвам те, за да станеш по-силна и да произведеш много повече плодове; искам да умножа плода ти; зная, че се опитваш да Ми кажеш: че те подрязвам доста често;1 зная какво е най-добро за теб, дете Мое; освен това, не Ми ли предостави ти самата свободата си?

Да, предоставих Ти свободата си за вечността.

използвам това, което Ми предостави, душа; използвам волята ти само ако Ми я предоставиш; имай Ми доверие, винаги имай вяра в Мен, тъй като съм Всеблагият; постоянствай, дете Мое, и бъди ревностна, служейки на каузата на правдивото, с пламенност завръщай при Мен други души; остани малка и Ми се моли винаги за съвет, преди да вземеш каквото и да е решение, винаги ще ти се дава помощ отгоре;

(По-късно:)

Васула Моя, нарисувай три железни пръчки с глава на върха,  те представляват Римокатолиците, Православните и Протестантите; искам от тях да се огънат и да се обединят; но тези железни пръчки са все още твърди и не могат да се огънат сами, затова ще трябва Аз да дойда при тях с Огъня Си и със силата на Пламъка Си върху тях, за да станат меки, да се огънат и да се отлеят в една солидна железна пръчка, и Славата Ми ще изпълни цялата земя;

моли се често на Светия Дух с тази молитва:

ела, Свети Дух,
ела чрез мощното застъпничество
на Неопетненото Сърце на Мария, Любимата Ти Невеста;
амин;2

при тази молитва, Светият Ми Дух ще побърза и ще дойде върху вас; молете се за изливането на Светия Ми Дух да дойде върху вас;


1 Това ме накара да се усмихна.
2 Молитва, която ми беше показана.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message