DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Огромни Поправки Се Изискват Днес

10 септември 1987

обичам те; докато не дойда да те освободя, вярвай сляпо в Мен, Васула;

Иисус, зная, че има моменти, в които трябва да си много недоволен от мен. Kогато изпадам в съмнение, в тези моменти съм разултатът на едно умножение - aко умножиш по десет Тома, резултатът съм аз!

цвете, крехка си и тази твоя крехкост Ме привлича,не го ли зная всичко това, любима? Аз съм Силата ти;

(Иисус прошепна нещо в ухото ми; ще го запазя в тайна.)

Васула, Гарабандал е Продължението на Чудесата, между тези Чудеса дадох и други знаци;

Можеш ли да напишеш кои чудеса?

пиши; Лурд, след това Фатима, искам сега да напишеш Гарабандал в Сан Себастиан; прослави Ме! помни, Аз съм Светлината на този свят;

(Внезапно, Иисус ми напомни съня от предишната нощ, и който бях забравила. Беше видението, което видях наскоро, но изглеждаше по-лошо в съня ми.)

чуй, позволих ти да видиш видението в съня си, за да те накарам да го почувстваш; не, няма избавление!

(Спомням си, че го видях да идва като гигантска вълна, опитах се да избягам и да се скрия, знаейки, че е невъзможно.)

Но защо го правиш това, ако ни обичаш? Защо?

познат съм като Бог на Обичта, както и като Бог на Справедливостта;

Какво можем да направим, за да го спрем?

огромни поправки се изискват днес от всички вас,като се обедините и бъдете един, обичайки се един друг, вярвайки в Мен, вярвайки в Небесните Ми Дела, защото съм винаги сред вас;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message