DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Присъствието Ни е Живот

31 май 2022

Повикана от Иисус в 3.30 сутринта на 31 май, за онези, които участваха в бдението.1

Отдавна не съм виждал такова благочестие - истина ви казвам, Отецът Ми и Аз направихме Нашата обител във вас; пазете Ни в сърцата си; Присъствието Ни е Живот:

Васула, Отецът Ми и Аз ти напомняме за голямата обич, която изпитваме към теб, ние, нас? ic


1 Ден за 24-часово бдение на молитва за обединяването на датите на Великден.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message