DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Бъди Свята

10 декември 1986

дъще, ще Ме следваш ли? не се лутай в заблуда, живей свят живот;

Иисус, не мога ли да бъда такава, каквато съм?1

чуй Ме; назови Ми един човек със свята вяра, който да не е избрал Църквата; назови Ми един човек, който да е бил разделен!…

Не се сещам за никого.

не, няма такъв;

(Иисус изглеждаше, че очаква да кажа нещо.)

Искаш ме “изцяло”?

да, искам го; не се страхувай; какво те безпокои, дъще?

(Трябва да съм въздъхнала.)

Какво ще стане, ако остана същата?

остани винаги същата и ще откриеш, че няма да престана да те зова при Мен!

Мога ли да Ти задам въпрос?

можеш;

Действително ли е от значение за Теб да се променя?

да!

Има ли разлика, ако се променя, искам да кажа да бъда свята, както казваш?

да, има разлика; обърни се към Мен и остани с Мен;

Можеш ли да видиш бъдещето в този момент?

мога, любима;

Мога ли да Ти задам един въпрос?

можеш;

След като виждаш бъдещето, бих искала да узная нещо, aко не желаеш да ми отговориш, нарисувай ми просто едно сърце - ще Те разочаровам ли накрая?

не, няма да Ме разочароваш;

(Бях облекчена…)

Как ще се чувстваш?

Аз, Бог, ще се чувствам прославен;

Така ли??

да; не се страхувай, защо се страхуваш да бъдеш свята? помни, намираш се в началото на призива Ми;

Какво в действителност означава това?

означава, че все още се учиш от Мен; ще те уча и ще ти показвам Делата Си; още съм в началото на призива Си, по-късно ще откриеш как работя; ще те повикам по-късно, в определения час, за да намериш Мира; осъзнаваш ли напълно какво означава Мир?

Не съм наистина сигурна. Мир може да означава смърт, може да означава Църква. Не зная много добре…

Аз съм Мирът; тук съм, до теб; дясната Ми Ръка държи ръката ти, която пише; лявата Ми Ръка е на лявото ти рамо; присъствам и Ме усещаш; Аз съм Учителят ти, дъще; върви с Мен! работи с Мен, защото те определих да бъдеш вестителката Ми; не позволявай хората да те обезсърчават; мнозина от тях не разбират, защото мракът може да е затворил сърцето им, премахвайки всяко възприятие; имай мир; Аз, Бог, безумно те обичам; смелост, дъще;


1 Да живея светски живот, но и опитвайки се да бъда ученичка…

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message